Jak utrpět ztráty, ale přesto reportovat zisky?

Každá výsledková sezóna s sebou přináší kouzlo účetnictví. Reportované výkony firem se mohou lišit v závislosti na tom, jaká se použije účetní metoda. Vzhledem k té je pak možné, že se jednotlivé položky výkazů mohou zaznamenávat různým způsobem. Ve výsledku můžeme dospět i k situaci, kdy lze ztráty mávnutím kouzelného „účetního“ proutku proměnit na zisky.

Přesně to bylo možné pozorovat u známé sociální sítě Twitter. Vydělává technologická firma, či nikoliv? Vždy záleží na interpretaci. Za třetí čtvrtletí reportoval „modrý pták“ upravený zisk o velikosti 67 milionů dolarů, což odpovídá 10 centům na akcii. Faktem ale je, že za použití obecně uznávaných účetních zásad by se dostal do ztráty 132 milionů, která odpovídá 20 centovému prodělku na jednu akcii.

3Q v USA ve znamení poklesu zisků. Vítězové a poražení? (+kalendář)

Rozdíl mezi oběma čísly spočívá v jedné jediné položce, kterou je výplata mzdy, resp. bonusů, ve formě cenných papírů (akcie či opce) společnosti. V případě Twitteru tato výdajová položka dosáhla za třetí kvartál 2015 velikosti 166 milionů dolarů, tedy zhruba 30 % z celkových tržeb. Zatímco dle metodiky americké Financial Accounting Standards Board, která pracuje se všeobecně uznávanými účetními principy (tzv. GAAP), je kompenzace ve formě cenných papírů považována za výdaj, jenž musí být odečten od zisku, Twitter to dělá přesně naopak. Díky tomu pak jeho zisky zůstávají v plusu.

Opačným příkladem je Amazon. V jeho případě bylo poukazováno především na operační a volné cash flow. Dokonce i oficiální prezentace výsledku posledního čtvrtletí začala právě informacemi o těchto ukazatelích, které bývají obvykle zmíněny až po těch důležitějších, jako je výkaz zisku a ztrát a rozvaha. Právě z těch bylo jasně vidět, že čisté zisky o velikosti 79 milionů dolarů mohly dosáhnout až 623 milionů, pokud by mzdy ve formě cenných papírů nebyly odečteny od zisku.

Jinou formou, jak ovlivnit výši zisků, je tzv. Cah Flow EPS, neboli velikosti provozního cash flow přepočítaná na jednu akcii společnosti. Tento ukazatel využívá například farmaceutický podnik Valeant. V jeho případě Cash Flow EPS navýšila kompenzaci se zaměstnanci formou cenných papírů o dalších 15,5 milionu dolarů jen za poslední kvartál.

I přes představu, že účetní používají odlišné metody jen proto, aby nafoukli zisky, existuje i druhá stránka věci.

Během let se účetní standardy pro výplatu mezd a bonusů prostřednictvím cenných papírů měnily. V roce 2006 musely americké společnosti zaznamenávat všechny opční kontrakty rozdělované mezi zaměstnance jako výdaje, které snižovaly zisky. Jakmile však tento bezhotovostní kontrakt nebude zaznamenán jako výdaj, hodnota zisku se bude mnohem více blížit k vykázanému cash flow.

Pro příklad použijeme situace Twitteru. V rámci provozní a investiční činnosti zaznamenala firma za třetí čtvrtletí čistý příliv peněžních toků o velikosti 23 milionů dolarů, což je číslo, které se blíží ke ztrátě společnosti, jež by vznikla, pokud by byly od zisku zpětně odečteny zaměstnanecké kompenzace ve formě cenných papírů.

Problém s vykazováním kompenzací mohou mít ty firmy, jejichž akcie přechází z neveřejně obchodované formy na tu veřejnou. V situaci, kdy má vedení pocit, že by odměny zaměstnancům formou cenných papírů mohly mít negativní vliv na cenu jejich titulů, nebude se zdráhat tuto informaci jednoduše zamést pod pomyslný koberec. Faktem ale zůstává, že většina investorů způsob kompenzace firem se zaměstnanci vůbec nesleduje. Jakmile firma vyplatí zaměstnancům několik milionů dolarů, které ovlivní cenu titulu společnosti, je jedno, zda tento krok proběhne běžnou formou, či prostřednictvím akcií nebo opcí. 

Účetní standardy a S&P 500

Newsletter