Kde hledat zisky, když se akciová párty chýlí ke konci? I.

Zisky amerických firem v 1. čtvrtletí 2015 podle odhadů poklesly o bezmála 5 %, růst amerických akciových trhů značně zpomaluje a mezi analytiky přibývá názorů, že trh se blíží ke svému vrcholu a že býčí trend posledních šesti let může být u konce s dechem. Dluhopisy navíc v současné době nepředstavují příliš vhodnou alternativu, protože jejich výnosy jsou nízké vzhledem k dnešním rizikům, spojeným především s nejistotou ohledně budoucího zvyšování úrokových sazeb. Institucionální investoři, kteří jsou státem nuceni k držení dlouhodobých státních dluhopisů se skrovnými výnosy, by nám o tom řekli své.

Díl I. – Když malé rozdíly mají velké dopady

Vyvstává tedy otázka, jak za současné situace na trhu dosahovat alespoň určitých výnosů – a jak zároveň nepodstupovat podstatně vyšší riziko než při držbě dobře diverzifikovaného portfolia akcií. Takové možnosti naštěstí existují, přičemž některé možné strategie si představíme v tomto článku a v článcích, které na něj budou navazovat. Tentokrát se podíváme na rovnoměrně vážené ETF (equal-weight) a v dalších dnech vám představíme několik dalších možných strategií. Co tento termín znamená a čím by pro vás mohl být přínosný?

Obecně existuje vice způsobů, jak nastavit váhy pro jednotlivé firmy v portfoliu, které pokrývá investiční tituly z určitého akciového indexu. Investoři tedy nemusí spoléhat na to, že právě firmy s největší tržní kapitalizací porostou nejvíce. Jak si ukážeme níže, navážení indexu není jen výsostně teoretickým předmětem bádání, ale je to i velice praktická otázka, kterou si mnoho investorů ke své škodě neklade. Možná je tedy na čase chvíli se jí zabývat. Nyní se proto podíváme na tuto záležitost více do hloubky a zmíníme i několik možností, jak skrze ní profitovat pomocí burzovně obchodovaných fondů (ETF). ETF v současnosti představují z hlediska poplatků levnější alternativu k podílovým fondům a nabízejí jak možnost široké diverzifikace v mezinárodním kontextu, tak i možnost profitovat na velice specifických strategiích.

Trh nevynáší? Navažte si jej ve svůj prospěch

Nejznámější světové akciové indexy jsou vážené podle tržní kapitalizace. Každá firma z indexu má tedy v portfoliu takovou váhu, jaká odpovídá její velikosti podle současného tržního ocenění. Vážení skrz tržní kapitalizaci ale nemusí být (nejen) na plochém trhu nejšťastnější možností. Obecně tento způsob vážení znamená, že firmy, jejíž akcie v minulosti více rostly (oproti těm s obdobnou tržní hodnotou na začátku sledovaného období), získávají na váze. Vážení skrz tržní kapitalizaci tak má sklony nepatřičně přesouvat větší a větší část vašeho portfolia do akcií, které mohou být nadhodnocené. Dlouhodobě však podle výzkumů odborníků na oceňování firem jako je Aswath Damoradan vynášejí více podhodnocené firmy, alespoň pokud si jejich podhodnocenost definujeme pomocí ukazatele Price to sales a jejich marží. Vážení skrze tržní kapitalizaci také silně upřednostňuje velké firmy, což se projevuje ve složení portfolia ETF SPDR S&P 500 ETF Trust  (SPY), které sleduje index S&P500. I když S&P500 sám o sobě zahrnuje především velké americké firmy, vážení skrze tržní kapitalizaci velkým hráčům ještě více nahrává – 87 % prostředků SPY je uloženo v akciích velkých nebo gigantických firem, zatímco v případě rovnoměrně váženého burzovně obchodovaného fondu S&P Equal Weight ETF (RSP) se jedná pouze od 55 %. Detailnější srovnání můžete vidět v galerii článku. V portfoliu druhého uvedeného fondu je v každé firmě alokováno přibližně 0,22 % investovaných peněz, zatímco v SPY mají firmy jako Apple (3,9 % fondu) nebo Exxon Mobil (1,9 %) velké zastoupení a případný pokles jejich akcií tak může znatelněji ovlivnit vaše portfolio.  

Ve výsledku pak nemusí vůbec jít o žádné drobné nuance. Za posledních 5 let nabídl index S&P500 investorům zhodnocení vložených peněz ve výši kolem 75 %, zatímco majetek investorů, kteří vsadili na rovnoměrné vážení stejného indexu prostřednictvím fondu RSP, narostl bezmála o 90 %, jak můžete vidět i na přiloženém grafu 2. Jen upozorňujeme, že se jedná o zhodnocení před poplatkem za správu, který v případě RSP činí 0,4 % ročně.

Dnes jsme vám představili možnost, jak je v některých obdobích možné překonávat trh skrze jiný způsob vážení jednotlivých pozic v indexu. V dalších dnech se můžete těšit na pokračování článku, ve kterém se budeme věnovat například investicím do dividendově orientovaných ETF a fondů zaměřených na zpětné odkupy akcií. Strategie, kterou představujeme v tomto článku a v textech, které na něj budou navazovat, ale určitě nejsou úplným výčtem možností k překonávání trhu na maximech.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter