Jak miliardáři k bohatství přišli?

Miliardáři, nejbohatší z bohatých. Mnozí mladí o dosažení takového finančního milníku sní. Musí si ale nejprve položit klíčovou otázku – jak se miliardáři k svému bohatství dostali? Odpověď částečně přináší mapka, která ukazuje jednotlivé země světa s procentuálním rozdělením miliardářů „různých typů“. Velikost každé země na mapce je určena poměrem k počtu světových miliardářů. Miliardáři jsou rozděleni do pěti kategorií – dědicové, zakladatelé firmy, vlastníci a manažeři, miliardáři díky politickým konexím a souvisejícím zdrojům a na ty, kteří pocházejí z finančního sektoru. Údaje byly zpracovány Peterson Institute for International Economics.

První a nejzřejmější, co lze z mapy vyčíst, je velký počet miliardářů ve Spojených státech. Největší ekonomika světa má téměř 30 procent světových miliardářů, což je mnohem víc, než kterákoliv jiná země. Rozložení miliardářů ve Spojených státech je většinou stejné, s výjimkou politické konexe a souvisejících zdrojů. Na miliardy si prostřednictvím tohoto zdroje „sáhlo“ pouze 3,8 procenta amerických miliardářů. To je pravděpodobně důsledkem takzvaného „hands-off“ přístupu americké vlády k podnikání.

Casanova: O myšlení, úspěchu i strastech bohatých

Čína, druhá největší světová ekonomika, má velmi málo miliardářů, kteří by majetek zdědili. Před hospodářským úspěchem Číny, který zaznamenala v posledních několika desetiletích, byla země mimořádně chudá. Nicméně rychlý růst ekonomiky prostřednictvím výrobního boomu vytvořil více než 200 miliardářů. Zhruba 40 procent těchto miliardářů jsou zakladatelé společnosti, zhruba jedna čtvrtina jsou majitelé firem nebo manažeři. Opačný trend lze nalézt v okolí Jižní Koreje. Většina jihokorejských miliardářů, monstrózních 74,1 procenta, svůj majetek zdědila od rodiny. V Japonsku je většina miliardářů zakladateli společnosti – až 63 procent.

Trend, který jsme zmiňovali v případě Jižní Koreje lze do jisté míry nalézt také v Evropě. Výjimkou je Spojeného království. Největší procento miliardářů tohoto typu má Dánsko, 83,3 procenta. Na druhém místě se umístilo Německo se 64,7 procenta. Těsně třetí je pak Švédsko, 63,2 procenta. V Evropě je patrná jiná cesta než v USA. U amerických miliardářů je méně pravděpodobné, že své bohatství zdědí. Spíše k majetku přijdou tak, že založí úspěšnou společnost nebo jsou z finančního sektoru.

Za zmínku stojí také Rusko, kde jsou miliardáři „vázaní“ na politické konexe a s nimi spojené zdroje. Takových miliardářů se v Rusku nachází až 64 procent.

Newsletter