Jak být cenný na trhu práce?

Najít si dobře placenou pozici na dnešním vysoce konkurenčním trhu práce není snadné. Své o tom ví například čerství absolventi vysokých škol. Jaké schopnosti a dovednosti jsou tedy ty pravé, které člověku zvýší pravděpodobnost uplatnění na trhu práce? Do budoucna se vlivem technologií doporučuje investovat do „soft skills“, tedy do interpersonálních dovedností.

Úpadek „hard skills“, zdokonalujte „soft skills“

Je-li člověk brilantní matematik, oplývá tzv. „hard skills“, které mu zřejmě zajistí dobře placenou práci. V následujících letech však může přijít změna a primární dovednosti, které budou zaručovat vyšší mzdu, budou ty z oblasti „soft skills“. Již v současnosti nebyla poptávka po lidech disponujících „soft skills“ nikdy vyšší a očekává se její pokračující růst i v budoucnu. Otázku poptávaných dovedností na dnešním trhu práce řešil ve své studii „The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market” profesor Harvardské university David Deming.

„Hard skills“ lze automatizovat, „soft skills“ ne

Hlavní příčinou úpadku „hard skills“ je snadnější nahraditelnost takové práce technologiemi. Výzkum Oxfordské university poukázal na riziko, že téměř polovina pracovních míst v Spojených státech může být během následujících dvaceti let automatizována. Počítač bude téměř vždy efektivnější ve výpočtech než sebelepší matematik. Ovšem technologie ještě nedospěly do takového vývoje, aby plnohodnotně nahradily lidskou interakci. Proto se v budoucnu předpokládá, že v průměru budou lépe placené ty pozice, jež vyžadují „soft skills“ než ty, založené na „hard skills“.

„Soft skills“ v investiční oblasti

Všeobecně je známo, že v průměru jsou nejlépe placeni zaměstnanci ve finanční oblasti. Může se jednat o investiční bankéře, portofilo manažery hedge fondů či obchodníky s cennými papíry. Ale jaké „soft skills“ vám zaručí úspěch v tomto odvětví?

Jako první a bezpochyby nejdůležitější je vlastnost, kterou nedisponuje velká část populace. Jedná se o stress management. Ve finanční oblasti jsou ti nejlepší zaměstnanci královsky placeni právě díky tomu, že jsou schopni odolat obrovskému tlaku a učinit správná rozhodnutí s „chladnou hlavou“.

Další ze série požadovaných „soft skills“ v investiční oblasti je charisma. I sebelepší investiční produkt (v podstatě jakýkoliv produkt) nevyužije plně svůj potenciál, nejste-li schopní ho prodat. Sales je v podstatě stejně důležitý jako samotný produkt. A charismatický obchodní zástupce (sales representativ) bude zaručeně efektivnější, než „obchoďák“ bez charismatu.

Zaměstnanci ve výše uvedených profesích rozhodují denně o obrovských objemech peněz. Stačí jen malá nepozornost a klient přijde o část svého bohatství. Proto je nezbytné, aby člověk, co rozhoduje o těchto transakcích, měl extrémně vyvinutý smysl pro detail.

A v neposlední řadě se ve finanční oblasti neobejdete bez vytrvalosti. Vzhledem k tlaku, jaký je vyvíjen na tyto zaměstnance, vydrží jen ti nejlepší a jsou za to také patřičně odměněni. S nadsázkou lze říci, že například portfolio manažer hedge fondu pracuje ve dne v noci. Trhy jsou díky technologiím tak dostupné a propojené, že v podstatě není čas na oddych.

Moderní „soft skills“

V dnešní době si spoří či investuje téměř každý dospělý člověk. A právě mezi moderní „soft skills“ patří umění se správně zorientovat v široké paletě nabízených produktů. Produkty se od sebe značně liší výkonností, investičním horizontem či poplatkovou strukturou, jež je v některých případech nastavena spíše proti klientovi. Proto je vhodné si vybrat produkt, kde je správce zainteresovaný na výkonnosti, a vy například platíte poplatek ze zisku na bázi nově dosažených maxim.

Autoři: Sven Subotič, Martin Chalupa

www.aurainvest.cz

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Newsletter