Jaký dopad má umělá inteligence na světovou ekonomiku?

V technologickém sektou není snad kontroverznější téma než umělá inteligence a její vliv na společnost. Existuje mnoho názorů ohledně možných dopadů od těch nejvíc příznivých až po ty katastrofické, kterými je známý například šéf Tesly Elon Musk. Navzdory těmto rozličným názorům se odborníci shodují, že vliv bude značný jak pro společnost, tak pro byznys. Jaké obory a země ovlivní umělá inteligence nejvíc, se můžeme dozvědět z infografiky společností PwC a Accenture.

Z grafiky níže vidíme, že globálně vliv umělé inteligence do roku 2030 odhaduje PwC na 15,7 bilionu dolarů, z čehož 6,6 bilionu se očekává ve zlepšení pracovní produktivity a 9,1 bilionu ve zvýšení spotřebitelské poptávky. Největší efekt se očekává v Číně, a to 7 bilionů dolarů, dále ve státech Severní Ameriky 3,7 bilionu, po kterých následuje Evropa s 2,5 biliony.

Sektor, který sklidí nejvíce na osvojení umělé inteligence do roku 2035, bude podle Accenture ten výrobní s téměř 4bilionovým růstem, dále například služby, velkoobchod a maloobchod nebo finance. Podle projekce by hrubá přidaná hodnota v jednotlivých sektorech v roce 2035 měla dosahovat 14 bilionů dolarů.

Courtesy of: Visual Capitalist

Newsletter