Jak moc se zvýší americkým firmám zisky díky snížení daní?

Americké firmy platí od letoška daň ze zisku pouze ve výši 21 procent oproti loňským 35 procentům. Jako investory nás zajímá, o kolik se jim díky nižší daňové sazbě zvýší zisk. Jednoduchá aritmetika naznačuje, že by to mělo být o 21 procent. V praxi to ale bude mnohem méně, a to i u těch společností, které podnikají téměř výhradně na domácím americkém trhu a platily dosud opravdu daň ve výši 35 procent.

Záležet bude především na tom, jak moc volná konkurence panuje v odvětví, ve kterém společnost podniká. Pokud je konkurence velká, postupně „odkonkuruje“ nadbytečný zisk pryč. Nejlépe to lze demonstrovat na finančních společnostech.

Představme si americkou banku podnikající čistě na domácím trhu, která až do loňska platila daň ve výši 35 procent a jejíž zisk činil 1 miliardu před zdaněním a 650 milionů po zdanění. Pokud platí od letošního roku sazbu ve výši 21 procent a pokud její podnikání přinese stejný zisk před zdaněním jako loni, pak bude čistý zisk 790 milionů.

Trumpovi navzdory. Imigranti jako „nástroj“ exportu

Problém ale je v tom, že ziskovost před zdaněním bude mít tendenci postupně klesat, a to na takovou úroveň, která bude po zdanění znamenat stejnou výši výnosu vlastního kapitálu jakou měla banka dříve za vyšší sazby daně. Proč? Výsledkem podnikání banky je určitý výnos aktiv a výnos vlastního jmění po zdanění. Ten nemůže být jakýkoliv, ale je dán schopností banky, jejím postavením a úrovní konkurence v prostředí, ve kterém se banka pohybuje. Toto konkurenční prostředí je poměrně otevřené a tlačí na výnosy aktiv a vlastního jmění. Ty nebudou zničehonic vyšší jen proto, že klesla sazba daně.

Banky si do oceňování svých produktů, především do úrokových marží tuto nižší daň promítnou a v zásadě se postupně spokojí s menšími maržemi, protože vědí, že z nich budou platit nižší daň. Z dlouhodobého hlediska tak budou z nižších daní profitovat více klienti banky než její akcionáři. Tento konkurenční efekt neproběhne přes noc, ale postupně s tím, jak bude existující kniha úvěrů a dalších produktů postupně nahrazována novými.

Trump se mýlí. Obchodní války nelze vyhrát

Velmi podobná situace nastane u pojišťoven. Jejich kniha existujících pojistek se sice doslova přes noc díky nižší sazbě daně stane ziskovější, do oceňování nových pojistek však pojišťovny opět zapracují nižší daň ze zisku. Konkurenční prostředí mezi pojišťovnami je možná ještě tvrdší než mezi bankami a dopad nižších daní bude konkurencí potlačen ještě rychleji než u bank.

V ostatních odvětvích bude situace různá a vždy se bude odvíjet od konkrétní míry konkurence. Velká míra konkurence je například mezi hotely a aerolinkami. Nižší naopak mezi producenty softwaru, farmaceutickými společnostmi a výrobci kosmetiky. Obecně se ale dá říct, že dlouhodobé výnosy kapitálu, které jsou obvyklé v jednotlivých odvětvích, budou mít tendenci se i přes nižší daně vracet ke svému průměru. Investujte opatrně!

Newsletter