Jon Matonis: Bitcoin je digitální zlato

Moderní technologie nabízí netušené možnosti. Žijeme ve světě, který boří jednu hranici za druhou. Díky technologii bitcoin se například může splnit sen liberálně smýšlejících lidí o decentralizované a globálně respektované měně. Ohlédnutí za opomíjenou historií peněz, výhled do měnové budoucnosti a pohled na výhody bitcoinu na konferenci Elasticom 2016 pořádané společností O2 nastínil spoluzakladatel Bitcoin Foundation a významný ekonom Jon Matonis.

„Je pravděpodobné, že do budoucna budou peníze pouze virtuální a také, že už nebudou vydávány vládami či centrálními bankami – zapomeňte všechno, co jste se o penězích naučili, blíží se Bitcoin revoluce,“ představil Matonis budoucnost peněz. Bitcoin připodobňuje k historickému způsobu spravování peněz obyvateli, kteří žili na ostrovech v Jižním Pacifiku. „Místní používali jako peníze velké kameny, kvůli nadměrné váze platidla se rozhodli kameny nepřenášet a nechali je na náměstí. Každý věděl, komu kolik peněz patří,“ dodal Matonis, který tento konsenzus připodobňuje právě k bitcoinu, který stojí na podobných základech, nemá fyzickou podobu a nachází se kdesi v cloudu.

„Peníze nemusí být vytvářeny vládními ustanoveními o zákonném platidle (stejně jako právo, jazyk a morálka) mohou vzniknout spontánně. Takové soukromé peníze byly často preferovány před vládními penězi, ale vlády je obvykle brzy potlačily,“ napsal laureát Nobelovy ceny a rakouský ekonom F. A. Hayek ve slavné knize Soukromé peníze (Denationalisation of Money) z roku 1976.

Bitcoin legální měnou? Japonsko to zvažuje

Matonis dodává, že první zlaté mince se objevily v Lydii (dnešním Turecku). „Původně je produkovaly soukromé osoby, ale byl to panovník, který tento model využil a razil na mince vlastní značku,“ uvedl Matonis. Upozornil, že díky bitcoinu pro vytváření peněz lidé nepotřebují žádnou centrální moc. „Žijeme v nové éře, díky moderním technologiím si můžeme vytvářet vlastní peníze – nezávisle na vládě,“ poznamenal.

Matonis připomněl, že bitcoin existuje pouze asi sedm let a za poslední dva roky má stabilní tržní kapitalizaci mezi 6 – 7 miliardami dolarů a používají ho miliony lidí na celém světě. Inflace u bitcoinu nehrozí, díky fixní nabídce bitcoinu, která činí 21 milionů bitcoinů a nemůže již být uměle navýšena. Bitcoin představuje mírumilovnou revoluci, bez negativních dopadů. Lidé se díky digitální globální měně nemusí obávat dopadů, které by mělo náhlé znehodnocení národní měny či rizik plynoucích z centrální datové správy či správy peněz třetí stranou. Nové technologie přináší podle Matonise neomezené možnosti: „Už bychom nemuseli pro mezinárodní platební styk používat systém SWIFT kódy či bychom nebyli nuceni využívat služeb společností jako VISA či MasterCard.“

Bitcoin: Příručka pro začátečníky

Bitcoin má podle Matonise stejné atributy jako hotovostní peníze – byl tak i vytvořen. Značná výhoda je -vyzdvihuje Matonis – že do používání bitcoinu (zatím) nezasahuje vláda. Ta se snaží, abychom si mysleli, že peníze, které vydává, mají reálnou hodnotu, i když stojí pouze na důvěře. „Ale to je iluze. Vláda chce, aby peníze byly virtuální a byly jen iluzí, ale tuto iluzi chce mít plně pod kontrolou. Bitcoin bere vládě moc nad vytvářením peněz a tím i nad lidmi,“ poukazuje Matonis na snahy centrální moci.

„Výhody digitálních měn pro spotřebitele jsou enormní. Bitcoin můžete alokovat a to naprosto perfektně. V Číně vzrůstá poptávka po bitcoinu právě díky možnosti neomezené přeshraniční alokaci měny. Bitcoin zlevňuje a zefektivňuje platební transakce napříč celým světem. Chrání aktiva před konfiskací a znehodnocením měnovou reformou.“ Tak shrnul Matonis hlavní výhody virtuální měny pro jejich uživatele. 

„Sílu bitcoinu, již nelze přehlížet v současné době probíhá 200 tisíc bitcoinových transakcí denně,“ řekl Matonis a zdůraznil, že bitcoin má stejné atributy jako zlato: „Omezené množství, neomezenou trvanlivost, není pod kontrolou konkrétní vlády. Rozdíl je v tom, že u bitcoinu nevznikají náklady na přepravu a uskladnění.“ Bitcoin bude podle Matonise mít v budoucnu vliv nejen na monetární a fiskální politiku, ale také díky této měně dojde ke změně institucionálního prostředí, upozornil Matonis a odkázal na podporovatele kryptoměny Billa Gatese nebo ekonoma Nassima  Taleba.

Bitcoin: Revoluční technologie

Jon Matonis je jedním z klíčových a nejzásadnějších inovátorů, kreatorů budoucnosti všech bank, korporátů, plateb a digital currency. Je spoluzakladatelem Bitcoin Foundation. Jon Matonis je ekonom zodpovědný za rozšíření oběhu Bitcoinu a je označován za hlavního tvůrce měnové budoucnosti. Jeho kariéra zahrnovala vlivné vedoucí pozice v Sumitomo Bank, Visa, VeriSign a Hushmail. Pravidelně přispívá do prestižních časopisů Forbes Magazine, American Banker a CoinDesk.

Newsletter