Jiný pohled na to, jaké akcie kupovat

Akciové trhy asi nikdy nebudou dokonale efektivní. Dobře fungující akciové trhy by však přece jen měly mít vysoký stupeň efektivity. Klíčovou úlohou vysoce efektivního trhu je proces cenotvorby. Ten pomáhá vytvářet správnou cenu aktiva, v našem případě akcie, na základě nabídky a poptávky po ní.

Aby mohl být proces cenotvorby dostatečně účinný, je potřeba, aby účastníci trhu mohli bez omezení promítat své názory ohledně ceny akcie do svých transakcí. Pokud se jim zdá akcie levná, měli by mít možnost ji bez omezení koupit a pokud se jim zdá drahá, měli by mít možnost ji bez nějakých větších omezení prodat, případně prodat nakrátko. Tyto transakce potom ve svém agregovaném účinku budou mít tendenci tlačit cenu akcie ke své rovnovážné poloze.

Ve skutečnosti však investoři čelí při svých transakcích řadě omezení a to především v případě, že se jim zdá akcie drahá. Zatímco nakupovat mohou v podstatě bez omezení, při prodejích nakrátko jim v cestě stojí často nepřekonatelné bariéry. Celá řada investorů, včetně těch největších institucionálních, nesmí akcie nakrátko prodávat vůbec. Další omezení se týkají přímo některých trhů, jednotlivých akcií, případně situací, kdy lze prodej nakrátko uskutečnit. Nezanedbatelnou roli hrají také náklady na prodeje nakrátko.

Aniž bychom museli zabíhat více do detailů, je zcela zřejmé, že možnosti investorů vyjádřit transakcemi svůj názor ohledně příliš vysoké ceny, jsou mnohem více omezené než možnosti vyjádřit svůj názor ohledně příliš nízké ceny. Tato asymetrie výrazně deformuje samotný proces cenotvorby. U akcií, u nichž se názory investorů široce rozcházejí, jsou jejich ceny tvořeny nejoptimističtějšími investory. Ti pesimističtí jednoduše nemají možnost svůj názor dostatečně projevit.

To ovšem znamená, že čím více se rozcházejí názory investorů u konkrétní akcie, tím větší je pravděpodobnost, že daná akcie je předražená a že její budoucí výnosy budou špatné. Rozdílnost názorů ohledně akcie je navíc možno chápat jako určitou formu vyjádření rizika. Tím se dostáváme k závěru, že investoři by se měli zaměřit především na nákupy akcií, u nichž se názory trhu příliš nerozcházejí a měli by se vyhýbat těm akciím, kde je divergence v názorech investorů příliš velká. Mělo by jim to přinést kombinaci vyšších výnosů a nižšího rizika.

Investujte opatrně!

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter