Jak chytit investiční příležitost? Evropský summit P2P půjček napoví!

Ve dnech 9. a 10. března 2016 se bude v Konferenčním centru City v Praze konat již druhý ročník Evropského summinu P2P a Angel investování. Zakladatelé a zástupci nejvýznamnějších evropských Peer to Peer (P2P) platforem představí účastníkům, jaké příležitosti se otevírají před investory a jak P2P půjčky mění prostředí financování malých a středních firem v celé Evropě. V neposlední řadě budou mít účastníci možnost potkat příjemce P2P půjček a poznat jejich podnikatelské záměry.

Co je Peer to Peer úvěrování a proč tak dynamicky roste?

Zatímco před pěti lety nebylo o Peer to Peer úvěrování v podstatě slyšet, v dnešní době existuje po celém světě řada P2P platforem a jejich obliba mezi lidmi a firmami neustále roste. Mezi investory do těchto úvěrů najdeme kromě jednotlivců i významné institucionální investory. Příkladem je investice banky AEGON do P2P platformy Auxmoney ve výši 150 mil. EUR.

Peer to Peer platformy představují alternativu k tradičním způsobům financování. Platformy umožňují jednotlivcům nebo firmám půjčit si přes internet přímo od investorů, bez nutnosti využívat banky či nebankovní instituce jako zprostředkovatele. Podle portálu Statista si takto v roce 2015 lidé a firmy globálně vypůjčili celkem 64 mld. dolarů. Do roku 2025 se odhaduje, že objem P2P půjček naroste na 1 bil. dolarů, tedy 20krát vice než dnes.

Jaké jsou výhody Peer to Peer úvěrování?

Výhody P2P financování jsou zřejmé na první pohled. Na rozdíl od bank jsou P2P platformy levnější a transparentnější. Zisk plyne jejich provozovatelům z poplatků za správu a administraci jednotlivých úvěrů.

V porovnání s bankami jsou jejich provozní náklady mnohem nižší. Díky tomu mohou nabídnout příjemcům půjčky s nižším úrokem, než by dostali v bance a investorům zase atraktivnější výnosy (podle Lending Clubu v průměru 5 – 9 %). Investoři si mohou vybrat z platforem pracujících jak se spotřebitelskými, tak podnikatelskými úvěry a mohou si vybírat investice do půjčky také s ohledem na dobu její splatnosti, která se pohybuje obvykle v rozmezí 30 dní až 5 let.

Jsou Peer to Peer půjčky bezpečné?

Kromě řady výhod přinášejí P2P úvěry také nevýhody. Investice nejsou garantovány ani pojištěny a jako u každé peněžité půjčky hrozí, že příjemce půjčky nebude svůj závazek řádně a včas splácet. Pro zajištění stabilního výnosu s minimálním rizikem je proto důležitá diverzifikace investice mezi velký počet různých typů půjček, s různou délkou splatnosti a rizikovosti.

Statistiky od nejznámějších poskytovatelů P2P půjček ale ukazují, že naprostá většina příjemců půjček svým závazkům dostála v plné výši a včas. Důvodem jsou kritéria, která musí příjemce splnit, aby mu byla půjčka poskytnuta. Mnoho zprostředkovatelů rovněž každému příjemci půjčky přidělí úvěrové hodnocení, které ukazuje, jak důvěryhodný příjemce z hlediska splácení půjček je. Některé velké P2P platformy mají rezervní fondy, které slouží k pokrytí ztrát z nesplacených půjček.

Kde zjistím více informací, jak mohu investovat do P2P úvěrů v ČR nebo zahraničí?

V České republice působí v současné době několik P2P platforem. Na spotřebitelské půjčky se zaměřuje Zonky a na firemní půjčky platforma SymCredit. Platformu SymCredit založil americký finančník Michael Sonenshine se svou finanční a investiční skupinou Symfonie Group, která jako jediná v České republice nabízí přes svůj P2P fond investování do P2P půjček v zahraničních platformách Lending Club, Prosper a Funding Circle.

Pokud jste mezi těmi, kteří se chtějí o investování či půjčování přes Peer to Peer půjčky dozvědět více, přijďte ve dnech 9. – 10. března 2016 na Evropský Summit P2P a Angel investování.  Čtenáři portálu Roklenu24.cz mohou získat lístky pod následujícím odkazem http://bit.ly/1TebRIb.

Newsletter