Jak úspěšný byl úklid Erste? Zítřek ukáže

Po dnešních víceméně neutrálních výsledcích Komerční banky nastoupí zítra se svými výsledky rakouská Erste Bank. Komerční banka vytáhla eso z rukávu v podobě rekordně nízkých nákladů na riziko, čímž navýšila čistý zisk, u Erste se očekává podobná karta. Poté, co si Erste uklidila ve svých výkazech a uzavřela rok 2014 plný jednorázových negativních vlivů, by se měla pochlubit meziročním nárůstem čistého zisku o 89 % na 195,4 mil. eur.

Tržby očekáváme meziročně o 1 % nižší, přičemž čistý úrokový příjem by měl vzhledem k velmi nízkým úrokovým sazbám poklesnout o 3 % na 1094,1 mil. eur a příjem z poplatků a provizí by naopak měl tržby podpořit a meziročně posílit o 4 %. Za nárůstem čistého zisku by tak měl stát především výrazný pokles opravných položek, tedy nákladů na riziko. Naše odhady počítají s meziročním poklesem opravných položek o 30 %, tržní konsensus dokonce o 40 %. Nárůst provozního i čistého zisku by měl podpořit i zhruba 2% pokles provozních nákladů.

Celková očekávání shrnuje následující tabulka:

  2015Q1 Roklen 2015Q1 kons. (medián)* 2014Q1 YoY změna vs. Roklen YoY změna vs kons. 2014Q4
Čistý úrokový příjem 1094,1 1099,0 1 124 -3% -2% 1 126
Příjem z poplatků a provizí 470,3 466,0 452 4% 3% 497
Ostatní příjem 116,2 125,0 115 1% 9% 138
Tržby celkem 1680,5 1690,0 1 691 -1% 0% 1 760
Provozní náklady -948,0 -944,4 (963) -2% -2% (1 004)
Provozní zisk 732,6 744,1 727 1% 2% 757
Opravné položky -254,5 -218,0 (364) -30% -40% (484)
Zisk před zdaněním 349,6 353,0 240 46% 47% 152
Čistý zisk (po odečtení minoritních podílů) 195,4 196,3 103 89% 90% 42

V komentářích k výsledkům bude důležité sledovat vyjádření managementu ohledně výhledu na celý rok. Na konci roku 2014 si vedení banky stanovilo metu výnosnosti kapitálu ROTE na úrovni 8 – 10 %, výsledky za 1. čtvrtletí naznačí, jak úspěšná je Erste v plnění svých celoročních cílů. Celkově by měla být čísla solidní, otázkou však je, jestli budou dostatečnou podporou pro akcie, které od začátku roku vyletěly o více než 30 % výš a je pátým nejvýkonnějším titulem z evropského bankovního sektoru.

Důležité budou také komentáře managementu k situaci v Maďarsku. Tam mimo jiné Erste uzavřela dohodu s maďarskou vládou, že výměnou za umožnění nákupu 15% podílu v Erste Hungary maďarská vláda „významně“ sníží bankovní daňovou zátěž. Erste má navíc podpořit maďarskou ekonomikou dodatečnými 550 miliony v úvěrech – na základě tohoto slibu chystá několik úvěrových nabídek v následujících třech letech.

Newsletter