Koruna se pohybuje do strany, drží se v rozmezí 24,31 až 24,36 EURCZK. Index S&P 500 včera zavřel pod hranicí 4000 USD.

Jaká je reálná globální daňová sazba u největších společností?

Zdroj: Depositphotos

Dohoda o minimální sazbě daně z příjmů platné pro zdanění globálních společností ve výši 15 % byla schválena. Tento krok lze bez nadsázky označit za daňovou revoluci, a to doslova na globální úrovni – v červnu nejprve dohodu uzavřely země G7, v červenci následně skupina zemí G20 a v pátek OECD oznámila, že dohoda byla finalizována a schválena 136 zeměmi. Nejvíce času přitom zabralo vyjednávání se zeměmi EU s nízkými sazbami daně z příjmu – tedy Estonskem, Irskem a Maďarskem.

Dohodu tedy schválily všechny země včetně Spojených států, kde v současné době probíhá jednání o jejich vlastní daňové reformě. Zde tedy bude nutné obě reformy provázat, aby si vzájemně neodporovaly.

V dohodě je zahrnuta i digitální daň, o které se vedla dlouhá jednání a i v naší poslanecké sněmovně již leží návrh zákona na uplatnění této daně. Nyní již tedy nebude zapotřebí.

Pro globální společnosti se tímto krokem zmenší efektivita využívání daňových rájů. Zmíněná daňová sazba bude platit od roku 2023. Jejím efektem by mělo být zvýšení daňových příjmů odhadované na 150 miliard dolarů a k přesunu daní ve výši 125 miliard dolarů mezi účastnickými zeměmi. Jaká bude skutečnost a zda se opravdu vše stihne během příštího roku, je však otázkou.

Minimální daňová sazba ve výši 15 % je sice nižší než daňové sazby v drtivé většině zemí, řada globáních společností ale využívá právě země s nižší mírou zdanění. Po této změně tedy bude výsledné daňové procento u těchto společností nad 15% úrovní. Zajímavé je proto spočítat reálnou globální daňovou sazbu u největších společností – níže například FANGMAN. Výpočet je prováděn z dat za poslední ukončený finanční rok, zisk před zdaněním a výše daně jsou uváděny v miliardách USD.

Zdroj: Charles Bridge Investment
Zdroj: Charles Bridge Investment

Bez společnosti Nvidia vychází průměrná daňová sazba na 14,7 %, od doby platnosti dohody by 20% sazba nemusela být výjimkou.

Management firem se tím příliš zabývat nebude – jednak s tím již dopředu počítá a také se může odvolat na to, že to bylo nařízeno, případně, že se mu takový vývoj líbí (viz např. M. Zuckerberg o Facebooku). Pro investory to též není novinka, měli by s tím počítat. Efektem bude každopádně zvýšení ukazatele P/E.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter