Jak je na tom v posledních měsících český průmysl?

Průmysl v posledních měsících koriguje své nadmíru pozitivní výsledky. Dá se předpokládat, že za zpomalením hospodářství České republiky v letošním roce bude stát z velké části právě zpomalení průmyslu. Přesto bude průmysl nadále zdrojem snižující se nezaměstnanosti a zvyšujících se mezd. Jak je na tom výroba, důvěra nebo růst nových průmyslových zakázek?

Důvěra v průmysl pokračuje ve své korekci

Důvěra podnikatelů v průmyslu pokračovala v dubnu v poklesu, kdy oproti březnu klesla o 1,5 bodu na aktuálních 94,7 bodu. Přesto jde o velmi solidní číslo. V hodnocení současné celkové ekonomické situace jsou podnikatelé oproti minulému měsíci mírně pesimističtější a konzistentní jsou naopak v hodnocení poptávky. Zajímavé je, že 40 procent podniků za hlavní bariéru růstu produkce považují nedostatečnou poptávku. Jsou tak potvrzována slova České národní banky o tom, že k přehřátí má česká ekonomika daleko.

Využití výrobních kapacit se ve zpracovatelském průmyslu v mezičtvrtletním srovnání zvýšilo a dosáhlo 85,2 %. Podnikatelé také odhadují zajištění své práce zakázkami v průměru na 8,1 měsíce. Pro příští tři měsíce se neočekává změna tempa růstu výrobní činnosti ani změna zaměstnanosti. Celková očekávání pro příští čtvrtletí i půlrok zůstávají rovněž neměnná. Pokud srovnáme aktuální důvěru v průmysl vykazující 94,7 bodu s dubnem loňského roku, pak je letošní důvěra o něco nižší. Loni jsme se dočkali čísla 95,9.

    Změna oproti březnu
Celková důvěra 94,7 Nižší
Ekonomická situace    
Aktuální   Horší
Výhled pro příští 3 měsíce   Beze změny
Výhled pro příštích 6 měsíců   Beze změny
V následujících 3 měsících    
Tempo růst výrobní činnosti   Beze změny
Nezaměstnanost   Beze změny
Poptávka    
Celková   Beze změny
Zahraniční   Beze změny
Zásoby hotových výrobků   Vyšší

Pokles cen v průmyslu bude nadále zrychlovat

Meziroční pokles cen průmyslových výrobců se od prosince konstantně prohlubuje. Březnový výsledek je již dokonce o 4,5 % horší než v ten samý měsíc minulého roku. A bude hůř. Dle našich predikcí by se meziroční pokles cen měl ještě prohloubit a na přelomu roku 2016 a 2017 se pohybovat poblíž –6 procent.

Pokles cen se v březnu týkal především koksu a ropných produktů. Pád cen postihl i elektrickou energii nebo obecné kovy. Hluboký pokles o 6,5 % pocítila i těžba a dobývání. O 2,5 % klesly také ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku. Mírný meziroční růst cen se týkal pouze výroby nábytku a zásobování vodou o 0,1 %, respektive o 0,5 %.

Hlavním důvodem propadu cen v průmyslu zůstávají nízké ceny pohonných hmot. Jak lze vidět v tabulce níže, očekáváme, že meziroční propad cen by měl v průběhu roku nadále zrychlovat s tím, že v lednu příštího roku by měl propad dosáhnout až -6,6 %. Za celý rok by průmyslové ceny měly klesnout o 5 %. 

Měsíc Meziměsíční změna průmyslových cen Meziroční změna průmyslových cen
Leden – reportovaná data -1,6 % -3,4 %
Únor – reportovaná data -0,6 % -4,0 %
Březen – reportovaná data 0,0 % -4,5 %
Předpověď Roklenu    
Duben -0,7 % -5,5 %
Květen 0,2 % -5,7 %
Červen -0,1 % -5,7 %
Červenec 0,1 % -5,2 %
Srpen -0,5 % -5,0 %
Září -0,6 % -4,9 %
Říjen -0,5 % -5,2 %
Listopad -0,6 % -5,4 %
Prosinec -1,0 % -5,8 %

Index nákupních manažerů od ledna rovněž klesá

V lednu letošního roku jsme se dočkali dobrého výsledku indexu nákupních manažerů, jenž dosáhl nejvyšší úrovně za uplynulých šest měsíců, což odpovídá hodnotě 56,9 bodu. Od ledna ale index bohužel postupně klesá. Zatímco v únoru vykazoval ještě hodnotu 55,5 bodu, v březnu už to bylo pouze 54,3. Vyhlídky průmyslu z pohledu indexu nákupních manažerů tak nadále ochabují. Stále se ale jedná o pozitivní číslo, které se pohybuje nad klíčovou hodnotou 50 bodů, která je předělem mezi indikací lepších a horších podmínek v průmyslu.

To se ale dle našich predikcí v tabulce níže může změnit ve druhé polovině letošního roku, kdy očekáváme (konkrétně v srpnu a září) mírnou korekci, která může způsobit pokles pod tuto klíčovou hranici. Korekce bude nicméně jen krátkodobá a nebude značit nic významného. Později by se měl index opět přehoupnout nad hodnotu 50 bodů. Celkově lze tak průmysl hodnotit dle indexu nákupních manažerů jako stabilní sektor, který ale letos nebude takovým tahounem, jako tomu bylo loni. 

Měsíc Index nákupních manažerů v průmyslu
Leden – reportovaná data 56,9
Únor – reportovaná data 54,2
Březen – reportovaná data 51,5
Předpověď Roklenu
Duben 51,6
Květen 50,4
Červen 51,6
Červenec 51,3
Srpen 49,9
Září 49,8
Říjen 50,7
Listopad 51,0
Prosinec 50,9

Růst průmyslové produkce také zpomaluje

Průmyslová produkce v březnu meziročně rostla sice o 5,6 %, ale ve srovnání s lednem letošního roku očištěná průmyslová produkce klesla. Nejvyšší meziroční růst zaznamenal tisk bezmála o 21 % a výroba automobilů s růstem o téměř 19 %. Za zmínku stojí rovněž zpracování dřeva s meziročním růstem o 13 % a těžba uhlí s více než 12 %. Pokles produkce naopak dopadl na výrobu farmaceutických výrobků nebo výrobu a rozvod elektřiny. Nejvyšší meziroční propad produkce o necelých 14 % se ale týkal výroby chemických látek. 

Odvětví Meziměsíční změna tržeb (únor 2016)
Těžba a dobývání 8,8 %
Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 12,3 %
Ostatní těžba a dobývání 8,0 %
Podpůrné činnosti při těžbě -23,9 %
Zpracovatelský průmysl 7,6 %
Výroba potravinářských výrobků -0,1 %
Výroba nápojů 9,5 %
Výroba textilií 6,0 %
Výroba oděvů -6,4 %
Výroba usní a souvisejících výrobků 8,0 %
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 13,0 %
Výroba papíru a výrobků z papíru 7,0 %
Tisk a rozmnožování náhradních nosičů 20,8 %
Výroba chemických látek a chemických přípravků -13,8 %
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků -3,8 %
Výroba pryžových a plastových výrobků 6,5 %
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 9,2 %
Výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství -1,7 %
Výroba kovových konstrukci a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 9,9 %
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení -0,8 %
Výroba elektrických zařízení 6,4 %
Výroba strojů a zařízení 3,9 %
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsu a návěsu 18,8 %
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 1,4 %
Výroba nábytku 8,5 %
Ostatní zpracovatelský průmysl 10,3 %
Opravy a instalace strojů a zařízení -8,1 %
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu -6,4 %

Ve zbylých měsících letošního roku čekáme, že průmyslová produkce poroste již pomaleji, přičemž její meziroční růst se bude pohybovat v rozmezí 2,6 až 4,5 %, jak ukazuje následující tabulka.

Měsíc Meziroční změna průmyslové produkce 
Leden – reportovaná data 1,0 %
Únor – reportovaná data  5,6 %
Předpověď Roklenu  
Březen 2,8 %
Duben 3,4 %
Květen 3,7 %
Červen 2,6 %
Červenec 4,2 %
Srpen 4,2 %
Září 4,0 %
Říjen 4,5 %
Listopad 3,9 %
Prosinec 3,3 %

Růst nových průmyslových zakázek nejslabší od června 2013

Nové průmyslové zakázky v průmyslu vzrostly v březnu meziročně jen o 0,5 %. Jedná se tak o velmi slabý růst tažený pouze zakázkami ze zahraničí, jelikož hodnota domácích zakázek meziročně už potřetí v řadě klesla. Růst zakázek ze zahraničí ale také zpomaluje. Od března už předpokládáme, že meziroční růst nových zakázek bude až do konce roku téměř bez výjimky záporný, jak ukazuje tabulka níže.

Nejvíce nové zakázky narostly ve výrobě kovových konstrukcí, a to meziročně o 7,8 %. Slušný meziroční růst nových průmyslových zakázek, konkrétně o 6,2 %, byl zaznamenán i u výroby motorových vozidel. Naopak největší pokles o více jak 30 % se dotkl výroby ostatních dopravních prostředků. Objem nových zakázek klesl také výrobě oděvů, farmaceutických výrobků nebo počítačů.

Průmyslové odvětví Meziroční změna (únor 2016)
Výroba textilií 3,9 %
Výroba oděvů -15,9 %
Výroba papíru a výrobků z papíru 2,6 %
Výroba chemických látek a chemických přípravků -19,2 %
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků -15,0 %
Výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství -18,5 %
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 7,8 %
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení -2,4 %
Výroba elektrických zařízení 3,4 %
Výroba strojů a zařízení 0,8 %
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 6,2 %
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení -30,1 %

 

Měsíc Meziroční změna objemu nových průmyslových zakázek 
Leden – reportovaná data 2,4 %
Únor – reportovaná data 0,5 %
Předpověď Roklenu
Březen -0,9 %
Duben -1,1 %
Květen -1,5 %
Červen -4,9 %
Červenec 0,7 %
Srpen -2,9 %
Září -0,1 %
Říjen -5,0 %
Listopad -0,6 %
Prosinec -2,3 %

Tržby z průmyslové činnosti meziročně stouply o 2,8 %

U tržeb z průmyslové činnosti je vidět jako u jednoho z mála ukazatelů zlepšení ve srovnání s předchozími měsíci. Vyšší meziroční růst byl zaznamenán naposledy v červnu minulého roku.

Mezi premianty se z pohledu tržeb v únoru řadil tisk a výroba motorových vozidel, u kterých tržby meziročně rostly o 18,5 %, respektive o 15,8 %. Svůj meziroční růst z lednových +4,3 % na +7,9 % zrychlila i výroba nábytku nebo výroba kovových konstrukcí, která akcelerovala z lednových +3,5 % na +6,7 % v únoru.

Na opačném konci stojí tradičně výroba chemických látek, kde meziroční tržby klesají již od listopadu 2014, spolu s výrobou základních kovů. Oběma odvětvím klesly v únoru meziroční tržby o necelých 15 %.

Odvětví Meziměsíční změna (únor 2016)
Těžba a dobývání -10,3 %
Těžba a úprava černého a hnědého uhlí -3,3 %
Ostatní těžba a dobývání 7,6 %
Podpůrné činnosti při těžbě -22,8 %
Zpracovatelský průmysl 3,5 %
Výroba potravinářských výrobků -2,4 %
Výroba nápojů 9,1 %
Výroba textilií 4,4 %
Výroba oděvů -6,1 %
Výroba usní a souvisejících výrobků 7,8 %
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 9,9 %
Výroba papíru a výrobků z papíru 5,4 %
Tisk a rozmnožování náhradných nosičů 18,5 %
Výroba chemických látek a chemických přípravků -14,7 %
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků -6,4 %
Výroba pryžových a plastových výrobků 3,7 %
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 9,1 %
Výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství -13,1 %
Výroba kovových konstrukci a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 6,7 %
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení -4,3 %
Výroba elektrických zařízení 2,4 %
Výroba strojů a zařízení 2,8 %
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsu a návěsu 15,8 %
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 0,2 %
Výroba nábytku 7,9 %
Ostatní zpracovatelský průmysl 8,3 %
Opravy a instalace strojů a zařízení -8,2 %
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu -3,5 %

Pozitivní vývoj u počtu zaměstnanců a jejich mezd 

Zaměstnanci se mohou těšit z pokračujícího růstu mezd, které v únoru meziročně vzrostly o 5,3 % až na 27 080 Kč. Stejně tak se rozšiřují řady zaměstnanců, které se rozrostly v porovnání s únorem roku 2015 o 3,6 %. Tento trend by měl nadále pokračovat.

Newsletter