JPMorgan o momentální obtížnosti FX tradingu

Od doby pádu investiční banky Lehman Brothers nebylo obchodování s mezinárodními měnami nikdy tak obtížné jako dnes. Rozdíl mezi cenou, za kterou jsou obchodníci ochotni hlavní měny nakupovat, a za kterou naopak prodávat, se rozšířil nejvíce od roku 2008. Podle dat americké banky JP Morgan Chase se tzv. bid-ask spread zvýšil i přesto, že se objem forexového obchodování společně s volatilitou devizových trhů během minulého roku rapidně zvětšil.

Kořeny současné nelikvidity mají svůj původ v činnosti centrálních bank. Jako příklad může posloužit švýcarská SNB, která během minulého měsíce překvapila trhy svým ukončením intervenčního režimu na franku. Více než tři roky trvající udržování kurzu franku vůči euru na úrovni 1,2 EUR/CHF, tak muselo ustoupit bouřlivé evropské situaci, které momentálně vévodí připravované zahájení evropského programu kvantitativního uvolňování.

Dle agentury Bloomberg jsou tradeři mnohem méně ochotnější obchodovat, pokud čelí situaci, kdy se ceny měn pohybují jako na horské dráze. Jen během dne, kdy švýcarská centrální banka oznámila uvolnění kurzu, posílil frank vůči euru o 19 % a vůči dolaru pak o 16 %. „Tyto kroky zastihly obchodníky nepřipravené“, řekl Petr Gorra, vedoucí oddělení forexového obchodování newyorské pobočky BNP Paribas. „Hloubka trhu se opravdu změnila. Nedostatečná likvidita prozatím zřejmě přetrvá“, dodal.

Velikost bid-ask spreadů se dle JP Morgan zastavila zhruba na 0,18 %, což je nejvyšší číslo od roku 2009. K tomuto číslu banka dospěla tak, že vydělila rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou průměrem obou z nich. Co se týče likvidity, tak ta se dle banky snížila s tím, jak se indikátor měnových výkyvů zvýšil jen za minulý měsíc o 11,68 %, což je nejvíce od června 2013.

Poněkud opačný názor má však trader finanční skupiny Roklen Marek Siwy. Dle něj je zvýšená volatilita z pohledu retailového obchodníka naopak výhodou. „Obchodníci obchodující intradenně mohou díky silnějším cenovým výkyvům vykazovat větší profit bez nutnosti využití přehnaně velké finanční páky. Momentální rozpoložení devizových trhů je pro obchodování psychicky náročnější, než tomu bylo ještě před několika měsíci. Je tedy jasné, že úspěchu dosáhnou pouze ti nejotřelejší spekulanti,“ řekl Siwy.

Dle agentury Bloomberg se denní objem měnových obchodů pohybuje na úrovni 5,3 bilionů dolarů. Devizový trh si však během posledních několika měsíců prošel nelehkým obdobím. Svou roli hrály jak odhalené podvody, tak i některé regulace. V USA by to bylo tzv. Volkerovo pravidlo, které zakazuje bankám obchodovat na vlastní účet. V Evropě jsou to pak pravidla kapitálové přiměřenosti Basel III nutící banky navyšovat své rezervy a tudíž i méně riskovat.

Newsletter