Výnos desetiletého amerického dluhopisu ochráněného o inflaci, tzv. TIPS, klesl pod -1,13 %. Dolar nehledě na to posiluje proti euru pod 1,1800 EURUSD. Procyklické měny oslabují, výprodejní tlak pozorujeme i u měn regionu. Koruna oslabuje nad 25,70 za euro.

Jak na forwardy aneb vyplatí se zajištění?

Forwardové obchody začínají být opět aktuální vzhledem ke spekulacím na ukončení závazku České národní banky, držet korunu nad hladinou 27,00 Kč za euro. Stejně tak může být zajímavé zajistit se proti rozkolísanosti britské libry nebo, v souvislosti s prezidentskými volbami v USA, amerického dolaru.

Co jsou devizové forwardy a jak je využít?

Při obchodu se zahraničními partnery, ať už jde o vývoz nebo dovoz zboží a služeb, můžete narazit na celou řadu rizik. Jednak jde o komerční rizika, která jsou spojená s nesplněním závazku obchodního partnera, jednak o rizika kurzová, plynoucí z neočekávané změny kurzu. Právě kurzová rizika lze omezit využitím finančních derivátů, jako jsou právě forwardy nebo také opce a futures aj.

Princip forwardů je poměrně jednoduchý. S obchodníkem si domluvíte tzv. termínový kurz, za který v daném budoucím termínu nakoupíte nebo prodáte příslušný objem konkrétní měny. Smysl taková operace dává ve chvíli, kdy máte obavy, že vám budoucí vývoj kurzu nebude nakloněn, resp. že by vám mohl způsobit zásadní ztráty. Příkladem budiž právě u eurokoruny „hrozící“ uvolnění závazku ČNB držet korunu nad úrovní 27,00 Kč za euro. Máte-li pravidelné příjmy v eurech, může se ukázat jako výhodné zajistit si kurz blízko této hladiny i pro období, kdy se očekává výrazné zhodnocení české měny.

Holub: ČNB může prodloužit závazek na koruně při prodloužení QE ECB

Kdy ukončí ČNB intervence? Zde je názor analytiků ČS

Nicméně termínový obchod by měl být použit pouze jako prostředek k zajištění určitého finančního obnosu v budoucnosti, v žádném případě ba neměl fungovat jako spekulativní nástroj možného výdělku. Tedy jde spíše o to, že s forwardem budete mít kurz v budoucnu jistý, zatímco bez termínové zajištění „spekulujete“, že česká koruna svůj kurz vůči euru příliš nezmění, anebo že oproti ní dokonce oslabí.

Trh začal vnímat „riziko“, že ČNB uvolní svůj závazek, daleko intenzivněji. To je patrné na vývoji forwardových křivek za poslední dva měsíce. Pokud se podíváme na vývoj EURCZK forwardové křivky v čase, je vidět, jak se v průběhu prázdnin očekávání ohledně vývoje kurzu koruny k euru výrazně změnilo. Nejlépe je to patrné na splatnostech od jednoho roku (označeno rámečkem).

Kotovaná forwardová křivka je negativně skloněná, což odráží očekávání investorů ve smyslu posílení koruny. Tato očekávání se od července výrazně proměnila. Například roční forwardový kurz od července posílil o 20 haléřů.

Velkou zkušenost s termínovými kontrakty má i Libor Straka šéf dealingu RoklenFx, který několik let pracoval ve výkonných funkcích na londýnském finančním trhu (výkonný ředitel J.P. Morgan, ředitel v Barclays Capital a viceprezident v Deutsche Bank).

Libore, kdo by měl podle tebe uvažovat o zajištění a kdy to nedává vůbec smysl?

O zajištění by měl uvažovat každý, kdo má pravidelný obrat v zahraniční měně, a je to pro něho objemově významný byznys. Nejdůležitější je zajištění pro subjekt, který realizuje velké objemy transakcí a operuje s malou marží. Tam bych zajištění považoval za nutnost. Smysl to nedává pro nárazové směny v nevýznamných objemech. Dále bych řešil prioritně zajištění u volatilnějších měn jako například u ruského rublu, méně u eura.

Jak forwardové obchody probíhají?

Forwardový obchod je velice jednoduchá transakce. V podstatě jde o klasický devizový obchod jen s tím rozdílem, že vypořádání proběhne v budoucnu, například za tři měsíce. Rozdíl je v tom, že klient nemusí poslat měnu hned, ale až těsně před vypořádáním. Jako kreditní zajištění požadujeme hned při uzavření obchodu splatit pouze část plánované transakce. Jde o takzvaný kolaterál, obyčejně se jedná o 5 až 10 procent směňované částky.

Jaká je cena za uzavření forwardového obchodu?

Stejně jako promptní transakce i ta forwardová má různé kurzy pro nákup a prodej. Rozpětí se liší podle měnového páru. Přirozeně levnější jsou více obchodované páry a nákladnější páry obchodované méně. Nicméně devizové forwardy jsou natolik standardizované obchody, že přínos značně převažuje náklady.

Jak se zajišťují profesionálové?

Velké podniky s výraznou devizovou expozicí se zajištěním zabývají neustále. Spotové transakce dělají v podstatě jen na řízení likvidity a většinu zajišťovacích obchodů realizují pomocí forwardů. Další významnou skupinou jsou investiční fondy, které investují do aktiv denominovaných v cizích měnách, například v USA. Ti nabízejí investorům možnost nést devizové riziko, nebo naopak hodnotu portfolia zajišťují do CZK prodejem zahraniční měny na forward. Typicky prodávají zahraniční měnu v pravidelných intervalech opakovaně, jde o takzvané rolování forwardu. Nejčastěji rolují v intervalech jednoho až tří měsíců. Právě toto rolování je velmi dobrou variantou, jak splatnost forwardu upravovat podle potřeby. Náklady s tím spojené jsou přitom malé. Tuto strategii řízení devizového rizika považuji za nejvýhodnější i pro podniky.

Newsletter