Jednonohá politika trhu práce

Od začátku listopadu začal Úřad práce vyplácet příspěvek na přestěhování v rámci všech krajů České republiky. Jde o pokus jak snížit dlouhodobou nezaměstnanost zvýšením mobility pracovního trhu. Dlouhodobá nezaměstnanost je zásadní problém s negativním dopadem pro zasaženého člověka a celé jeho okolí. Několik studií potvrdilo, že dlouhodobá nezaměstnanost zásadně snižuje úroveň štěstí, někdy dokonce více než rozvod. Navíc z důvodu ztráty lidského kapitálu v podobě znalostí nebo třeba i pracovní morálky se snižuje šance na úspěšné nalezení nového zaměstnání. Je tedy naprosto v pořádku, že aktivní politika zaměstnanosti míří na dlouhodobě nezaměstnané, i za cenu zvýšení výdajů.

Trh práce je jeden z nejsložitějších ekonomických mechanismů. K úspěšnému propojení nabídky a poptávky je zde za potřebí individuální přístup obou stran a úsilí k překonání hned řady problémů především asymetrii informací. Zaměstnavatel si jen výjimečně předem vědom skutečných kvalit zaměstnance a naopak uchazeč nezná pracovní prostředí firmy.

Podíl lidí, kteří musí pracovat z kanceláře, klesl na 54 procent

Náročnost přístupu jak ze strany firmy, tak ze strany zaměstnance předurčuje, že účinná aktivní politika zaměstnanci musí mířit na obě strany. Řečeno jednoduše, je nutné motivovat obě strany a ne jen podporovat uchazeče. Nově vzniklé pracovní spojení zahrnující stěhování zaměstnance, nese přirozeně přidané náklady i pro zaměstnavatele například v podobě delšího aklimatizačního období. Z toho vyplývá, že zaměstnavatel bude mít tendenci preferovat místního zaměstnance kdykoliv bude moct a státní podpora stěhování za prací bude neefektivní.

Proto nutná podmínka pro efektivnější politiku vedoucí k větší mobilitě pracovní síly je zahrnutí obou stran trhu. Příklad podobné politiky může být jednorázová, ale i opakovaná sleva na dani na straně zaměstnance ale nutně i na straně firmy.

Vznikla Česká národní koalice pro digitální pracovní místa

Příspěvek na stěhování pod lupou
 • Po pilotním projektu, je od začátku listopadu zavedeno pokrytí všech krajů v ČR
 • Až 50 000 Kč jako jednorázový příspěvek na stěhování za prací
 • Žadatel musí splňovat několik podmínek
  • Přestěhování alespoň 50 km (vzdušnou čarou) od původního místa bydliště
  • Uchazeč byl alespoň 5 měsíců hlášený na úřadu práce
  • Přišel o místo z důvodu hromadného propuštění
  • Bydlí v místě, kde na základě svých charakteristik nemůže sehnat práce
  • Nutná bezdlužnost u veřejných institucí

Newsletter