Je to past?!

Po více jak ročním propadu se na ropném trhu rýsuje světlo na konci tunelu. Alespoň tak se prozatím jeví rok 2016, během kterého jak cena ropy Brent, tak i WTI vzrostla o více jak 28 %. Optimismus dosáhl pomyslného vrcholu přesně před týdnem, když jsme se dostali k více jak půlročním maximům mírně pod úrovní 50 dolarů za barel. Nic však netrvá věčně. Se zhruba 2% propadem u obou typů komodit k dnešnímu ránu se opět probudila nejistota, a to dokonce i u některých, kteří teprve nedávno predikovali další boom.

Řeč je o americké investiční bance Goldman Sachs. Právě její analytický tým během minulého týdne představil ambiciózní výhled, který pracoval s cenami blížícími se magické hranici 50 dolarů, přičemž hlavním argumentem bylo překlenutí ropného trhu z přebytku do deficitu. Pravdou ale je, že přesně po sedmi dnech banka svůj optimismus poněkud zkrotila. Tato změna přišla souběžně s tím, jak Goldmani upozornili, že se světový ropný průmysl točí dokola v bludném kruhu snižování nákladů produkce, což by ve výsledku mohlo udržet ceny na aktuálních úrovních.

„Sektoru těžby ropy se transformuje do nového ropného řádu, který si vytváří nové úrovně rovnováhy,“ přepisuje server Business Insider slova analytického týmu Goldam Sachs. „Zvyšující se produkce a stále vysoký podíl amerických těžařů využívajících metodu frakování zploštil nákladovou křivku při nových objemech a bodů zvratu na 50 až 60 dolarech za barel.“

Hlavním spouštěčem posunu byla expanze frakování (viz graf). Nárůst amerických zásob pocházejících z této oblasti posunul bod zvratu z 55 dolaru za barel na 50 dolarů [graf: posun 1)]. V návaznosti na to přišla reakce ze strany Organizace zemí vyvážejících ropu. Ta si chtěla udržet svůj výsadní podíl na trhu, a proto ho začala zásobovat mnohem většími objemy, než tomu bylo doposud [graf: posun 2)]. Usnadňoval jí to fakt, že bod zvratu byl, a stále je, v případě členů OPEC mnohem nižší než u konkurence.

Podle Goldmanů to byl přesně moment, který změnil podobu ropného průmyslu. S tím, jak narostla efektivita těžby, posunula se úroveň bodu zvratu u většiny producentů, což vedlo k navýšení jejich celkového denního objemu. Vzhledem k trvajícímu cenovému boji, je stále kladen důraz na zvyšování efektivity těžby, co povede ke zploštění nákladové křivky a dalšímu nárůstu objemu produkce, a tedy i k nižším cenám, míní banka.

„Zbytek světa tak v tuto chvíli bojuje o kapitál. Snaha o celkové snížení nákladů ropné produkce vyvolala vlnu zásahů usilujících o větší konkurenceschopnost pomocí nižších cen, devizových zásahů či snižováním daňových sazeb [graf: posun 3)],“ píše Goldman Sachs.

Aktuálně ceny ropy vykazují nárůst. Brent si připisuje +0,79, což odpovídá 48,73 dolarům za barel. WTI pak roste o +1,16 % až na 48,64 USD/barel.

Sabotáž, konflikty, přírodní katastrofy                                           

Volatilní vývoj ropných cen poslední doby má podle britské banky Barclays vysvětlení i jinde než u produkce kartelu OPEC. Za náhlými cenovými pohyby v tomto případě stojí především neočekávané změny produkce, které vznikají v důsledku sabotáží, konfliktů a technických či přírodních katastrof.

Denně jsou těmito událostmi ohroženy zhruba 4 miliony barelů (viz graf). Objem ztrát způsobených konflikty se drží stále kolem 2 milionů, ovšem rapidní nárůst byl pozorován ve výpadcích majících původ ve výkyvech počasí a přírodních katastrofách.

„Odhadované množství 4 miliony barelů odpovídá téměř 4 % celosvětové denní produkce ropy. Taková ztráta je bezmála dvojnásobná oproti aktuálnímu přebytku nabídky a skoro trojnásobná v případě současné úrovně růstu světové poptávky,“ cituje slova Barclays server Business Insider. „Ve výsledku by tak případná eskalace těchto problémů mohla vést k přesunu z celosvětovému přebytku ropy do potenciálně výrazného deficitu.“

V tomto směru Barclays potvrzuje názor Goldman Sachs. Navíc dodává, že vinou těchto nečekaných, a v poslední době poměrně častých, událostí si obchodníci budou muset zvyknout na zvýšenou volatilitu.

„Vše tedy nasvědčuje tomu, že se dostáváme do situace nového normálu, ve kterém je mnohem složitější odhadnout trend produkce v obou směrech s tím, jak tyto výkyvy budou dosahovat mnohem větších objemů, než tomu bylo doposud.“

Prosíme o Váš názor! Spustili jsme pro Vás portál Roklen24.cz v novém designu, s novým obsahem. Jak se Vám líbí? Odpovězte nám na několik otázek! Děkujeme!CHCI ODPOVĚDĚT 

Newsletter