Jak chce MMF vymýtit korupci

Čím více korupce, tím méně efektivní institucionální rámec, a tím následně méně efektivní ekonomika. To je začarovaný kruh, do kterého se dostávají země především třetího světa. Kdo by si však myslel, že ve vyspělých zemích korupce nehraje až tak velkou roli, ten je na omylu. Problém se snaží řešit i Mezinárodní měnový fond. Jeho šéfka Christine Lagardeová k příležitosti Dne proti korupci zveřejnila příspěvek na World Economic Forum (WEF), kde nastiňuje, jak a proč chce MMF atakovat korupci.

Cíl MMF zní – chránit hospodářskou stabilitu po celém světě a podporovat udržitelný a vyvážený ekonomický růst. V dosažení tohoto cíle je korupce jedna z nejkomplikovanějších překážek. Překáží vládě, aby dělala svoji práci, a rozvrací efektivitu vládních výdajů. Korupce je špatná pro ekonomickou stabilitu, protože je toxickou kombinací nízkého výnosu a zbytečných výdajů vlád, které navíc přičítají pár milionů či miliard k vládnímu dluhu, uvedla Lagardeová pro WEF.

Širší korupce navíc může rozvrátit jinak úplně zdravou ekonomiku. Například, když ti nejbohatší přestanou platit daně, tak celý daňový systém ztrácí svoji legitimitu. Stejně tak se děje, když je podvádění odměňováno a elita hraje podle jiných pravidel či když důvěra dá přednost cynismu a sociální soudržnost se roztříští. V krajních situacích to může vést až ke konfliktu, doplňuje černý scénář francouzská politička.

Demotivovaná mládež

Korupce má podle slov šéfky MMF obrovský vliv zejména na chování mládeže. Nejen ale na chování, nýbrž na celý jejich smysl být součástí zdravé společnosti a hospodářství. Pokud je korupce hluboce zakořeněná, mnoho mladých lidí si uvědomuje, že nemají žádnou naději na takový život, který by rádi chtěli vést. Neexistuje pak motivace přispět svou troškou do mlýna společnosti. Ztrácí motivaci už během školy, kde vědí, že snažit se získat dobré vzdělání je k ničemu, když přijetí do firem a institucí záleží na konexích, ale ne na kvalifikaci. V horších případech ztrácí naději na šťastný život. Na vnitřní úrovni tak může být korupce společnosti sebezničující.

Finanční krach za rohem? Chtějte zlato, dokud ještě je

Christine Lagardeová prohlašuje, že bojovat proti korupci je obzvláště důležité v současné době. „Přemýšlím nad přetrváváním daňových úniků, kterých jsme byli před nedávnem svědky. Přemýšlím nad skeptickým pojetím vůči tradičním institucím, které zvýhodňují elity a podporují klientelismus. Cítím potřebu zasáhnout proti nejistým pracovním podmínkám, zvyšující se nerovnosti a rostoucí globální nervozitě,“ uvádí v příspěvku pro WEF.

Jaké je řešení MMF?

Mezinárodní fond začal oficiální boj proti korupci v roce 1997. Lagardeová však uvedla, že v budoucnu by měl být veden ještě striktněji a konzistentně, což by mělo být doprovázeno specifickými radami pro vlády. A to jak pro malé, tak i velké státy, chudé i bohaté. Kdykoliv bude korupce stát v cestě ekonomickému růstu a stabilitě, MMF provede analýzu a začne jednat přímo a na rovinu s vládou státu.

Hlas MMF: Zvyšte bohatým daně!

Je nutno si uvědomit, že korupce je dvousečná zbraň. Za každý úplatek přijatý, je jeden zaplacený. Úřady musí jít po stopě peněz. MMF musí spolupracovat s těmi státy, kde jsou občané či úředníci vystaveni úplatkům nebo se denně potýkají s daňovými úniky a finančními podvody. Podle Lagardeové je zejména mezinárodní korupce tou temnou stránkou globalizace, na kterou už dávno nastal čas si posvítit.

Newsletter