Jak zkrotit démony ve financích? Potřebují ženskou ruku

„Podvádění v rámci formálních pravidel kapitalismu ve světle schraňování aktiv a finančních odměn se stalo běžnou hrou v rámci dimenzí šedé ekonomiky,“ uvádí jím editovaný soubor esejů Paul Zarembka, profesor ekonomie z Univerzity v Buffalu. Přitom i název samotné knihy „Kontradikce: Finance, hamižnost a nerovně placená pracovní síla“ (Contradictions: Finance, Greed, and Labor Unequally Paid) naznačuje, že finanční odvětví zrovna nepůsobí dojmem, že by mu vládli samí andělé.

„Vidí a pamatují si jen finanční skandály. Myslí si, že finance jsou jen o spekulaci a zisku v krátkodobém horizontu,“ popisuje v podobném duchu lidské smýšlení o odvětví financí Ioannis Spyridopoulos, doktorand na katedře financí a nemovitostí Americké univerzity ve Washingtonu D. C. 

Na způsob, jakým by se tento poněkud negativní obrázek, který se v mysli běžného člověka vykreslí hned, jak se zavede řeč na svět financí, alespoň o něco málo vylepšit, nyní přišli z Univerzity v Alabamě. Jejich řešení přitom zní: vyměňte finanční ředitele za finanční ředitelky. Vishal K. Gupta, Sandra Mortal, Bidisha Chakrabarty, Xiaohu Guo a Daniel B Turban totiž zjistili, že ženy jsou při prezentování finančních výsledků své firmy tak trochu upřímnější.

Jak omezit korupci? Více žen do politiky, radí studie

I když studovat nepoctivé chování je obecně velmi složitým úkolem, jelikož velká část podvodníků se přirozeně nenechá chytit (což jsou ještě naneštěstí ti „úspěšní“, jejichž strategie by nás zajímaly nejvíce), autoři zmiňované analýzy, která byla letos v květnu publikována v časopise Academy of Management Journal, využili důmyslný nástroj, kterým lze v případě číselných dat určit alespoň míru pravděpodobnosti, s kterou jsou zfalšované.

Onen chytrý nástroj vychází z myšlenky fyzika Franka Benforda, jenž navázal na astronoma Simona Newcomba, který se podivoval nad tím, že logaritmické tabulky jsou mnohem ohmatanější na stránkách s výskytem čísel začínajících jedničkou. Samotný Benfordův zákon pak říká, že v souborech přirozených dat se čísla začínající jedničkou vyskytují oproti těm ostatním mnohem častěji. Dle této matematické poučky jde o 30,1 %, přičemž pro další čísla v pořadí od 1 do 9 se četnost systematicky snižuje.

Soubory přirozených dat mohou být čísla na účtech za plyn, vývoj cen na burzách nebo třeba právě účetní výkazy. Za využití „skóre finanční odchylky“ (financial statement deviation, FSD) vycházejícího z Benfordova zákona, které vyjadřuje, do jaké míry se rozložení číslic liší od očekávaného rozdělení, tak autoři mohli analyzovat rozsáhlý datový soubor zahrnující více než 18 tisíc pozorování z dat veřejně obchodovaných společností, které pokrývají celých 11 let. Celkově šlo o data za 2 186 firem se sídlem v USA.

 

Na základě finančních údajů, které jsou tyto společnosti povinny zveřejňovat, výzkumníci počítali FSD za jednotlivé firmy. Přitom platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím je rozložení číslic v souboru nepřirozenější. Tím je tedy také pravděpodobnější, že byla čísla poněkud „vylepšena“ lidským zásahem, či dokonce zcela vymyšlena.

Když autoři posléze zkoumali výsledné hodnoty FSD ve vztahu k tomu, jakého pohlaví je osoba zastávající v dané společnosti pozici vrcholného finančního ředitele, známou jako CFO (Chief Financial Officer), ukázalo se, že firmy, v nichž finančnímu oddělení vládne žena, vykazují nižší hodnoty této odchylky, která určuje šanci, že finanční výkazy nejsou pravdivé. Oproti společnostem s mužským CFO měly firmy s finančními ředitelkami konkrétně v průměru o 2,6 procent nižší FSD.

Pokud jde tedy o dobrou proxy proměnnou pro pravděpodobnost podvádění firmy při zveřejňování výkazů, pak lze tvrdit, že více finančních ředitelek znamená transparentnější reportování finanční výkonnosti ze strany firem. Dle průzkumu, o kterém píše Financial Management Magazine, však v současné době tvoří podíl žen v rámci CFO velkých společností méně než 13 %.

„Bullshitters“ aneb Když bohatí nevědí, o čem mluví

Newsletter