K čemu povede omezení mezinárodního obchodu v USA?

Omezení mezinárodního obchodu nepřinese zpět ekonomické situaci, která panovala před otevřením ekonomik, globalizací a technologickým pokrokem. Ani vůle amerického prezidenta situaci nezmění. Co tedy může odklon od mezinárodního obchodu způsobit v USA?

Začneme pěkně popořádku, k čemu vůbec vede mezinárodní obchod a je prospěšný pro celou společnost? Je dlouhodobě opakovaná pravda, že mezinárodní obchod vede k nárůstu celkového výkonu ekonomiky, k vyšší rozmanitosti produktů a k nárůstu blahobytu. To však neznamená, že si v ekonomice polepší každý. V závislosti na změně jejich pozice v porovnání se situací, kdy země neobchodovala, je část populace standardně označována jako skupina vítězů a část jako poražení. Dva američtí ekonomové Autor a Dorn ve své studii ukazují (viz graf), jak za několik posledních let i vinou mezinárodního obchodu poklesla zaměstnanost lidí nižší-střední třídy. To je pravděpodobně skupina, která je dlouhodobě nejvíce zasažena liberalizací obchodu a levným dovozem a lze ji tedy identifikovat jako skupinu poražených.

Zavedení transferů je nutnou podmínkou pro vytvoření situace, v rámci které si některé domácnosti polepší a ostatní (např.: nižší-střední třída) nepohorší to je tzv. Pareto zlepšení. Jinými slovy, sociální politika a daně cílené na narovnání nerovnosti ve společnosti jsou klíčové pro vytvoření situace, kterou bychom si pravděpodobně přáli vidět.

Pokračující rozevírání nůžek nerovnosti ve společnosti slouží jako příklad, že z mezinárodního obchodu a technologického pokroku těží vítězové mnohonásobně více než poražení. Nedostatečná sociální politika v USA a následná nespokojenost nižší-střední třídy vyústila mimo jiné i ke zvolení Donalda Trumpa, který slíbil omezení mezinárodní obchodu. To by mělo vést k návratu pracovních míst zpět do Ameriky a pomoct nižší-střední vrstvě. Zatím všechno dává smysl, chtělo by se říct.

Problém se však skrývá ve změně podmínek na domácím trhu. Zatímco před otevřením trhu mezinárodnímu obchodu byl domácí trh do velké míry soutěživý a podíl si na něm rozdělovaly desítky menších firem. Dnešní situace na americké trhu je dramaticky jiná. Dva ekonomové a jedna ekonomka ve své práci studovali důsledky poklesu počtu firem v USA pod úroveň z roku 1970. Nutno upozornit, že v roce 1970 dosahovalo HDP Spojených států jedné třetiny dnešní úrovně. Podle jejich závěrů, jeden z nejzásadnějších důsledků je pokles konkurence a narůstající koncentrace tržní síly v rukou jednotlivých firem.

Řečeno jednodušeji, s otevřením mezinárodního obchodu se ekonomická soutěž posunula na mezinárodní úroveň a na té domácí přežilo jen několik málo firem. Tyto firmy dokázaly obstát v mezinárodním prostředí. Pokud by tedy teď došlo k omezení mezinárodního obchodu, americký domácí trh se smrskne na několik hráčů s dominantním postavením. Pro nové firmy bude vstup na trh komplikovaný, a to nejen kvůli velikosti a technologické vyspělosti existujících firem, ale i politické moci, kterou existující firmy mají.

Omezení mezinárodního obchodu, které mělo vrátit pracovní pozice zpět do Ameriky, povede pouze k nárůstu tržního podílu dominantních firem a to, jak známo, průměrnému spotřebiteli a ani zaměstnanci rozhodně nepomůže. Celkové rozdělení blahobytu mezi vítězi a poraženými se rozhodně nezmění ve prospěch nižší-střední třídy. Jedním z řešení zůstává zavedení transferů v podobě fungující sociální politiky. To se však nezdá jako pravděpodobné řešení pro USA a ještě méně pod vedením prezidenta, který vyhrál volby pod hlavičkou strany republikánů.

Newsletter