Jestliže je energie krví ekonomiky, v Číně dochází k modernizaci tepen

Zdroj: Depositphotos

V podmínkách, kdy se hospodářský růst zpomaluje a mění se vzorce spotřeby energie, by rostoucí čínský systém inteligentních sítí mohl pomoci najít cestu k uhlíkové neutralitě. Takového názoru je analytický tým Fidelity International. 

Jestliže je energie krví moderní ekonomiky, tak v Číně dochází k modernizaci tepen. Druhá největší ekonomika světa zahájila rozsáhlou kampaň na modernizaci a rozšíření své elektrické sítě, do níž plánuje během pěti let 2020-2025 investice v hodnotě 3 bilionů juanů (415 miliard USD).

Politici v Pekingu jsou odhodláni posílit systém rozvodných sítí v zemi tak, aby se stal jedním z nejrychlejších a „nejchytřejších“ na světě. Vzhledem k tomu, že hospodářský růst země v jiných oblastech zpomaluje, budou projekty, jako je modernizace sítě, těžit z cílenějšího přístupu Číny ke stimulaci infrastruktury a rostoucí poptávky po ekologičtější energii. Důsledky pro investory se přitom týkají mnoha odvětví.

Inteligentní síť je síť umožňující obousměrný tok elektřiny i dat o spotřebě pomocí digitálních komunikačních a automatizačních technologií. Chytré sítě se odklánějí od tradičního způsobu přenosu „one to one“ a mohou využívat umělou inteligenci k sladění nabídky a poptávky ve více regionech. Díky velké flexibilitě mohou vyrovnávat přenos energie z obnovitelných zdrojů, jejíž dodávky jsou často velmi nestálé.

Přestože čínský ekonomický výhled naráží na nepříznivé faktory, jako je snižující se spotřeba, pokles trhu s nemovitostmi, omezení související s covidem a geopolitické napětí, očekáváme, že investice do dynamických oblastí, jako jsou technologie inteligentních sítí, se stanou silným motorem hospodářského růstu.

Ekologičtější cíle

Nové investice do rozvodných sítí jsou částečně vyvolány ambiciózním cílem Číny dosáhnout do roku 2060 uhlíkové neutrality, což bude znamenat rychlý růst spotřeby nově vytvořené energie. V loňském roce země spotřebovala přibližně 1 bilion kilowatthodin energie z obnovitelných zdrojů, což představuje přibližně 12 % celkové spotřeby v zemi – více než polovina celkové spotřeby elektřiny však stále připadá na uhelné elektrárny. Podle politických směrnic vydaných Státní radou, čínským kabinetem, v rámci svého úsilí o dosažení uhlíkové neutrality Čína zvýší v příštích desetiletích podíl spotřeby zelené energie na více než 50 procent. V Evropě tvoří obnovitelné zdroje energie až čtvrtinu spotřeby elektřiny a existuje plán, jak tento podíl do roku 2050 zvýšit na 55 procent.

Graf: Klíčové části nové čínské infrastruktury na základě 14. pětiletého plánu

Zdroj: Goldman Sachs, Fidelity International
Zdroj: Goldman Sachs, Fidelity International

V Číně, kde se rozšiřuje větrná a solární energie, představuje tento relativně volatilní přísun energie vážnou výzvu pro tradiční sítě, které jsou obvykle navrženy pro přenos stabilní energie z uhlí. Umístění větrných a solárních elektráren daleko od center, kde je poptávka po energii největší, také zvyšuje potřebu modernizace čínských sítí, aby se zajistil účinnější přenos, skladování a rozdělování elektřiny.

Síťové efekty

V reakci na to navrhli čínští architekti sítí systémy umělé inteligence pro monitorování a směrování elektřiny podle kolísání dodávek. Tyto sítě řízené umělou inteligencí mohou také komunikovat s velkými spotřebiteli elektřiny a přizpůsobovat se jejich měnícím se potřebám. Podle World Intellectual Property Organization se největší čínský provozovatel rozvodných sítí, společnost State Grid Corporation, v posledních letech zařadil mezi globálně nejvýznamnější žadatele o patenty v oblasti umělé inteligence, čímž se téměř vyrovnal světovým technologickým gigantům, jako jsou IBM, Microsoft, Toshiba a Samsung.

Čína rovněž vyvinula špičkové technologie pro přenos na velké vzdálenosti při ultra vysokém napětí (UHV), které jsou nesrovnatelné se sítěmi v západních zemích. Nejnovější sítě UHV v Číně mohou přenášet stejnosměrný proud o napětí až 1 300 kilovoltů, což je mnohem více než nejvyšší napětí v Evropě. V současné době má čínské vedení UHV celkovou délku více než 40 000 km a rychle se prodlužuje.

V sítích UHV se výrazně zlepšila účinnost přenosu, což pomáhá snižovat nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po nové energii v Číně. Na rozdíl od Evropy, kde lze často velkou část energie z obnovitelných zdrojů spotřebovat na místě, musí Čína vyrovnávat většinu poptávky ve svých východních provincií nabídkou pocházející ze západních částí země. Větrná a solární energie putuje až 3 000 km z odlehlých vnitrozemských oblastí do ekonomických center na východním a jižním pobřeží země.

Nový ekosystém

S rozšiřováním sítí vzniká nové odvětví v hodnotě několika miliard dolarů, které se zabývá navrhováním sítí, jejich inovacemi, výstavbou a údržbou. Mezi společnosti, které z nových investic těží, patří provozovatelé sítí, stavitelé, poskytovatelé technologií a dodavatelé klíčových materiálů a komponent. Mnohé z nich zapadají do představ o udržitelných investicích v Číně, kde se společnosti související s rozvodnými sítěmi mohou stát klíčovými pomocníky v úsilí o dosažení uhlíkové neutrality. Díky rostoucím investicím a silné politické podpoře jsou navíc tyto firmy připraveny zůstat odolné vůči tlaku faktorů, jako je oslabení spotřebitelské poptávky a pokles trhu s nemovitostmi.

Jako každá nová technologie má samozřejmě i zavádění inteligentních sítí v Číně možná úskalí. Stejně jako u mnoha jiných rozsáhlých průmyslových projektů, kde hlavní roli hrají státem řízené investice, by investoři měli být ostražití vůči rizikům, včetně nadměrných investic a nesprávného rozdělení zdrojů. „Domníváme se, že rozšíření inteligentních sítí v Číně je podpořeno poptávkou po obnovitelných zdrojích energie. Z tohoto pohledu spočívá klíčová výhoda v čínském přístupu shora dolů, a v rychlosti realizace, přičemž stanovení národních priorit pomáhá odstranit překážky mezi regiony a umožňuje Číně dokončit během několika let to, co by mnoha jiným zemím trvalo desítky let,“ vysvětluje Victoria Mio, ředitelka oddělení asijských akcií Fidelity International.

„Do budoucna se sice soustředíme hlavně na příležitosti doma, ale domníváme se, že některé z čínských firem, které jsou v oblasti inteligentních sítí na vzestupu, mají potenciál stát se silnými vývozci, protože země začíná prodávat technologie a zařízení sítí do zahraničí. Společnost State Grid již zahájila výstavbu vedení UHV v Brazílii, zatímco China Southern Grid, druhý největší provozovatel sítě v zemi, má na starosti projekt konvertorové stanice na Filipínách. V Evropě se čínští státní giganti podílejí jako investoři v několika projektech rozvodných sítí, protože se snaží proniknout na rozvinuté trhy. Budoucnost čínských technologií inteligentních sítí vypadá slibně,“ uzavírá Victoria Mio.

Zdroj: Goldman Sachs, Fidelity International

Newsletter