Dolar mírně sílí v dolarovém indexu i proti procyklickým měnám. Proti euru se obchoduje na úrovni 1,1900 EURUSD. Měny regionu ve ztrátě. Koruna se obchoduje nad 25,50 za euro.

Japonské nadšení. Banky se vrhají po technologii bitcoinu

Asociace japonských bankéřů (JBA), která se skládá jak z velkých, tak malých bank, se spojí, aby letos provedla testy jádrových procesů, jako jsou peněžní převody a obchodní finance, a to s použitím blockchain platformy.

Se 120 členskými bankami, 3 bankami holdingových společností, 58 bankéřskými asociacemi a 70 partnerskými bankami, které zahrnují 49 zahraničních, pokrývá JBA celou šíři bankovního odvětví v zemi.

Nutno dodat, že asociace je rovněž i provozovatelem existující mezibankovní sítě transferového systému pro banky a finanční instituce. Tento systém podobný ostatním klasickým infrastrukturám peněžních převodů má vysoké platební poplatky, doba vyřízení online plateb může trvat několik dní, navíc je drahá a řídí ho centrální úřad.

Blockchain technologie, běžně vnímána jako dítko FinTech, je rychlejším, efektivnějším a levnějším řešením přetváření finančních služeb. Všechny výše zmiňované problémy by tak měla poměrně snadno vyřešit.

Doležal (Keboola): EET měla běžet na blockchainu

Banky a blockchain

Podle zprávy serveru Nikkei vytvoří asociace ke konci tohoto roku blockchain platformu, která umožní bankám všech velikostí a zaměření provádět společné testování.

Dalším významným faktem je to, že Agentura finančních služeb (FSA) a tamní centrální regulátor Bank of Japan nabídnou své rady a podporu během celého testovacího procesu. Uznání a podpora ze strany těchto dvou vedoucích finančních autorit v Japonsku by mohly pomoci urychlit proces zavádění blockchain aplikací do celého průmyslu finančních služeb.

Blockchain zažehne ekonomickou revoluci rozvojových trhů

Zpráva také říká, že členové asociace vytvoří s ostatními bankami či společnostmi tematické koalice, které budou řídit testování na běžných platformách. Od JBA se očekává, že pokryje výdaje spojené s testováním na určité platformě, což je pro menší banky povzbudivé ve smyslu možností prozkoumat aplikace běžící na blockchainu.

Asociace se navíc snaží podpořit i spolupráci mezi většími bankami, které si řídí své vlastní blockchain experimenty, a menšími regionálními bankami.

FinTech Daily: Co potřebuje blockchain v bankovnictví

Ukázat cestu?

V listopadu 2016 se tři japonské megabanky rozhodly zřídit zkušební blockchainový program pro mezibankovní peněžní převody. MUFG, Mizuho a SMBC vytvořily blockchain platformu založenou tokijskou společností a japonskou přední bitcoinovou směnárnou bitFlyer. Devítiměsíční zkoušení tohoto konceptu ukázalo průměrně 1 500 transakcí za sekundu, zatímco na současném mezibankovním systému byla nejvyšší naměřená hodnota 1 400 transakcí za sekundu.

V tomto měsíci se rovněž 47 japonských bank zúčastnilo úspěšného zkušebního programu peněžních transakcí. Tento blockchain program je zaštítěn cloudem a byl vytvořen prominentní firmou Ripple.

Blockchain: Šetří náklady a bere práci?

Kontrolován SBI Ripple Asia, sjednocenou společností Ripple a japonským gigantem finančních služeb SBI holdings, tento úspěšný program umožnil okamžité domácí a mezinárodní peněžní transakce. Stejně tak byla vyhodnocována regulační podpora, standardizace mezi bankami a provozní riziky. Zúčastněné banky jsou členy odděleného japonského bankovního sdružení pojmenovaného “The Japan Bank Consortium to Central Provide Domestic and Cross-Border Payment”, tedy Japonské bankovní sdružení pro domácí a zahraniční platby. Sdružení bylo založeno ke konci minulého roku a snaží se hlavně koncentrovat síly, aby zdůraznilo výhody blockchainové technologie plateb a bankovních převodů. Toto sdružení se skládá ze třetiny japonských bank.

Díky tomu, že má tento rok Asociace japonských bankéřů plány na zavedení blockchain platformy, mohlo by se Japonsko stát první hlavní ekonomikou na světě, která nasadila blockchainem zaštítěnou infrastrukturu pro jádrové bankovní transakce.

Co vyléčí problémy charity? Pomoci by mohl blockchain

Newsletter