Jak se rodiče potýkají s „prokletím“ života svých dětí?

Domácí úkoly jsou z pohledu dítěte poměrně často považovány doslova za prokletí. Ale tížit mohou i jejich rodiče, kteří s dětmi bojují, aby své úkoly vůbec udělaly. Anebo ještě hůře, sami musejí oprášit mnohdy zašlé znalosti, aby jim mohli pomoci. Zpráva vzdělávací charity Varkey Foundation ukazuje, kolik času věnují rodiče vzdělání svých dětí. Průzkum proběhl ve 29 zemích a zjistil, že rodiče v těch rozvojových tráví nad domácími úkoly mnohem víc času než jejich protějšky v bohatých zemích, píše server The Economist.

V Indii tráví rodiče průměrně 12 hodin týdně pomocí svým dětem, což je o pět hodin více, než je globální průměr. V podstatě nikdo v tomto případě neuvedl, že nepomáhá. To je naopak v naprostém kontrastu s rodiči ve Finsku a Japonsku, kteří pomáhají jen tři hodiny týdně. Jen pět procent Finů uvádí alespoň sedm hodin týdně strávených nad úkoly, naproti tomu 31 procent jich nepomáhá vůbec.

Někde si rodiče uvědomují svou obavu (nebo vinu) více než jinde. Výzkum se jich také ptal, zda si myslí, že tráví přiměřené množství času pomocí svým dětem. Většina Indů a Vietnamců cítila, že ano. V Ugandě, Peru, Malajsii a Brazílii se více než 40 procent respondentů obávalo, že nedělají dost, přestože pomáhají více, než je globální průměr. Naopak Francouzi k tomu přistupují zcela volně – jen 11 procent pomáhá více než sedm hodin, ale jen 22 procentům se zdá, že dělají málo.

Důvody neangažovanosti rodičů se liší, nejčastěji se však shodují na nedostatku času. Více než polovina uvádí, že jsou příliš zaneprázdnění. Rodiče se ale mohou držet zpátky i kvůli svému vlastnímu vzdělání. Zhruba polovina Číňanů uvádí nedostatečnou znalost školní látky (globálně to je jen 29 procent). A někdy ani děti samy nechtějí žádnou pomoc – tento důvod uvádí 44 procent finských rodičů, nejvíce ze všech zemí. A malí Finové to ani nemusejí potřebovat, Finsko se totiž umisťuje v první desítce mezinárodních znalostních testů.

 

Newsletter