KB v 2015: Růst úvěrů, nízké náklady na riziko a zajímavá dividenda

Po překvapivě dobrých výsledcích, které Komerční banka představila dnes před zahájením trhu, pořádal management banky konferenční hovor s analytiky. Hovor vyzníval vcelku pozitivně, i vzhledem k výhledu pro letošní rok. Hlavními tahouny růstu čistého zisku by měly být i nadále narůstající objemy úvěrů a nízké náklady na riziko, zajímavá zůstane i dividenda, jelikož management plánuje ze zisku 2015 vyplatit akcionářům 80 – 100 %.

KB překonala očekávání na všech úrovních, potěšila dividendou

Výhled pro rok 2015 z pohledu managementu je následující:

  • česká ekonomika bude pokračovat v růstu (odhadovaný růst pro rok 2015 je 2,3%), úrokové sazby zůstanou na úrovni 2014
  • objem úvěrů by měl vzrůst o 5-6 %, přičemž úvěry na bydlení by měly růst jednociferným tempem okolo 5 % spolu s obdobným růstem spotřebitelských úvěrů;  úvěry malým a středním podnikům by měly obrátit k mírnému růstu z negativního trendu v loňském roce
  • růst objemu vkladů by měl poklesnout na 3 %
  • od 1. ledna 2015 byl z finančních výkazů skupiny KB dekonsolidován Transformovaný fond, spadající pod KB Penzijní společnost. Tato dekonsolidace by neměla mít na reportovaná čísla výrazný vliv – pro ilustraci, čistý úrokový výnos roku 2014 by snížila o 828 mil. Kč (tedy o necelá 4 %) a čisté provozní výnosy o 508 mil. Kč (tedy necelá 2 %). Na čistý zisk, tedy i na výši vyplacené dividendy, nemá tato operace žádný vliv. Při komentování výhledu pro rok 2015 nicméně finanční ředitel Libor Löfler zdůraznil, že výhled již počítá s dekonsolidovanými čísly
  • čistý úrokový výnos by měl zůstat na podobné úrovni jako v roce 2014 (21 423 mil. Kč, ovšem po dekonsolidaci, což znamená nárůst o 3-4 %)
  • čistá úroková marže zůstane pod tlakem, CFO Löfler očekává pokles na zhruba 2,4 %
  • výnosy z poplatků by měly i nadále klesat o 2-3 %, mírně klesnout by měly i výnosy z finančních operací
  • => tržby by tedy celkově měly v průběhu roku 2015 mírně klesnout
  • náklady na riziko by měly zůstat nízké, u úrovně z roku 2014 (26 bps)
  • pokud jde o kapitálovou přiměřenost v souvislosti s vyššími regulačními požadavky ze strany ECB, KB nevidí žádnou potřebu vydávat nový podřízený dluh nebo získat jiný alternativní kapitál v průběhu roku 2015, jelikož nová regulace ECB ještě není součástí české legislativy

Vedení KB zároveň odmítlo komentovat případný zájem o retailové bankovnictví společnosti Citibank. 

Newsletter