Jak předpovědět krizi? Mrkněte na dluhopisy

Včerejší den byl 28. výročím historicky největšího propadu amerických trhů. Tzv. „černé pondělí“ 1987 s sebou stáhlo hlavní americké akciové indexy, avšak ekonomika zůstala nedotčena, alespoň z hlediska tempa růstu hrubého domácího produktu. Žádná recese ani „medvědí“ trend se nekonal.

Dala se tato událost předvídat? Dle Davida Rosenberga, hlavního ekonoma a stratéga společnosti Gluskin sheff, ano. Potřeba k tomu bylo jeho oblíbeného predikčního nástroje, kterým je výnosová křivka.

Výnosová křivka v podstatě reflektuje to, jak se mění výnos z hlediska doby splatnosti. Její krátký konec je reprezentován výnosem krátkodobých dluhových instrumentů (například tříměsíčním státním dluhopisem), dlouhý pak výnosem těch dlouhodobých (například desetiletý státní dluhopis). Obvykle je krátký konec křivky níže než ten dlouhý, avšak může dojít k inverzní situaci. Tehdy vzniká tzv. inverzní výnosová křivka a právě ta je dle Rosenberga nejlepším predikčním nástrojem, který dokáže signalizovat blížící se krizi.

Investiční publikum může být klidné, americká výnosová křivka prozatím inverzní není, napsal Rosenberg ve svém posledním dopise klientům (viz graf). Zároveň však upozornil na možnost inverze, a to i přesto, že se aktuální úrokové sazby drží historicky nízkých úrovních.

„Pokud bych byl sám uvězněn na opuštěném ostrově a měl si vybrat jeden nástroj predikce budoucnosti, byla by to výnosová křivka. kdybychom se vrátili zpět do roku 1987, výnosová křivka měla ten samý sklon, jako má dnes a jak pravděpodobně bude mít i nadále, dokud Fed nepřikročí ke zvýšení sazeb. Můžeme to považovat za signál, že expanze a „býčí“ trh má ještě pár let před sebou,“ přepisuje Rosenbergova slova server Business Insider.

Fed, sazby a předzvěst další krize

Dle ekonomova názoru žádný „býčí“ trh ani ekonomický cyklus nekončí sám od sebe. Vždy je k tomu potřeba konec likviditního cyklu, který přijde v době, kdy Fed utáhne svou měnovou politiku tak silně, že se krátký konec výnosové křivky dostane na ten dlouhý a vznikne inverze.

Yellenová patrně zdědí tzv. Greenspanovu „záhadu“

Newsletter