Jak se zadlužujeme? Ženy si půjčují na živobytí, muži na luxus

Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, říká se. A pokud se podíváme na jejich chování ve finančním světě, pak by to klidně mohla být pravda. Nová studie z American University, která pojednává o ženách, mužích a zejména pak jejich dluzích, zjistila, že obě pohlaví přistupují ke svým financím značně odlišně – koneckonců stejně jako řada předchozích výzkumů. Jak se to však projevuje ve sféře dluhové?

Když přijde na otázku investování na finančních trzích, je známo, že ženy mají vyšší averzi k riziku než muži, a proto se zdráhají činit rizikové investice, byť s nadějí na vysoký výnos. Muži v nich naopak vidí jedinečnou příležitost, jak si rychle a takřka bezpracně polepšit. A podobné rozdíly můžeme vidět i v rámci zadlužování obou pohlaví. Vědci z American University totiž nedávno zjistili, že je k němu vedou zcela odlišné motivace.

Špatná zpráva pro světový trh práce. Ženy jsou více offline

Erin E. George, Mary Eschelbach Hansen a Julie Lyn Routzahn se probírali daty z průzkumu mezi spotřebiteli prováděným mezi léty 2004 až 2013, který si kladl za cíl detekovat, jak jednotlivá pohlaví vnímají dluh a zadlužování a zda se jejich postoj nezměnil vlivem relevantních ekonomických událostí. Záměrně se soustředili pouze na data za ženy, které nebyly nikdy vdané, a na muže, kteří nebyli nikdy ženatí, aby jejich vnímání nebylo ovlivněno manželským soužitím, kde obvykle hraje rozhodování o financích důležitou roli.

Výsledky zkoumání přitom indikují, že ženy obvykle využívají dluh z veskrze logických důvodů – typicky k překlenutí období, kdy jim příjmy nedostačují na běžné výdaje a k pokrytí životních nákladů. Naproti tomu muži mají ve vetší míře sklon zadlužovat se, aby si mohli dopřát luxusní předměty. „Zjistili jsme, že pohlaví značně ovlivňuje postoje k dluhu,“ uvedla Mary Eschelbach Hansen, hlavní autorka studie, která byla v dubnu publikována v odborném časopise Journal of Consumer Affairs 

 

Opatrnost žen v tomto ohledu přitom podle autorek byla posílena i nedávnou finanční krizí v roce 2008, kdy mnoho lidí přišlo o práci a dostalo se do finančních problémů. „Když ženy vidí, že ostatní čelí finančním problémům či nezaměstnanosti nebo když samy mají tyto zkušenosti, přijímají pohled na dluh jako nástroj, který pomáhá vyrovnat spotřebu. A obecně méně než muži podléhají pokušení využívat dluh k nákupu luxusu,“  dodala Hansen, profesorka ekonomie na American University.

Jak tedy závěry studie tří ekonomek z American University shrnuje server Science Daily, ženy se dluh snaží využívat vhodným způsobem, zatímco u mužů existuje tendence využívat jej způsobem nevhodným. Nicméně i přesto se ve Spojených státech potýkají ženy s dluhy častěji než muži, což je obvykle připisováno tomu, že v průměru mají nižší příjmy a jejich pozice na trhu práce je méně jistá.

Od přelomu tisíciletí se to například týká i hypoték; podle The Conversation dlužila v pokrizových letech 2008 až 2013 Američanka na hypotéce v průměru o 44 % více než Američan. Ženy také ve Spojených státech nesou zhruba dvě třetiny studentského dluhu, v souvislosti s čímž se hovoří o „gender debt gapu“. Server CNBC to přitom vysvětluje tím, že rodiče pomáhají svým dcerám méně než synům.

Feminizace chudoby. Je finanční krize sexistická?

Newsletter