Jak zefektivnit mezinárodní obchod? Stačí použít blockchain

Firmy IBM a Maersk oznámily spuštění společného zkušebního projektu, který je založen na použití technologie blockchain. Díky ní má vzniknout zjednodušený mezinárodní řetězec dodavatelů.

Blockchain je jakousi otevřenou účetní knihou, která efektivně, ověřitelně a kontinuálně zaznamenává transakce mezi dvěma stranami. Tato účetní kniha může být také naprogramována tak, aby spouštěla dané transakce automaticky. Žádná strana nemůže měnit, mazat, ani doplňovat jakékoliv záznamy bez souhlasu ostatních členů sítě. Oznámení tohoto projektu je tak zajímavé právě díky tomu, že je druhým největším případem použití blockchainu pro dosažení úspor z rozsahu. Nejznámějším a největším případem použití je pak digitální měna bitcoin.

Světový unikát: Blockchain v mezinárodním obchodě

Toto nové řešení digitalizace světového obchodu založeného na blockchainu zahrnuje síť přepravců, zasílatelů, zaoceánských leteckých společností, přístavů a celních úřadů. Technologie blockchain snižuje cenu, ztráty a zjednodušuje obchodování, také omezuje podvody a omyly na minimum, rovněž čas, který produkty stráví v přepravním procesu, a zlepšuje řízení zásob. Ceny spojené s procesem dokumentace obchodu a s administrativou jsou odhadované na jednu padesátinu toho, co stojí skutečná fyzická doprava.

Vylepšený bezpečnostní systém transakcí, transparentnost a zabudované vymáhání předpisů jsou hlavními faktory přispívající k osvojení této nové technologie. Není náhodou, že se tohoto projektu účastní i americké ministerstvo pro vědu spolu s ministerstvem pro celní a hraniční obranu.

Blockchain by mohl bankám ušetřit miliardy

Newsletter