Jak bojovat s narůstající evropskou legislativou? Řešením je regtech

Globální finanční krize odstartovala novou éru vládních legislativních předpisů, což finančnímu odvětví způsobilo značné starosti. V posledních letech zaznamenávají finanční instituce ve všech zemích světa nárůst povinností vycházejících z nově zaváděných pravidel, jako jsou evropské směrnice MiFID II a GDPR, nebo pravidla pro ověřování totožnosti zákazníků (KYC) a proti praní špinavých peněz (AML). Nejlepší způsob, jak tyto narůstající požadavky splnit, je pomocí regulatorních technologií neboli regtechu. Legislativa a technologie tak dnes představují dva nedůležitější trendy měnící tvář globálních financí.

Banky se musí nové vlně legislativních požadavků buď přizpůsobit a svézt se na ní, ale náklady budou nevyhnutelně narůstat, což pro každou globální společnost představuje problematickou situaci. A právě to je důvod, proč se regulatorní technologie stávají ve finančním sektoru novou zásadní oblastí. Tam, kde se fintech často používá k popisu řešení, která mají za úkol provést revoluci ve finančních službách, regtech nabízí technologie, které efektivně umožní splnit i složité legislativní požadavky a tím podpořit řízení rizik a posílit dodržování legislativy. Za několik let se regtech stane nezbytnou součástí hodnotového řetězce.

Regtech se neomezuje jen na finanční sektor, ale má potenciál ovlivnit celou řadu odvětví. Vzhledem k tomu, že finanční odvětví je jedním z nejregulovanějších na světě, představuje přirozený prostor pro vývoj a testování inovativních řešení v oblasti regulatorních technologií. V Saxo Bank považujeme technologie za jádro našeho obchodního modelu už od prapočátků internetu a náš přístup k investičním technologiím aplikujeme i na řízení rizik a rámec legislativního souladu banky. To jsou u většiny bank oblasti považovaná za nákladová centra obchodního modelu. Rozhodli jsme se proto zvolit jiný způsob, jak technologie používat, a díky tomu jsme přeměnili dřívější nákladová centra na zdroje příjmů a nositele konkurenční výhody.

Pro finanční společnosti není dnes rozhodující jen získat přístup na globální kapitálové trhy a k obchodní a investiční infrastruktuře, ale především posílit nabídku pomocí efektivně fungujících regulatorních technologií a řešení pro řízení rizik. Potom se například robotický poradce může zaměřit výhradně na skvělé služby klientům a rozdělení aktiv, zatímco partner, jako je Saxo Bank, může poskytnout nejen přístup na globální kapitálové trhy, ale i systémy pro podávání hlášení, sledování finančních zločinů a řízení rizik.

Pokud finanční instituce nedokáží využít nových technologií pro efektivní řešení legislativních požadavků, znamená to, že si nevšímají měnícího se prostředí okolo nich. Snaha plnit požadavky regulatorních orgánů prostřednictvím manuálních procesů znamená, že organizace je daleko více náchylná k lidským chybám a ztrátám informací mezi klíčovými částmi firmy. Je potřeba využít nové technologie, jako je strojové učení a umělá inteligence, např. ke zvýšení schopnost odhalovat finanční zločiny, nebo pro automatické skenování tisíců transakcí. Díky strojovému učení vylepšíte své algoritmy a najdete nové vzorce, které by byly manuálně velmi obtížné nebo časově náročné.

Autorem textu je Steen Blaafalk, globální finanční a kontrolní ředitel Saxo Bank

Newsletter