Jak sdílení know-how pomáhá firmám i zaměstnancům růst

Zdroj: Depositphotos

Sdílení informací a know-how ve firmách odjakživa patří mezi stěžejní pilíře úspěchu. Moderní trendy práce se znalostmi, učící se organizace či agilita poukazují na důležitost sdílení zkušeností a učení se praxí nejen uvnitř firem samotných, ale také ve spolupráci s partnery. Z cílené výpomoci a vzájemného sdílení zkušeností a poznatků mezi společnostmi totiž mohou velmi úspěšně těžit obě strany.

Přesvědčil se o tom rovněž Tadeáš Strážnický, projektový manažer z finanční skupiny UNIQA, který měl možnost se zúčastnit dvoudenní stáže ve společnosti MoroSystems, jejímž cílem bylo zažít agilitu a agilní způsob řízení dodávek software na vlastní kůži. Během této doby se zúčastnil řady agilních ceremonií v různých týmech, kde načerpal teoretické i praktické zkušenosti z agilního fungování společnosti.

“Naučit se agilitě může každá firma, která je ochotna přizpůsobit svůj mindset. Někdy změnu táhne osvícený lídr, často se ale setkáváme se situací, kdy změnu nastartují zaměstnanci, nižší management, nebo jedno oddělení. Vždy ale platí, že hybatelem změny jsou vždycky lidé a musí v tom panovat shoda napříč firmou. Pokud jednotlivci mezi sebou nebudují zákopy, ale naopak táhnou za jeden provaz, tak přechod na agilní způsob spolupráce proběhne obvykle hladce s viditelným dopadem na efektivitu i radost z práce,” říká Martin Dulák, Team Leader a Software Architect MoroSystems.

Agilní řízení vs. klasický management

Velké firmy a korporace mají obvykle zažitý způsob fungování, který prostupuje od nejvyššího managementu až po řadové zaměstnance. Pro ně je často složité vyjít ze zajetých kolejí a podívat se na vlastní způsob spolupráce zvenčí. To obecně platí pro všechny firmy nehledě na jejich velikost a stáří. Stáž v jiné firmě tak může být značnou inspirací. Odhalí nový pohled na způsoby řešení. A to nejen ve vedení projektů. Následná implementace nabytých zkušeností může vést ke zvýšení výkonnosti a odlehčení složitých procesů. Začíná to chápat už i korporátní prostředí tradičně organizované do hierarchických struktur s pevně danými plány a rozpočty. Moderní startupy a technologické společnosti jsou více nakloněny agilnímu způsobu řízení, které jim umožňuje rychleji zavádět procesní, technologické i produktové inovace do praxe.

“Klasický management ve velkých korporacích si je velmi podobný. Vše začíná u vedení, které často netuší, co přesně je třeba pro perfektní fungování týmů a zaměstnanců. Tento problém se pak jen násobí, jak postupuje níže k řadovým zaměstnancům. Ti často, i když ví jak nastavit kvalitní a smysluplné procesy, čekají dlouhé měsíce či roky, než požadavek doputuje zpět k vyššímu managementu. Užitečné změny tak mohou trvat neuvěřitelně dlouho. I to je jeden z důležitých bodů, které řeší agilní management,” dodává Tadeáš Strážnický, projektový manažer společnosti UNIQA.

Sdílení znalostí a učení se praxí? Inspiraci hledejte u partnera

Agilita přináší do spolupráce zcela nový a specifický způsob přemýšlení a metodiku tvořenou agilními ceremoniemi, která tento způsob přemýšlení doprovází. Těch je celá řada a zahrnují například každodenní 15ti minutová společná setkání týmu (stand up), ve kterém probíhá denní synchronizace, týdenní meeting pro stanovení priorit na týden a odvalení balvanů, retrospektivy, které slouží ke zvyšování efektivity a vzájemnému společnému učení či plánování dalšího období tzv. grooming.

Dnes není nutné veškeré znalosti získávat formou pokus omyl či na školeních. Trendem jsou mezifiremní mentoringové programy, setkání a konference vedené metodou world café či open space či právě učení se praxí ve spolupráci se svými partnery. Kromě konkrétních způsobů, jak vést projekty a plynule fungovat jako tým, má mezifiremní inspirace ještě jeden obrovský benefit – možnost načerpat atmosféru a inspirovat se kulturou partnerské společnosti. Účastníci takových programů mohou na vlastní kůži zažít, jak to funguje v jiných firmách, a to nejlepší zavést do praxe v té své.

V MoroSystems je agilní řízení zcela přirozenou součástí firemní kultury, kterému jsou přizpůsobeny všechny ceremonie, schůzky a další důležité aspekty vývoje. Firma má k agilním způsobu fungování uzpůsobenou také samotnou infrastrukturu kanceláří, například prostřednictvím speciálních stand-up místností a dalších dedikovaných prostor.

Vzájemné vyměňování zkušeností a poznatků se stává byznysovým standardem. Jedná se o efektivní způsob učení, což potvrzují nejen mezifiremní mentoringové programy, ale také mastermind kluby, různorodé konference a meetupy, které v Čechách i ve světě velmi rychle nabývají na popularitě. Agilita a agilní způsob přemýšlení jde této formě učení naproti. Kdo se nepřizpůsobí, ten zůstane pozadu.

Zdroj: Hustákomunikejšn, Architect MoroSystems

Newsletter