Jaká globální rizika číhají letos na naše podnikání?

Jaká globální rizika letos ohrožují podnikání? Na to se v rámci své každoroční studie zaměřilo Světové ekonomické fórum. Výsledky vzešly z odpovědí 750 respondentů, které posléze graficky zpracoval server Raconteur ve spolupráci s Visual Capitalist. Vznikl tak ucelený soupis hlavních hrozeb, které by letos mohly ovlivnit vývoj světových trhů.

Na co si tedy dát pozor?

Top 10 rizik podle dopadu a pravděpodobnosti

Z hlediska dopadu je podle Světového ekonomického fóra největší hrozbou selhání ve zmírnění následků změny klimatu. Na druhém místě se pak shodně umístilo riziko nedostatku pitné vody a zbraně hromadného ničení.

Podle pravděpodobnosti je v čele žebříčku hromadná a nedobrovolná migrace. Druhé místo pak patři již zmiňovanému selhání v oblasti změn klimatu. Na třetím se objevuje nedostatek pitné vody.

Mezi přední ekonomická rizika patři energetický šok, fiskální krize a splasknutí bubliny aktiv.

Co je zajímavé, je to, že do první desítky globálních rizik z hlediska dopadu se nedostala žádná z technologické a geopolitické oblasti.

Rizika vzbuzující mimořádné obavy

Výsledky jsou mnohem zajímavější, pokud se na jednotlivé hrozby zaměříme z hlediska jejich časových horizontů.

Během příštích 18 měsíců jsou za největší rizika považována hromadná a nedobrovolná migrace, která výrazně převyšuje ostatní. Na dalších příčkách se pak drží krize, mezistátní konflikt či nezaměstnanost.

Z dlouhodobého horizontu (příštích deset let) je považována za největší hrozbu krize nedostatku pitné vody. Hned za ní se umístilo selhání v oblasti změnách klimatu a extrémní výkyvy počasí.

Jak se pořadí rizik měnilo v průběhu času, zobrazuje následující graf mapující žebříčky od roku 2012.

 

Newsletter