Japonská centrální banka potřebuje více času

Zdroj: Depositphotos

Bank of Japan potřebuje více času na analýzu dopadů prosincového rozšíření tolerančního pásma cílení výnosové křivky. Jejím cílem je zabránit růstu výnosů podél výnosové křivky a zároveň zachovat funkčnost dluhopisového trhu. Takové je hlavní poselství dnes zveřejněného souhrnu z lednového zasedání.

Japonská centrální banka pro potřebu řízení výnosů vytvořila program poskytování levné likvidity oproti kolaterálu, aby tak zajistila poptávku po bondech ze strany bank. První kolo programu proběhlo v pondělí, kdy Bank of Japan nabídla pětiletý úvěr v celkovém objemu jeden bilion jenů. Poptávka bank tuto hodnotu převýšila více než třikrát.

Výnos desetiletého japonského dluhopisu po lednovém rozhodnutí Bank of Japan klesl na cca 0,36 %, což šlo na vrub zejména uzavírání short pozic. Aktuálně je o zhruba 9 bodů vyšší, stále však pod horní hranci tolerančního pásma 0,5 %. Banky mohou dodatečnou likviditu využít na swapovém trhu, což byl zřejmě i úmysl Bank of Japan. Po lednovém zasedání klesly swapové sazby podél celé křivky. Desetiletý swap, který před zasedáním reflektoval sázky na možnost další úpravy cílení výnosové křivky, klesl z hodnot mírně nad 1 % zpět pod 0,9 %. Bank of Japan tak trh usměrnila.

Guvernéra Kurodu čeká v březnu poslední zasedání. Aktuální konsensus pracuje se scénářem, že na žádné měnověpolitické změny nedojde. To bude zřejmě až na Kurodově nástupci, jehož jméno budeme znát v únoru. První zasedání s novým guvernérem bude v dubnu. Ani tam ale nemusí dojít k okamžitým změnám. Pokud nebude banka donucena opět zasahovat na dluhopisovém trhu, mohly by být případné úpravy posunuty v čase. To by mohlo Bank of Japan vyhovovat s ohledem na data o inflaci a výsledky mzdových vyjednávání probíhajících v únoru a březnu. Přesná data však budou zveřejněna až se zpožděním.

Zdroj: Bank of Japan, Bloomberg, Reuters 

Newsletter