Jak (ne)číst data z českého trhu práce

S rekordně nízkou mírou nezaměstnanosti se do českých médií vrací téma přehřátého trhu práce, a to minimálně jednou měsíčně vždy, když MPSV zveřejní nové statistiky. V rámci komentářů a textů expertů se však občas setkáme se špatnou interpretací některý dat. V poslední době šlo především o počet a strukturu nově vzniklých pracovních míst.

Statistika Úřadu práce ČR uvádí, že za poslední rok vzniklo 102 tisíc pracovních míst, na které není potřeba maturity, a pouze 7200 pozic, která ji vyžadují. Aniž bych zpochybňoval data poskytnutá MPSV, respektive Úřadem práce ČR, je nutné přistoupit k jejich interpretaci opatrně a rozmyslet si, co znamenají, či v tomto případě, co neznamenají. Zásadní problém je nereprezentativnost vzorku nabídek práce na úřadu práce. Ve velmi obecné zkratce lze říci, že se do této instituce dostávají především nabídky práce pro nízko kvalifikované pracovníky, zatímco vysoce kvalifikované zaměstnance zpravidla firmy hledají jinak než přes úřad práce. Jinými slovy, to, že na úřadu práce nenajdeme nabídku práce pro IT specialisty či vysoké manažery, neznamená, že by takové pozice nevznikaly nebo firmy takové pozice nepotřebovaly obsadit.

Dvě zásadní implikace pro diskuzi o současné situaci na trhu práce, které z tohoto problému plynou. Pro věcnou debatu bychom potřebovali lepší data o aktuálních potřebách zaměstnavatelů, než dnes Úřad práce ČR nabízí.  Pravdou je, že není v silách instituce taková data dodat, když samotná struktura uchazečů o práci, kteří jsou na úřadu nahlášeni, nejsou reprezentativní vzorek společnosti. Nezbývá proto nic jiného, než získat informace přímo od firem nebo mapovat celý pracovní trh, včetně všech internetových platforem.

Zároveň je nutné vnímat s rezervou, co tato čísla znamenají pro budoucnost české ekonomiky. Perspektiva tuzemského hospodářství, pokud by vzniklo 14krát více pracovních pozic nevyžadujících maturitu než těch, které ji vyžadují (102 tisíc oproti 7,2 tisícům), zní jinak, než pokud by k těm 102 tisícům vzniklo dalších například 200 tisíc pozic, kde je maturita zapotřebí. O těchto pozicích se však z dat Úřadu práce ČR nedozvíme.

To však nemění nic na hodnocení, že česká ekonomika v současné chvíli trpí nedostatkem nízko kvalifikované pracovní síly.

Newsletter