Kam se až koruna propadne? Čas koupit eura na dovolenou?

Koruna se dnes propadla ne nejslabší úroveň vůči euru za posledních šest let (až na 28,53 koruny za euro) a na nejslabší úroveň vůči dolaru za posledních zhruba devět let (překročila úroveň 24 korun za dolar až na 24,15). Co čekat dále? Kam se až bude česká měna propadat? Je výhodné už nyní nakupovat eura na letní dovolenou?

Pád koruny je momentálně dán zejména spekulací trhu, že Česká národní banka už na svém zasedání počátkem února posune hladinu svého závazku v rámci intervenčního režimu, a to ve směru dalšího oslabení koruny. Zastavit propad koruny až k úrovním, o nichž se spekuluje jako o možné nové hladině závazku, tak do té doby může vlastně jen slovní intervence centrální banky, která by svým efektem působila ve směru posílení české měny. Tato verbální intervence je však nepravděpodobná, neboť z hlediska České národní banky je situace vítaná: koruna oslabuje, což je vzhledem k zesilování deflačních tlaků (zejména zlevňování ropy, za poslední půlrok více než padesátiprocentnímu) u nás i v eurozóně kýžené, přičemž banka ani nemusí intervenovat a navíc ještě sklízet další porci kritiky z řad odborné i široké veřejnosti.

Ačkoli mírné a přechodné korekce nelze nikdy vyloučit, zvláště ne na devizovém trhu, zlomové z hlediska dalšího vývoje kurzu české měny bude zřejmě právě až měnověpolitické zasedání ČNB 5. února 2015. Do té doby nelze očekávat výraznější korekci ve směru posílení koruny.

Koruna je nejhůř se vyvíjející měnou světa. ČNB, ECB, maloobchod…

„Měnová válka“

Otázka tedy je, kam až může koruna ještě do zasedání oslabit. To záleží na tom, kam až trh se svojí spekulací zajde. Zda bude například převážně očekávat, že by centrální banka mohla svůj závazek posunout na 29 korun za euro, nebo dokonce až na 30 korun za euro. Ani jednu z variant nelze zcela vyloučit. Lze se však domnívat, že současná reakce trhu je přepjatá a že po únorovém zasedání ČNB by mělo dojít k výraznější korekci ve směru posílení koruny. Samozřejmě jenom tehdy, pokud se ČNB opravdu neuchýlí k další intervenci oslabující korunu. Takový zásah se však nyní jeví jako poměrně nepravděpodobný, jakkoli jej už od prosince 2014 představitelé ČNB úplně nevylučují. Je pravděpodobnější, že v únoru nejprve představitelé ČNB sáhnou po „slabší zbrani“ ze svého arzenálu nekonvenčních měnověpolitických zásahů a deklarují časový posun hranice ukončení stávajícího intervenčního režimu do druhé poloviny roku 2016, případně až za jeho horizont. Tuto „slabší zbraň“ aplikují i z důvodů vyčkávání na výsledky opatření Evropské centrální banky. Ta se v rámci svého boje s deflačními tlaky v eurozóně velmi pravděpodobně již na svém zasedání 22. ledna 2015 rozhodne pro určitou formu plnohodnotného kvantitativního uvolňování, tedy k odkupu vládních dluhopisů členských zemí eurozóny. Pokud by toto opatření bylo úspěšné (pravděpodobnost jeho úspěšnosti je ovšem nižší než v případě amerického, nebo dokonce japonského kvantitativního uvolňování, což si ovšem zasluhuje samostatný komentář), nejpozději do léta by měly být patrné jeho první plody, tzn. stabilizace a následně i relativně výraznější růst cenové hladiny v eurozóně. Odtamtud by Česká republika následně ve druhém pololetí letošního roku zvyšující se inflaci postupně „importovala“ a další oslabení koruny by se tak jevilo jako zbytečné a kontraproduktivní. A to i z toho důvodu, že ČNB už by mohla být v případě další intervence „kárána“ na mezinárodním poli pro kompetitivní znehodnocování měny (tedy pro účast v „měnové válce“).

Bank of America: Kroky ČNB na koruně závisejí na evropském QE

Poněkud jiná situace panuje, co se kurzu koruny vůči dolaru týče. Oslabování koruny vůči dolaru bude mnohem pravděpodobněji (v porovnání s vývojem vůči euru) pokračovat i v případě, že se ČNB v únoru nerozhodne pro posun kurzového závazku. Dolar totiž v průběhu letošního roku nejspíše bude dále posilovat vůči euru, a to z důvodu poměrně svižného růstu americké ekonomiky a také z důvodu souvisejícího očekávaného zpřísňování měnové politiky americkou centrální bankou ve druhé polovině letošního roku. V roce 2016 by tak dolar mohl posílit až na vzájemnou paritu s eurem, poprvé od roku 2002. V rámci tohoto svého zhodnocování posílí americká měna i proti koruně. Korunu budou v porovnání s dolarem oslabovat zejména spekulace o možném posunu kurzového závazku ČNB, ale také – zprostředkovaně –

očekávané či také již realizované kvantitativní uvolňování Evropské centrální banky.

Eura na dovolenou?

Praktickou otázkou je, zda nastal už nyní čas, koupit eura na letní dovolenou.

Z horizontu celého letošního roku je pravděpodobnější výraznější oslabení koruny vůči dolaru, než vůči euru. Pokud ČNB svůj závazek zatím neposune, což je stále ta pravděpodobnější varianta, a pokud tak neučiní ani do léta, nemyslím si, že by měla být koruna v době dovolených vůči euru na výrazně slabší hodnotě, než je dnes. Je dokonce možné i její určité posílení vůči euru oproti dnešním hodnotám. Možná se může jevit jako prozíravější nakoupit nyní dolary a před létem je směnit za eura nebo koruny, dle potřeby. Jakákoli predikce, jak známo, je ovšem zvláště na devizových trzích ošemetná. 

Newsletter