Je technologie 3D tisku konečně připravena růst?

Zdroj: Depositphotos

3D tisk, nazývaný také aditivní výroba, existuje už od konce 80. let a má za sebou už několik nepodařených startů. Mezi nejvíce medializované patří ten kolem roku 2013, kdy si průmyslové podniky i investoři mysleli, že brzy bude 3D tiskárna v každé domácnosti. Vývoj se ale vydal jiným směrem a odvětví si nakonec uvědomilo, že jeho budoucností je tzv. aditivní výroba lepších komponent pro průmyslové využití. Vzhledem ke standardizaci probíhající v posledních letech, k dostupnosti materiálů a k nižším nákladům předpovídají některé výzkumné agentury, že nyní přichází desetiletí rychlého růstu.

3D tisk byl považován za atraktivní a vzrušující témat už v letech 2010 a 2013. Očekávalo se, že kolem něj vznikne spotřební trh s vysokým růstem a domácnosti začnou nakupovat vlastní 3D tiskárny. Ukázalo se však, že jde jen o další nepodařený start jako už v tomto odvětví tolikrát. Vždyť první pokusy o komerční využití 3D technologie se objevily už koncem 80. let minulého století.

Problémem 3D tisku byla vždy jeho celková složitost. Komponenty se musely navrhovat ve specializovaném softwaru, tisk měl vysoké náklady a nebyl dostatečně standardizovaný. A i když se pojem 3D tisk používá dodnes, postupně začalo být toto odvětví označováno jako tzv. aditivní výroba. Jeho budoucnost je totiž spojena s výrobním průmyslem. V posledních letech došlo k nárůstu standardizace, snížení nákladů, zvýšení dostupnosti výrobních materiálů a zejména k výraznému pokroku při tisku z kovu. Některé výzkumné agentury proto očekávají, že kolem 3D tisku do roku 2026 vyroste trh o objemu 41 miliard dolarů.

3D tisk se hodí pro rychlou a levnou přípravu prototypů nových součástek, ale na masovou výrobu zatím není připraven. Postupující standardizace však v nadcházejících letech povede k rychlejšímu snižování nákladů a většímu rozšíření této technologie, i když cesta k růstu může být pro aditivní výrobu ještě dlouhá. Níže uvedený graf ukazuje, jak se za poslední čtyři roky změnila míra využití 3D tisku v oblasti průmyslové výroby. Objevují se stále zřetelnější signály, že aditivní výroba vstupuje do nové fáze výrazného, udržitelnějšího růstu. Podle nás představuje 3D tisk pro mnoho průmyslových podniků příležitost snížit hmotnost používaných součástek i náklady na ně a tímto způsobem zvýšit svou energetickou efektivitu. A tak může mít aditivní výroba své místo na cestě k dekarbonizaci, kterou popisujeme ve svém výhledu na 3. čtvrtletí.

Zdroj: Saxo Bank
Zdroj: Saxo Bank

Koš 3D tisku

Náš koš firem zabývajících se 3D tiskem je s pouhými 16 podniky dosud nejmenším, jaký jsme kdy připravili. Protože chceme, aby byly tyto koše co nejvíce zaměřené na dané téma, je náš výběr mnohem užší než v případě dostupných ETF fondů spojených s 3D tiskem. Jak ukazuje tabulka, vidí analytici toto odvětví spíše pozitivně a mediánová cílová cena je 17 % nad cenu aktuální. Navíc si tento koš už od prosince 2015 vede lépe než index MSCI World. Ale všichni víme, že výsledky tematických košů mají určité výběrové zkreslení. Uplatňuje se tady klam přeživších, a tak nelze tyto údaje považovat za indikátor budoucích výkonů. Jednou z nejznámějších firem z oblasti 3D tisku je společnost Desktop Metal, která měla IPO v květnu 2019 a v současnosti zahájila komercializaci své technologie. Podle očekávání by měly její výnosy dosáhnout v letošním roce 103 milionů dolarů. Tržní hodnota firmy odráží novou ochotu riskovat i v tomto odvětví a vyšplhala se už na 2,8 miliardy dolarů.

Zdroj: Saxo Bank
Zdroj: Saxo Bank

Hlavní rizika

3D tisk už má za sebou od konce 80. let vzlety i pády. V období kolem roku 2013 zavládlo mezi spotřebiteli nadšení, média byla 3D tisku plná a spousta investorů se spálila. Proto se nad jeho budoucností neustále vznáší stín podezření. Odvětví samotné zatím není nijak veliké a pořád existuje mnoho překážek, které je nutné překonat, než se stane plnohodnotnou součástí průmyslu. Možná jde jen o další nepodařený start. Ocenění akcií je vysoké, mnohé firmy z našeho koše jsou malé a některé nemají téměř žádné výnosy. To znamená, že je aditivní výroba navzdory potenciálně slibné budoucnosti vysoce rizikovou investicí. Dalším nebezpečím pro investory je i fakt, že si velké průmyslové podniky budují vlastní kapacity aditivní výroby, které potřebují úzce integrovat se stávajícími výrobními procesy, takže se firmám z našeho koše nemusí podařit své investice do 3D tisku plně zúročit.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter