Jak zvítězit nad strachem? Dejte tomu čas

Chcete investovat, ale děsí Vás kurzové riziko? Nebojte se, ale dejte tomu nějaký čas. Při dlouhodobém investičním horizontu by se investoři neměli obávat investic do měn jiných průmyslových zemí, protože při dlouhodobém investování mají změny měnových kurzů obecně minimální vliv. Zatímco koncem roku 1990 stálo jedno euro 1,3633 amerických dolarů, o 25 let později byl směnný kurz 1,0887 amerických dolarů.

Analýza Fidelity International ukazuje, že výkyvy směnných kurzů mezi eurem a americkým dolarem měly z dlouhodobého hlediska pouze minimální dopad. A to i přesto, že směnný kurz USD/EUR za posledních 25 let kolísal a v některých případech došlo sice k výrazné, ale krátkodobé volatilitě. Na pozadí eurové dluhové krize je ve střednědobém horizontu diverzifikace směrem k americkému dolaru dokonce zajímavá.

Během prvních třech měsíců letošního roku zažil směnný kurz mezi eurem a americkým dolarem opět značnou volatilitu. Zatímco na začátku roku byl směnný kurz 1,0887 dolarů za euro, 31. března 2016 se zvýšil na 1,1385. To odpovídá nárůstu o 4,6 %. Naopak v roce 2014, tak i v 2015 směnný kurz vždy klesl o více než 10 % v každém roce.

„Investoři do akcií, které nejsou denominovány v eurech, musí při svém investičním rozhodování vzít v úvahu jak kolísání směnných kurzů, tak i vývoj cen akcií. Změny kurzu mohou zvýšit, ale i snížit návratnost investic,“ upozorňuje Adam Lessing, ředitel Fidelity International v Rakousku a pro východní Evropu. I během posledních 25 let kolísal směnný kurz mezi eurem a americkým dolarem a v některých případech došlo i k výrazné volatilitě. „Např. v říjnu 2000 se hodnota eura snížila na 0,8417 amerických dolarů za jedno euro a v březnu 2008 dosáhla nejvyšší hodnoty za toto čtvrtstoletí, kdy byla 1,5812 amerických dolarů na euro. Analýza však prokázala, že z pohledu celého tohoto dlouhého časové období byla fluktuace slabá,“ vysvětluje Lessing.  

Z důvodu občasné, ale krátkodobě velmi vysoké volatility mezi eurem a americkým dolarem, museli investoři čelit kurzovým rizikům. V případě pětiletého časového rámce, který je zde analyzován, se poměr směnného kurzu pohyboval mezi 0,7 a 7,1 procenty. Zatímco v období mezi lety 1990 a 2000 a od 2010 do 2015 dosáhli investoři v eurozóně kurzových zisků, v letech 2000 až 2010 v souvislosti s měnou utrpěli ztráty. „Nicméně v průběhu celého 25 letého období 1990 až 2015 se směnný kurz změnil pouze o 0,9 % ročně. U dlouhodobých investičních horizontů má tedy riziko směnných kurzů pouze minimální význam,“ dodává Lessing.

I pravděpodobnost dosažení zisku z kurzového rozdílu v průběhu jednoho měsíce byla od konce roku 1990 do konce roku 2015 kolem 50 %. Kurzového zisku bylo dosaženo ve 14 z celkových 25 kalendářních let. „Hodnota investice denominované v cizích měnách může podstatně kolísat v důsledku fluktuace směnných kurzů, a to zejména v krátkodobých časových intervalech. Je proto vhodné, aby investor rozdělil své investice do několika různých investičních regionů a snažil se dodržet dlouhodobější časový horizont,” uzavírá Lessing.

 

Newsletter