Je libo digitální detox?

Ve světě, kdy je možné téměř vše připojit k internetu, od psích obojků až po boty, se jedna německá společnost rozhodla vytvořit úplný opak. Umožnit Vám vypnout.

Berlínský start-up Offtime vyvinul aplikaci, která umožňuje lidem korigovat své používání telefonů v určitých částech dne, ve snaze (alespoň částečně) osvobodit lidi od technologií. „Co se snažíme udělat, je nabídnout lidem službu, která jim dopomůže k častějšímu vypnutí přístrojů a nalezení rovnováhy mezi prací, životem a technologiemi,“ řekl spoluzakladatel společnosti Alexander Steinhart.

Uživatelé mohou díky Offtime omezit přístup k aplikacím a internetu v určitých denních dobách a přijímat zprávy nebo hovory pouze od určitých lidí. Mohou si dokonce sami nastavit profil, který jim nedovolí porušit stanovený „offline“ režim.

Přesto, že se svět stává čím dál tím více „připojeným“ místem s rostoucím počtem smartwatch a chytrých přístrojů do domácností, je Steinhart přesvědčen o tom, že to není to, co spotřebitelé chtějí. Možná totiž technický průmysl při neustálém růstu přestal vnímat fakt, že ne každý chce být online.

Digitální detox

Offtime je nejaktuálnější z řady aplikací, které chtějí své uživatele odpoutat od obrazovek. RescueTime and QualityTime jsou dvě další, které Vám umožní kontrolovat užívání přístroje. Díky nim tedy víte, například kolik času jste strávili sledováním videa na Facebooku. Existuje také aplikace Checky, která zaznamenává, kolikrát jste během dne zkontroloval svůj telefon. A některé společnosti jdou ještě dál. Britská firma Kovert Designs navrhuje šperky, které Vám po připojení ke smartphonu zavibrují, když dostanete zprávu.

Může se to jevit jen jako další ze způsobů připojení, ale Katee Unsworth začátkem tohoto roku uvedla, že to může mnoha lidem pomoci nechat své telefony stranou a skutečně je používat pouze v případě důležitých zpráv.

Využití pro firmy

Steinhart má s aplikací velké plány. Má se stát nástrojem pro firmy, které ji mohou využít ve snaze zvýšit produktivitu svých pracovníků tím, že nebudou po opuštění kanceláře vyrušováni emaily. V minulosti podobný přístup zvolila již automobilka Volkswagen, když se dohodla se společností BlackBerry na zablokování odesílání emailů svým zaměstnancům mimo pracovní dobu. Právě tento případ citoval Steinhart, aby navnadil potencionální uživatele. Podle analytiků je velké rozšíření ale spíše nepravděpodobné, vzhledem k velkému množství různých aplikací, na které se lidé spoléhají. Podle senior analytika IHS by pro širší využití aplikace muselo jít o lidi, kteří jsou těžce závislí na aplikacích a zároveň pociťují touhu po odpoutání se od nich.

Newsletter