Jak vypadá a žije český dolarový milionář?

Dolaroví milionáři se v poslední době začínají množit jak houby po dešti. Česko ani Slovensko nezůstává za zbytkem světa pozadu. Ale jak vůbec vypadá takový český/slovenský dolarový milionář? Víte, kam investuje? V čem vidí potenciál? Jak se chová v investičním světě, ale také jaký má přístup k životním stylu či rodině?

Jak vypadá dolarový milionář a kde se mohl vzít?

J&T Banka každoročně vydává Wealth Report, kde se snaží mapovat názory dolarových milionářů a jejich přístup k investicím, k politice, ale také k životním stylu, rodině či výchově dětí. Jak vypadá takový průměrný dolarový milionář – čechoslovák – z demografického hlediska? Podle průzkumu J&T je to vysokoškolsky vzdělaný člověk (80 % v ČR, 89 % v SR), který má v průměru 50 let, respektive v ČR 52 let a v SR 50. Obecně se dá říct, že tento svět patří starším mužům a v Česku více než na Slovensku. Ženy se v této skupině vyskytuji opravdu ojediněle.

Samozřejmě nejčastěji jsou bohatí lidé vlastníky společností (57 % v ČR, 58 % % v SR), méně už pak vedoucími pracovníky v roli zaměstnance (10 % v ČR, 9 % v SR) či osobami samostatně výdělečně činnými (10 % v ČR, 3 % v SR). Na to proč máme v Česku a na Slovensku právě takovou podobu „našich“ milionářů lze zcela jistě vymyslet spoustu teorií. Důležitou roli určitě sehrála privatizace v 90. letech, kdy právě dnešní generace dolarových milionářů opouštěla vysoké školy a oproti zbytku společnosti měla o něco lepší znalosti, jak naložit s takovou příležitostí, která se v historii pravděpodobně již nezopakuje.

Investiční pohled očima dolarových milionářů

Dolaroví milionáři jsou sice dle Wealth Report 2015 konzervativní, nicméně díky neustálému snižování úrokových sazeb, začínají vyhledávat jiné než vkladové produkty. Kde vidí tito lidé největší potenciální zhodnocení? Čím dál tím oblíbenější je ukládání peněz do akcií zahraniční firem, v čemž vidí potenciál  25 % dolarových milionářů v ČR a 31 % v SR. Růst potenciálu vidí také v  nákupech firem (26 % v ČR, 25 % v SR) a start-upy (23 % v ČR, 25 % v SR).

Velmi zajímavý instrumentem se začínají stávat investice do zemědělské půdy. Daný segment zažívá v posledních letech boom, o čemž svědčí i vznik nových půdních fondů. Investice do zemědělské půdy představuje relativně konzervativní nástroj, který se může stát dobrý uchovatelem hodnoty a navíc dlouhodobě nabízí zajímavé zhodnocení. 34% Čechů vidí v tomto druhu investice nejvyšší potenciál, na Slovensku je procento výrazně nižší. Poprvé se taky začínají objevovat na scéně investice do digitálních měn jako je například Bitcoin, nicméně podíl je stále velmi zanedbatelný. I přesto je tento fakt důležitý a do budoucna můžeme od čekat postupný nárůst této formy investování. 

Dolaroví milionáři a geopolitika

Investiční apetit v posledním roce narůstá. Ekonomikám se daří a poprvé za tři roky považují čeští i slovenští dolaroví milionáři současnou situaci více za příležitost než hrozbu pro své investice. I přes všechny současné problémy, se kterými se potýká EU si 42 % českých milionářů a 52 % slovenských dolarových milionářů myslí, že se v Evropě stále najdou atraktivní investiční příležitosti. Češi jsou ovšem o něco více skeptičtější k příležitostem v Unii. Přibližně pětina očekává i přes zlepšení ekonomické situace velmi pomalý růst, což činí investice v rámci Unie méně atraktivní v porovnání se světem. Průzkum Wealth Report pro rok 2015 hovoří o 18 % českých a 11 % slovenských dolarových milionářů, kteří označili investice v EU za neatraktivní, kvůli pomalému ekonomickému růstu, přebujelosti regulací a byrokracie. Nedůvěra v rychlý ekonomický růst pro rok 2015 měla své opodstatnění. Růst nakonec ovšem dosahoval pozitivních čísel. Problém s byrokratizací je ovšem stále narůstající. Názor dané skupiny by měl být pro „eurokraty“ zdviženým prstem. Narůstání byrokracie a administrativních bariér bude totiž způsobovat pouze únik kapitálu na jiné trhy. V globálu ovšem můžeme dle Wealth Reportu říct, že vztah dolarových milionářů k EU je stále pozitivní i přesto, že nejsou nadšeními eurooptimisty, tak vidí v unii pragmatické plusové body.

Největší obavy přikládají milionáři státní kolapsům, fiskálním krizím či rozevírajícím se sociálním nůžkám. Běžnou populaci trápí tyto starosti mnohém méně, což má samozřejmě své logické opodstatnění. Kromě hrozby pro samotné investice, můžou tyto krize narušit majetkové uspořádání a rozložení pořádku ve společnosti, kde tato skupina představuje elitu. Zdá se, že k takové situaci již v dnešní době nemůže dojít. Opak může být pravdou. Jako příklad si můžeme vzít migrační krizi, ve které dolaroví milionáři vidí velkou hrozbu. Tato krize způsobuje bujení extrémismu, který by následně mohl do společnosti chaos vnést.

Aktivní životní styl

Jak tráví svůj volný čas dolarový milionář? Aktivně! Milionáři ve svém volném čase příliš nezahálejí a tráví ho často velmi akčním způsobem. Oproti běžné populaci, kde 46 % tráví svůj čas „nicneděláním“ se tomuto „sportu“ v rámci milionářů věnuje pouze 19 %. Nejčastěji tráví čas sportem, cestováním a samozřejmě také se svou rodinou. Více než polovina milionářů se ve svém volném čase dále vzdělává a čte. Milionář je také nejčastějším účastníkem kulturních akcí, jako jsou výstavy, aukce, divadlo apod.., což není překvapivé, jelikož je to tak nějak předurčeno společenským postavením. Největší rozdíl mezi běžnou populací a milionáři je v oblasti sportu. Aktivně sport dělá více než dvojnásobek milionářů oproti „běžnému člověku“.

Výchova dětí

Rodinný život je důležitou složkou života dolarových milionářů. Jak přistupují k výchově dětí? Za základ úspěchu, jak v Česku, tak na Slovensku, považují kvalitní vzdělání. Svým dětem proto zajišťují vzdělání nad rámec klasické výuky školních osnov či rovnou v zahraničí. Za velmi důležité jsou považovány jazyky, které za perspektivní považuje 44 % českých a 34 % slovenských bohatých lidí. Trend se změnil v oborech. V devadesátých letech byla velmi populární ekonomie a management. Tyto obory ovšem ztrácí oblibu. Společenskovědní či humanitní obory spolu s uměním propadly úplně. Na špici žebříčku se drží technické obory, IT a přírodovědní obory (jmenovitě chemie a biologie).

Kompletní Wealth Report 2015

Newsletter