Jedenáctero k útokům v Paříži

Člověk nemusí být ani politologem ani ekonomem, aby pochopil, že stávající stav věcí, který vrcholí čím dál větší drzostí islamistů, je způsoben:

 1. Téměř absolutním selháním činností většiny současných politiků, zvláště pak těch evropských, eurokratů. Mezi ty, jejichž vina je největší patří Juncker, Schulz, Merkelová, Hollande, Tusk a další.
 2. Politické establishmenty již dávno nepracují v zájmu věcí veřejných, (slovo politika pochází z řeckého slova polis což je město a od toho politiké techné znamená správu obce) ale pouze pro své vlastní, úzké skupinové zájmy spojené, ještě před několika dekádami s nepředstavitelnými přerozdělovacími procesy.
 3. Dlouhodobě zcela selhává falešná politika multikulturalismu.
 4. Většina politiků ve starosti o svůj vlastní blahobyt a bezpečnost zcela opomíjí základní úkoly státu v otázce zabezpečení vnitřní bezpečnosti, přestože „profízlovanost“ v jednotlivých zemích západního světa dosahuje obludných rozměrů.
 5. Místo ochrany vnitřní bezpečnosti se politikové soustředí na obírání vlastního obyvatelstva, aby mohli přerozdělovat čím dál větší část vytvořeného produktu, často především ve prospěch svůj a svých patolízalů.
 6. Politikové nejsou schopni uspokojivě realizovat ani další základní funkci státu (vymezeného teritoria, např. schengenského prostoru) ochranu před vnější agresí či jiným vnějším nebezpečím (stěhováním národů, včetně do těchto skupin lidí začleněných teroristů).
 7. Dlouhodobě zcela selhávají mezinárodní a nadnárodní organizace (OSN, MMF, EU, ECB atd.atd.)
 8. Sklízíme a ještě relativně dlouho budeme sklízet „shnilé ovoce“ „křupanské“ zahraniční politiky USA, projevující se v těžké destabilizaci zemí severní Afriky (Libye, Egypt, Tunisko, Sýrie), ale i dalších oblastí světa.
 9. Dlouhodobě se podceňuje agresivita řady pasáží islámského náboženství, jehož stávající projevy (terorismus), povede s velkou pravděpodobností k dalšímu omezování individuální svobody v demokratických společnostech.
 10.  Pařížský teroristický útok (letos již druhý) nebude určitě poslední. Bude mít určitě negativní dopady na ekonomiku. Jednotlivé státy, ale i EU ve svatém boji proti terorismu zvýší své výdaje na boj proti němu, místo toho, aby efektivněji využily prostředky již vynakládané. Zvýší tak své zadlužení, ale ještě prohloubí fízlování.
 11.  Dojde přinejmenším dočasně (a my historicky víme, že to může být i na několik dekád) k omezení toho jediného, co je pozitivního, z ambiciózního programu evropské integrace a to je volný pohyb nejen zboží, služeb, pracovní síly, ale asi i kapitálu.

Autor je ekonomem a děkanem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

VIDEO: Ševčík: Američané rozvrátili Evropu migrační krizí, teď VW

 

 

Aktuální tragická událost v Paříži souvisí bezprostředně s migrační krizí. Dorazte na diskusi, která se určitě této události dotkne. Celou diskusi bude moderovat Daniela Drtinová.#RoklenCollege #diskuse

Posted by RoklenCollege on 14. listopad 2015

Newsletter