Karel Janeček: Uprchlíci musí žít „po evropsku“

Uprchlická krize neustále eskaluje. Začíná se objevovat čím dál tím více extrémistických názorů z obou stran spektra. Německou kancléřku Merklovou její přívětivé chování a lákání migrantů do Evropy může stát místo, ale co to bude stát celou Evropu? Potýkáme se s problémem, se kterým jsme se v novodobé historii ještě nesetkali. Stojíme na rozcestí. Kam se vydáme? Co nám tato krize vezme a co nám dá? O tom více v rozhovoru s českým miliardářem Karlem Janečkem.

R24: Jak hodnotíte současný stav a vývoj uprchlické krize? Rád bych to dal do souvislosti s názorem pana Robejška, který v širším kontextu tvrdí, že současný stav je způsoben selháním elit, kdy pod záminkou konání „dobra“ ve finále dochází k tomu, že jsou ochraňováni zločinci před oběťmi. Nedochází k tomu i v tomto případě? Není snad normální, že se lidé bojí a není nefér je za to označovat za xenofoby?

Celá tato situace je hodně vážná, hlavně z hlediska budoucnosti a to z důvodu neracionálního strachu. Lidé jsou často zmanipulováni a bojí se neracionálně, a také podle toho jednají. Takže situace je nebezpečná za prvé kvůli neracionálnímu strachu, který podmiňuje extremismus nejrůznějších skupin a tím můžou vznikat dalekosáhlé politické, ale samozřejmě i ekonomické důsledky. Za druhé je to nebezpečné z hlediska budoucnosti, pokud bychom tuto situaci nepodchytili a správným způsobem neintegrovali uprchlíky. Ještě bych k tomu řekl, že možná celá situace není zas tak špatná. Je zřejmé, že stávající události jsou těžké, ale je to pro nás svým způsobem trénink, protože v budoucnu může být tato situace ještě horší. Víme, že z důvodu změny klimatu se velká část Afriky pravděpodobně stane neobyvatelná a přijde něco jako stěhování národů a potom masa migrace bude ještě závažnější.

R24: No a souhlasil byste s tím argumentem, že dochází k selhání evropských elit pod záminkou konání „pseudodobra“?

Z malé části s tím souhlasím, pouze z malé. Abych to více vysvětlil, je nutné říct, že je klíčové integrovat lidi, co přijdou. V principu jsme všichni stejní lidé, ale samozřejmě záleží na tom, jakou máme výchovu, zkušenosti a jaké máme předsudky. Lidé, kteří přijdou – imigranti, mohou být v konečném důsledku přínosem. Koneckonců to říkají i ekonomické zákony, že pohyb pracovních sil je přínosný. Pokud je někde kapitál, ale je tam nedostatek pracovních sil, tak tam lidé přichází. Viz třeba Německo, které vymírá, takže tam potřebují příliv lidí. Ale je skutečně klíčové, aby tito lidé byli integrováni nebo ještě přesnější slovo – asimilováni, tedy aby splynuli s většinovým obyvatelstvem.

Jančura: Šest tisíc rodin uprchlíků Česko zvládne

R24: No a jste natolik liberální, že byste dané lidi nechal žít dle jejich způsobů života nebo jste striktně pro to, aby se přizpůsobili?

Určitě by měli být integrování do „evropského stylu“, což je právně význam slova asimilování. To je právě ta část, se kterou nesouhlasím u některých lidí, kteří by je nechali žít podle jejich způsobu života, což už není racionální. Samozřejmě chápu, že z hlediska evropského pohledu, z pohledu svobody je tato snaha na první pohled správná. Když ovšem mluvíme o hodnotě svobody, tak musíme toto slovo vnímat v širším kontextu a skutečně nemůžeme riskovat to, abychom v dohledné budoucnosti mohli – a to s vysokou pravděpodobností – o svobodu přijít. Tolerovat cizí kulturu ano, ale nemůžeme si ji nechat implementovat. Co tím chci přesně říct? Já jsem nad tím analyticky přemýšlel a dostal jsem myšlenku, o které si myslím, že je klíčová pro Evropu. Podle mého názoru je velmi důležité, abychom stanovili pravidla a zákony, a to na úrovni Evropské unie, respektive bychom měli definovat určitou množinu hodnot, za kterými stojíme. Svoboda je jedna z klíčových hodnot a samozřejmě také rovnoprávnost žen a další hodnoty … Ne všechny evropské, tedy naše hodnoty, za kterými si musíme stát, jsou sdíleny s odlišnými kulturami. Tyto hodnoty musí být jasně formulovány, aby každý, kdo k nám přijde, pochopil naše pravidla, musel třeba podepsat dokument a hlavně žil podle našich hodnot, pravidel a podle naší kultury. Takový dokument nemůže být pouze formální deklarace. Důležité je, aby se hlídalo jeho dodržování. Z hlediska již zmiňovaných hodnot, budoucnosti a svobody, je správné, aby lidé, kteří přijdou a mají statut uprchlíka, tak po nějakou dobu, pravděpodobně až do doby než získají občanství nějakého evropského státu, byli hlídáni. Měli by být pod nekompromisní kontrolou. Samozřejmě nemůžeme nutit lidi, aby se rozdělovali, aby nežili společně v komunitě, ale jakmile začnou tvořit ghetto a budou tam uplatňovat cokoliv, co je ve sporu s našimi hodnotami, např. týrání žen nebo dětí nebo jakékoliv jiné upírání lidských svobod, tak je potřeba tvrdě zakročit a něco takového ani částečně netolerovat. V tomto případě Evropská unie totálně selhává. EU nemá podchycený informační systém, aby si státy mezi sebou navzájem vyměňovaly údaje o tom, kde se uprchlíci pohybují. Celkově bych řekl, že tohle nemá EU vůbec promyšlené. Tady by se měly investovat peníze a nešetřit na tom. Nemělo by se šetřit na vzdělání, což také znamená vysvětlování hodnot lidem. Kdybych to dovedl do extrémů, tak lidé, co jsou tady a nemají ještě statut občana, tak by byli pod dohledem jakési „hodnotové policie“. Tato racionální a zároveň humánní a spravedlivá politika navíc zafunguje i na druhou stranu tím, že sníží nebo přímo odstraní neracionální strach většiny z nás.

R24: V současné době, ale žádná „hodnotová policie“ neexistuje. Nebylo by tudíž lepší zavřít Schengenský prostor a zapojit složky NATO do ochrany hranic, jak řekl v interview pro CNBC Andrej Babiš?

To je samozřejmě naprostý nesmysl, toto vůbec není v popisu práce NATO. I kdyby to nemělo být NATO, ale jakákoliv jiná složka, tak krok v podobě zavření hranic je nehumánní a je to prostě špatně. Uprchlíci jsou lidé a my musíme vynaložit maximální úsilí, abychom jim pomohli. Co je ideální dlouhodobé řešení? Podívat se na zdroj problému a nedělat ty chyby, které tuto krizi způsobily. Vinu na tom nese jak Evropa, tak Amerika, ale i jiné státy. Dále by se měly investovat peníze na účinnou mezinárodní pomoc, aby lidé nebyli nuceni utíkat. To je první krok. Na druhou stranu, jak jsem říkal, tak z hlediska budoucnosti je pravděpodobné, že stěhování bude. Pokud se vrátím k investování peněz, tak i v tomto případě se situace dá řešit. Jedná se o sucho, a pokud se investují dostatečné peníze a lidé se dostatečně vzdělají, tak se můžou vytvořit technologie, kdy se bude brát voda z moře, takže problém je také řešitelný.

Zničí imigranté Merkelovou a německou vládu?

R24: Děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík v rozhovoru pro Roklen24 zmínil, že velkou vinu na současné krizi nesou Spojené státy, které svým zásahem „na oko“ pouze rozdmýchaly poměry a vyvolaly chaos a zmatek. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Z velké části s tímto tvrzením souhlasím. Chyby na jejich straně byly velké. Je otázkou, jestli to z jejich strany bylo zamýšlené nebo ne, protože když někdo zasahuje tímto způsobem, tak by měl vědět, co bude dělat v dalším kroku. Nicméně jak jsem již dvakrát zmiňoval, tak i kdyby se toto nestalo, tak v budoucnu stejně zásadní problém přijde a nejspíše by souvisel s podnebím. Z dlouhodobého pohledu je pro nás aktuální krize prospěšná.

R24: S tím se dá samozřejmě souhlasit i s ohledem na demografický vývoj v České republice, kdy má počet obyvatel soustavně klesat …

Ano, a ještě je potřeba vzít v potaz i disproporci mladí vs. staří. Reálně potřebujeme lidi, kteří k nám přijdou pracovat. Navíc obecně platí, že lidé, kteří se někam stěhují tímto způsobem, jsou vnitřně silní. Je hrozné, když „zlojed“ jako je Václav Klaus řekne, že jsou to lidé předurčení k pobírání sociálních dávek. To je prostě strašné. Nejméně v jednom rozhovoru s Klausem to vypadá, že mluví docela rozumně, ale je to čistá manipulace, kdy říká téměř pravdy, názory, které se jeví rozumně, „naladí“ čtenáře a pak, i když ten člověk řekne totální „blekot“, tak mu někteří lidé uvěří.

Pokračování rozhovoru Vám nabídneme na Roklen24 v sobotu. Kde leží jádro krize? Co Karel Janeček říká postoji Německa a kancléřky Angely Merkelové? Jak se dívá na ploty na hranicích?

Tip: To nejlepší z Roklenu – Zaregistrujte si zasílání RoklenLetteru zde

Newsletter