KB ve 2015: Dividenda do 100 % zisku a čísla bez větších změn

Komerční banka dnes překvapila svými čtvrtletními výsledky téměř na všech klíčových úrovních, čistý zisk tak činil 3,3 mld. Kč oproti trhem očekávaným 3,1 miliardy Kč.

Management již dopoledne v komentáři k výsledkům oznámil očekávanou změnu dividendové politiky, široce definované rozpětí případného výplatního poměru oproti současným 60 – 70 % však překvapilo – v příštím roce by podle finančního ředitele Libora Löflera mohl být akcionářům vyplaceno 70 – 100 % čistého zisku roku 2014. Ten by se měl pohybovat na úrovni zisku loňského nebo mírně lepší – zhruba tedy 12,5 mld. Kč.

  Odhad dividendy z předpokládaného zisku 12,528 mld. Kč
Výplatní poměr 70 %                                                 231 Kč
Výplatní poměr 75 %                                                 247 Kč
Výplatní poměr 80 %                                                 264 Kč
Výplatní poměr 85 %                                                 280 Kč
Výplatní poměr 90 %                                                 297 Kč
Výplatní poměr 95 %                                                 313 Kč
Výplatní poměr 100 %                                                 330 Kč

KB překonává očekávání, může vyplatit až 100 % zisku

V následné telekonferenci management upřesnil, že svou dividendovou politiku reviduje a očekává nový výplatní poměr maximálně na úrovni 100 %. Navzdory velmi silné kapitálové pozici (k 30. září byl ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 podle Basel III na úrovni 17,1 %, přičemž interní cíl banky je 15 – 16 %), dividendový výplatní poměr v žádném případě nepřesáhne 100 % čistého zisku. Konkrétní výplatní poměr bude oznámen při výsledcích za celý rok 2014 a měl by se týkat i zisku roku 2015. Na otázku, zda k takovémuto navýšení výplatního poměru nepotřebuje banka speciální schválení od regulátora, finanční ředitel Libor Löfler odpověděl, že interní cíle kapitálové přiměřenosti banky jsou ještě vyšší než limit regulátora a žádný speciální souhlas není potřeba.

Během konference management potvrdil svůj předchozí výhled pro tento rok – tedy přibližně stejný nebo mírně lepší čistý zisk, tržby meziročně nižší o méně než 2 %, provozní náklady nižší zhruba o 1 % a čistá úroková marže na obdobných úrovních jako k 30. září (2,6 %). Čtvrté čtvrtletí by tak nemělo přinést zásadnější překvapení a mělo by přinést čísla v souladu s předchozími trendy.

Management banky také hodnotil pozitivně nárůst poptávky po úvěrech, do které se se zpožděním promítá zlepšující se domácí ekonomika, ale i zlepšující se kvalita úvěrového portfolia. Míra krytí špatných úvěrů se během třetího čtvrtletí vyšplhala až na 82,1 %, podíl rezerv na krytí ztrát k celkovým úvěrům dosáhl rekordních 67,9 %.

V rámci telekonference také došlo na představení rámcového výhledu pro rok 2015. Pro příští rok management banky očekává:

  • Tržby i provozní náklady na srovnatelné úrovni jako v roce 2014
  • Čistý úrokový příjem také na srovnatelné úrovni jako letos, ačkoli objem úvěrů by měl v 2015 vzrůst o 5 % oproti odhadovanému 4% růstu v tomto roce
  • Čistá úroková marže zůstane pod tlakem, protože se management soustředí především na objem úvěrů
  • Příjem z poplatků a provizí by měl poklesnout zhruba o 2 %
  • Výnosy z finančních operací by se naopak měly mírně vylepšit

Výsledky i závěry telekonference byly mírně pozitivní a podpořily dnes akcie Komerční banky v růstu – ty během dnešní obchodní seance posílily o necelá 2 %.

Newsletter