Jüan jako klíčová měna. Kdo je před ním a kdo za?

Začátkem tohoto týdne zařadil Mezinárodní měnový fond čínský jüan do svého koše hlavních světových měn. Dle samotné šéfky MMF byla tato událost mezníkem integrace druhé největší ekonomiky světa do globálního finančního systému.

Tento krok je pro Peking pozitivní zprávou, která jasně svědčí o vítězství v boji o uznání Číny jako světové ekonomické mocnosti. Od října 2016 se tak jüan zařadí po bok dolaru, eura, jenu a libry v rámci tzv. zvláštních práv čerpání (Special drawing rights). Faktem ale je, že přidání jedné měny do sledovaného měnového koše je nutně spojeno se snížením podílu těch ostatních.

Snížení participace na celkovém koši se týká především eura, které od roku 2016 ztrácí 6,5 procentních bodů, což odpovídá podílu o velikosti 30,9 %. Další „poškozenou“ měnou je pak britská libra, u které se snížení zastavilo na 3,2 procentních bodech. Jüanu jako takovému tedy bylo přiřazeno 10,92 % (viz graf č.1).

Od roku 1870 byla hlavní měnou s největším podílem právě britská libra. Její „nadvládu“ převzal ve dvacátých letech minulého století americký dolar. V roce 2000 pak proběhla poslední nejvýraznější změna, kdy byly francouzský frank a německá marka nahrazeny společnou evropskou měnou, jejíž podíl tehdy čítal 37,4 % (viz graf č.2). To, že euro ztratilo část svého podílu, odpovídá světovému trendu. Dle MMF se totiž evropská měna jakožto obecná rezervní měna postupně přestává používat, čemuž odpovídá pokles participace  na celku světových rezerv z 27 % z roku 2010 na 20 % z letošního roku.

I přesto, že jsou nové změny relativně malé, pro některé měny, obzvláště pro tu čínskou, může jít výrazný posun vpřed. Banka Morgan Stanley odhaduje, že zařazení jüanu by mohlo vést k jeho posílení, které by bylo způsobeno zvýšeným zájmem o v čínské měně denominovaná aktiva. Příliv kapitálu by dle odhadů mohl dosáhnout až 2 bilionů dolarů během příštích deseti let.

I tak je ale postavení jüanu v porovnání s americkým dolarem stále slabé. Čínská měna má před sebou ještě hodně dlouhou cestu, aby jakkoliv ohrozila „greenback“ a jeho cirka 60% podíl na světových rezervách a 42% podíl na zvláštních práv čerpání. Vinu na tomto „zaostání“ nese například fakt, že jsou čínské trhy stále mnohem menší a méně otevřené než některé mezinárodní trhy, například ten norský.

Co se týče vývoje posledních let, téměř 40 bank přidalo jüan do svých rezerv. Tento fakt reflektuje postupně se zvyšující užívání čínské měny v rámci mezinárodního obchodu (viz graf č.3). Pokud se tento trend udrží, mnozí analytici spekulují o tom, že by tzv. renmibi, jak se jüan také nazývá, mohl za pět let svým podílem na rezervním koši MMF převýšit i samotný dolar.

Newsletter