Jen tak dál!

Možná, že až se jednou bude svět ohlížet za finanční krizí, rok 2014 bude tím zlomovým, který s ní a jejími neblahými důsledky definitivně skoncoval. Míra nezaměstnanosti zjišťovaná Českým statistickým úřadem se podle ve čtvrtek zveřejněných dat ocitla v červnu na nejnižší úrovni (6,2 procenta) od března 2009, kdy se u nás začaly naplno projevovat dopady kritické fáze finanční krize. Míra nezaměstnanosti v ČR se zkrátka pomalu, ale zato docela jistě vrací na své předkrizové úrovně.

To samé lze říci i o americké míře nezaměstnanosti. Její červencová hodnota čítá shodou okolností rovněž 6,2 procenta, čímž nepatrně zaostává za očekáváním trhů. To však nic nemění na tom, že rok 2014 je v USA z hlediska tvorby nových pracovních míst nejlepším rokem od finanční krize a s ní spjaté recese. V roce 2010 americká ekonomika generovala v průměru jen 88 tisíc nových pracovních míst měsíčně, v roce 2011 už to bylo 173 tisíc míst, předloni 186 tisíc a v roce 2013 pak 194 tisíc. Za prvních sedm měsíců letošního roku ale americká ekonomika vygenerovala 230 tisíc, což značí citelné zrychlení zlepšování stavu tamního trhu práce.

Příznivý však v USA není pouze růst počtu nově vytvářených míst, ale také změny ve struktuře nezaměstnaných. Dochází totiž k poklesu podílů dlouhodobě nezaměstnaných. Ještě na konci roku 2010 činila míra nezaměstnanosti v USA 9,6 procenta. Zhruba dvě třetiny poklesu na nynější úroveň má na svědomí právě fakt, že práci nalezli dlouhodobě nezaměstnaní, tedy lidé, kteří byli bez práce déle než šest měsíců. Momentálně je mezi nezaměstnanými zhruba 32,8 procenta těch, kteří jsou bez práce déle než půl roku. V dubnu 2010 toto číslo činilo 45,3 procenta, nejvíce od roku 1948, kdy americké ministerstvo práce začalo daný údaj sledovat. Před rokem 2009, kdy se kriticky projevily dopady finanční krize, přitom počet dlouhodobě nezaměstnaných nikdy nepřekročil hodnotu třiceti procent celkového počtu nezaměstnaných.    

Zkrátka a dobře, jen tak dál!

Newsletter