KB – nižší náklady na riziko motorem silnějšího zisku

Komerční banka zveřejnila své hospodářské výsledky za první tři měsíce letošního roku. Čistý zisk meziročně vzrostl o 12 % na 3,5 miliardy korun a překonal konsensus analytiků na úrovni 3,3 mld. korun. Zatímco celkové tržby zůstaly meziročně zhruba stabilní, příznivě působí náklady na riziko, které meziročně propadly o 79 %.

mil. Kč 2015Q1  2015Q1 Roklen 2015Q1E kons* 2014Q1  YoY změna  2014Q4 
Čisté úrokové výnosy 5 126 5 207 5166 5 079 0,93% 5 200
Čistý výnos z poplatků a provizí 1 699 1 789 1747 1770 -4,01% 1791
Čistý zisk z finančních operací + ostatní výnosy 682 660 660 595 14,62% 685
Čisté provozní výnosy 7 507 7 656 7579 7 444 0,85% 7 676
Provozní zisk 4 375 4 469 4394 4 320 1,27% 4 222
Náklady na riziko (109) (231) (318) (518) -78,96% (211)
Zisk před zdaněním 4 313 4 286 4113 3843 12,23% 4011
Čistý zisk 3 575 3 557 3390 3177 12,53% 3412
Čistý zisk po odečtení minoritních podílů 3456 3 462 3299 3 082 12,13% 3 331

Hrubý provozní zisk činil 4,4 mld. korun, zhruba v souladu s očekáváním. V čistém vyjádření (a po odečtení minoritních podílů) banka vydělala 3,5 miliardy korun a překonala konsensus analytiků na úrovni 3,3 mld. Kč. Banka překvapila výrazným poklesem nákladů na riziko, které meziročně klesly o 79 procent na 109 mil. korun, pod odhad Roklen (231 mil. Kč) i konsensus trhu (318 mil. Kč). „Výsledek byl ovlivněn příznivým makroekonomickým vývojem, celkově dobrou platební morálkou klientů, snížením několika nestandardních expozic díky úspěšnému splácení a zlepšení finanční situace některých klientů. Čistá tvorba opravných položek zůstala na velmi nízké úrovni, jak v retailových, tak i korporátních segmentech, a to díky stabilní a dobré kvalitě úvěrového portfolia,“ uvedla skupina.

Konsolidované výnosy vzrostly (po očištění o účetní dopad dekonsolidace Transformovaného fondu) meziročně o 0,8 % na 7,51 mld. korun, mírně pod konsensus trhu i očekávání Roklen. Z toho čistý úrokový příjem dosáhl 5,1 mld. korun a příjem z poplatků a provizí 1,7 mld. korun, obojí mírně za očekáváním. Celkové provozní náklady zůstaly meziročně zhruba stabilní na 3,1 mld. Kč.

Čelit klesajícím úrokovým sazbám a narůstajícím regulatorním požadavkům se bance daří svižným růstem obchodních aktivit s klienti, jejichž počet navíc v prvním čtvrtletí vzrostl. Rostoucí hospodářství a zvýšení důvěry v ekonomiku se pozitivně odrazilo zlepšením úvěrování v segmentu občanů a malých podniků, řekl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. „Vidíme rovněž silný růst v hypotečním úvěrování a mírné oživování úvěrů spotřebitelům a malým podnikům,“ dodal.

Objem vkladů u Komerční banky meziročně vzrostl o 7,8 % na 650 miliard korun, celkový objem úvěrů se pak za stejné období zvýšil o 5,9 % na 514 miliard Kč, k čemuž největší měrou přispěly hypotéky.

„Výsledky hodnotíme na provozní úrovni neutrálně, banka v podstatě naplnila očekávání co se týče výnosů i provozních nákladů. Čísla potvrdila předpokládané trendy v podobě meziročně mírně rostoucích čistých úrokových výnosů (ty jsou taženy především rostoucím objemem úvěrů) a naopak klesajících výnosů z poplatků a provizí. Čistá úroková marže pokračuje v poklesu v důsledku prostředí nízkých úroků, ovšem v 1. čtvrtletí si udržuje úroveň 2,5 % (oproti 2,63 % v 1. čtvrtletí 2015 a 2,56 % ve 4. čtvrtletí). Management banky předpokládá pokračující tlak na marži k úrovním 2,4 %,“ hodnotí výsledky analytička skupiny Roklen Lenka Dvořáková Švejdová.

„Z očekávání tak výrazně vybočují rekordně nízké náklady na riziko, respektive správně nazývané „rezervy a opravné položky na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika“ – pokud by se bance podařilo udržet tuto položku, která ovlivňuje zisk před zdaněním a čistý zisk, na takovýchto rekordních úrovních, navýšil by se prostor pro výplatu dividendy, což vnímáme pozitivně. Tato očekávání tak mohou podpořit akcie Komerční banky v dalším, ačkoli při současných hodnotách spíše omezeném, růstu,“ dodává analytička.

Udržení takto rekordně nízkých nákladů na riziko je ovšem diskutabilní, sám CEO Komerční banky Le Dirac‘h připouští, že takto příznivé vnější podmínky se v dalších čtvrtletích nemusí v plné míře opakovat. Kapitálová přiměřenost banky na úrovni 16,7 % zůstává bezpečně nad minimálním regulatorním požadavkem.

Newsletter