Jak vyzrát nad panem Trhem

Jak vyzrát nad trhy a pořádně zbohatnout, to je otázka, nad jejíž odpovědí si investoři lámou hlavy po celém světě. Je to nekonečný souboj s Panem Trhem, který mění své nálady a někdy je opravdu těžké předpovídat, jakým směrem zrovna vykročí.

O maniodepresivním jedinci s názvem Pan Trh jsme již psali v dřívějším článku zde, v tuto chvíli jen připomeňme – Pan Trh je výmyslem legendárního finančníka minulého tisíciletí Benjamina Grahama, který se vykreslením této postavy snažil čtenářům vysvětlit výkyvy na finančních trzích i to, jak k nim přistupovat. Ve své knize Inteligentní investor z roku 1949 Benjamin Graham zároveň představuje, jak s chováním tohoto podivného jedince pracovat. Benjamin Graham byl průkopníkem takzvaného hodnotového investování (value investing) a rád vyhledával rozdíly mezi opravdovou hodnotou společnosti a cenou, za kterou se jí Pan Trh zrovna rozhodl prodat. Pokud byla nabízená cena dostatečně nízko, rozhodl se akcii koupit a držet až do chvíle, než její cena vyrostla k její opravdové hodnotě.

V dnešní době je mnoho investorů, kteří chtějí být jako americký investiční guru Warren Buffett a snaží se jeho investice napodobovat. Přitom Warren Buffet byl žákem právě Benjamina Grahama a z jeho lekcí o hodnotovém investování těží dodnes. Co že tedy radil Graham svým studentům a čtenářům?

Strategie pro opatrnější

Pro takzvané „defenzivní investory“- tedy pro ty, kteří se nechtějí věnovat aktivnímu průzkumu, chtějí investovat bezpečněji a vyhnout se ztrátám z výkyvů trhu nebo ekonomiky –  vyplývá z Grahamových doporučení toto:

 1. Společnost musí mít tržby vyšší než 100 mil. dolarů (přeloženo do soudobé cenové hladiny by měly být tržby vyšší než 500 mil. dolarů)
 2. Krátkodobá aktiva (tedy z účetnictví kolonka oběžný majetek) by měly být alespoň dvojnásobkem krátkodobých pasiv a dlouhodobý dluh by neměl přesáhnout čistá krátkodobá aktiva (tj. výška rozdílu mezi krátkodobými aktivy a krátkodobými pasivy)
 3. Společnost by měla vykázat zisk na akcii v každém z posledních deseti let
 4. Společnost by měla v posledních deseti letech vyplácet dividendu
 5. Minimální nárůst zisku na akcii ve výši 30 % za posledních deset let
 6. Současná cena by neměla přesáhnout 15násobek průměrného zisku
 7. Současná cena akcie by neměla přesáhnout 1-1,5násobek účetní hodnoty akcie

Jde tedy o výrazněji podhodnocené stabilní společnosti s dostatečnou velikostí, silnou finanční pozicí, stabilními zisky, dividendovou historií, schopností navyšovat zisk za rozumnou cenu. Ačkoli trhy i možnosti investování jsou v dnešní době trochu jiné, než za Benjamina Grahama –a pasivní investor by v dnešní době pravděpodobně volil spíše jednodušší investování do například indexových fondů ETF, které zahrnují široký záběr akcií nebo jiných aktiv – tato pravidla stále zachycují podstatu „inteligentního investování“, tedy schopnosti dosáhnout výnosu při minimalizaci rizika.

Strategie pro investory, kteří se nebojí rizika

Pro aktivnější investory, kteří se nebojí riskovat více, vyplývá z Grahamových pouček toto:

 1. Krátkodobá aktiva by měla dosáhnout alespoň 1,5násobek krátkodobých pasiv
 2. Dluh by měl tvořit méně než 110% čistých krátkodobých aktiv (tj. výška rozdílu mezi krátkodobými aktivy a krátkodobými pasivy)
 3. Společnost by měla generovat pozitivní zisk na akcii v posledních pěti letech
 4. V současnosti firma vyplácí dividendu
 5. Poslední zisk převyšuje zisk před pěti lety
 6. Současná cena akcie je menší než 120 % čisté hodnoty krátkodobých aktiv na akcii – tedy menší než 1,2násobek rozdílu krátkodobých aktiv a celkových pasiv, vydělený celkovým počtem akcií

Poslední ukazatel je často zmiňován samotný, bez ohledu na předchozí kritéria, přičemž Benjamin Graham údajně hlásal, že investoři si zajistí zajímavé výnosy, pokud se budou soustředit na podhodnocené akcie na ceně menší než 67 % čisté hodnoty krátkodobých aktiv na akcii. Studie z dílny State University of New York na datech z let 1970-1983 prokázala, že splněním tohoto požadavku si mohli investoři zajistit průměrný výnos ve výši 29,4 %, pokud akcie drželi po dobu jednoho roku. Graham však zároveň upozorňoval na to, že i zbylá kritéria, která jsou důkazem finanční stability a zdraví společnosti, je nutno brát v potaz a především své portfolio diverzifikovat – tedy nakoupit větší množství akcií rozdílných společností. 

Tak co, jdete do toho? Nebo budete raději pošilhávat po akciích, které prošly sítem u Warrena Buffetta? Ať už je vaše strategie jakákoli, přeji v každém případě šťastný souboj s panem Trhem.

Newsletter