Je velká výhoda mít vlastní měnu!

Česká koruna v posledních dnech výrazně oslabuje, a to je dobře. Člověk nemusí být ekonom nebo génius, aby viděl, že česká ekonomika, která je z části zavřená, jede na menší výkon než před rokem. Je tedy v poklesu. Jedním z mechanismů, který může zmírnit dopad částečného umrtvení naší ekonomiky, je kurz české koruny vůči hlavním zahraničním měnám. V tom je naše velká výhoda ve srovnání se zeměmi, které vlastní měnu nemají.

Příkladem může být Itálie. Její ekonomika je pravděpodobně v ještě větším poklesu než ta naše. Navíc je zadluženější a má mnohem slabší bankovní sektor. Jelikož však Itálie funguje v měně, která není její vlastní, ale je společnou měnou EU, ve srovnání s námi jí schází jeden stupeň volnosti a to právě ten nejdůležitější. Nemůže emitovat vlastní měnu ani ji devalvovat. Vyrovnávání poklesu proběhne tedy více prostřednictvím nezaměstnanosti, poklesu cen a s mnohem většími dopady na státní finance. Vystoupit z eura je velmi obtížné, ale domnívám se, že kdyby měli Italové dnes rozhodovat o přistoupení k euru, odmítli by to. Jsem moc rád, že nejsme v jejich situaci.

Co se týče investování, pokud máte své investice z velké části v zahraničí, pak dnes na poklesu koruny vyděláváte. Alespoň malá náplast na současné poklesy cen. V každém případě by asi ale nebylo dobré podlehnout lákadlu snadných zisků a začít spekulovat na měnách samotných. Je to trochu takové minové pole a je zbytečné snažit se v něm probíhat. Samotné akcie dnes nabízejí plno fantasticky levných příležitostí a je lepší se soustředit právě na ně.

Investujte opatrně!

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter