Jak nakopnout produktivitu na pracovišti? Pryč se saky a kravatami!

Pro většinu zaměstnanců, kteří při své práci bezprostředně přichází do kontaktu se zákazníky, je nezbytnou součástí pracovního života předepsané uniformní či alespoň formální oblečení. Avšak tzv. dress code není cizím slovem ani pro manažery, kteří velkou část dne stráví zavření ve své kanceláři. I zde je totiž může přepadnout stálý či potenciální klient, na kterého je samozřejmě potřeba udělat co nejlepší dojem.

Ale opravdu je formální oblek nebo košile s kravatou tím, v čem se nejlépe pracuje? Odpověď na tuto otázku se nedávno snažila zjistit společnost Stormline, a proto na toto téma vyzpovídala 1000 britských pracovníků. Z výsledků studie přitom plyne, že většina zaměstnanců se cítí nejen lépe, ale i schopněji, pokud nemusí dodržovat dress code, tedy formální pravidla upravující způsob oblékání, ale i obouvání na pracovišti. Rovněž většina respondentů v takovém případě podle svých slov vyvíjí při práci větší úsilí.

Konkrétně, více než tři pětiny dotazovaných, a sice 61 %, uvedlo, že se cítí šťastnější a produktivnější, pokud se do práce můžou obléci tak, jak uznají za vhodné. „Zaměstnavatelé by měli důvěřovat svým lidem. Mohou specifikovat záležitosti, které ve svých kancelářích nechtějí vidět, ale říkat jim, co musí nosit, je velmi povýšenecké,“ je přesvědčen Regan McMillan, ředitel společnosti Stormline.

 

V souladu s ním pak 78 % respondentů tazatele ubezpečilo, že i bez předepsaného dress code by se stále snažili do práce dobře oblékat a jasně rozlišovat mezi „pracovním“ a „nepracovním“ oděvem. Z toho 91 % dále uvedlo, že mají pocit, že kvalita a vhodnost toho, co nosí, je důležitější než to, zda oděv vyhovuje pravidlům dress code, a že by pravděpodobně utráceli za oblečení více, kdyby měli větší volnost v tom, co mohou nosit, shrnuje odpovědi server Recruitment International. Zajímavé je také to, že muži (v 61 % případů) i ženy (v 81 %) se domnívají, že dress code je diskriminační vzhledem k jejich pohlaví.

Nicméně mezi tím, co si lidé myslí, a jak to ve skutečnosti je, bývá mnohdy velký rozdíl. Proto se na toto téma zaměřili i vědci. Například studie publikovaná v časopise Journal of Nonverbal Behaviour provedla experiment se studenty, ve kterém zjistila, že ti, kteří byli oblečení méně formálně, lépe plnili úkoly než ti, kteří museli mít formální oblečení.

Podle studie citované serverem Inc. neformální oblečení redukuje stres na pracovišti, čímž napomáhá ke spolupráci mezi pracovníky. Jak dále naznačuje server, jednotlivci, kteří si mohou svým oblečením dovolit sebevyjádření, mohou získat vyšší sebejistotu, což vede ke zlepšení schopnosti vedení ostatních, jakož i k vyšší kreativitě a motivaci přicházet s novými nápady a inovacemi.

Vyhořelí zaměstnanci v korporátech? Dejte jim více oken!

 

 

Newsletter