Kde máte největší šanci natrefit na miliardářku?

Pouze čtyři ženy se letos dostaly do žebříčku třiceti nejbohatších lidí na světě sestavovaného časopisem Forbes. Poměrně nízké číslo asi nikoho příliš nepřekvapí, ovšem země, ve kterých miliardářky žijí, by to dokázat mohly.

Jižní Amerika vede, pokud se jedná o zastoupení žen, respektive procento miliardářek v zemi. Na úrovni jednotlivých zemí je na tom ale podle analýzy Forbesu nejlépe africká Angola. To proto, že v Angole žije pouze jedna osoba se jměním přesahujícím miliardu dolarů, a tou je Isabel dos Santos. Tato úspěšná investorka je dcera prezidenta Angoly, Joseho Eduarda dos Santeho. Její čisté jmění činí 3,3 miliardy dolarů. Na druhém místě je Chile se čtyřmi miliardářkami a třetí místo obsadilo Peru, kde před miliardu vlastní pouze dvě ženy. Každý třetí „super-bohatý“ občan v těchto zemích je přitom žena. 

Asie je přitom až na druhém konci spektra. Z celkového počtu 610 miliardářů je pouze 42 ženského pohlaví. Na úrovni jednotlivých zemí pak v dolní části seznamu setrvává Tchaj-wan se 33 miliardáři, mezi nimiž není žádná žena. Stejně je na tom i Indonésie s 23 miliardáři a Singapur s 19, mezi nimiž taktéž chybí žena. Ve skutečnosti ze sedmdesáti zemí, ve kterých žijí vůbec nějací miliardáři, se více než polovina z nich nemůže pochlubit miliardářkami a to včetně zemí jako je Norsko a Irsko.

USA a genderová rovnost

Jedná se o největší světovou ekonomiku a proto je možná trochu překvapením, že USA jsou na tom s počtem 67 miliardářek nejlépe na světě. Toto číslo však není tak působivé ve srovnání s celkovým počtem miliardářů žijících ve Spojených státech, kterých je 536.

Ve velké Británii žije celkem 53 miliardářů, z nichž podle Forbesu pouze dvě jsou ženy, zatímco z 88 ruských miliardářů je to jen jedna žena a to ruská podnikatelka Elena Baturina.

Pořadí Země Miliardářky Miliardáři % Miliardářek
1 Chile 4 8 33,3
2 Švýcarsko 8 20 27,6
3 Turecko 8 24 25
4 Brazílie 13 41 24,1
5 Španělsko 5 16 23,8
6 Švédsko 5 18 21,7
7 Jížní Korea 6 24 20
8 Německo 19 84 18,4
9 Francie 8 39 17
10 Itálie 6 33 15,4
Největší poměr miliardářů ženy:muži  
Pořadí zahrnuje země s 10 a více miliardáři  

Zatímco výsledky v Jižní Americe jsou v poměru muži-ženy poměrně povzbudivé, celkové údaje jsou z pohledu genderové problematiky alarmující. Je velmi pozitivní vidět, jak dobře jsou na tom některé země jako Chile, Peru a Brazílie v zastoupení žen miliardářek. Na druhé straně je zarmucující skromné zastoupení v zemích jako je Velká Británie a Kanada. Právě v těchto zemích by se přitom dala očekávat mnohem větší rovnost mezi pohlavími, protože tento problém bývá větší prioritou a také na něj často upozorňují média. Skutečnost, že většina žen pak svůj majetek povětšinou zdědila, než že by se o něj sama zasloužila, poukazuje na ještě hlubší genderové problémy.

Je tedy na místě povzbuzovat dívky již od nízkého věku, že myslet „podnikatelsky“ je nesmírně důležité jak pro nerovnost mezi pohlavími, tak pro růst jednotlivých ekonomik.

Approved Index, který Forbes použil pro sestavení žebříčku, čerpal svá data ze seznamu celkem 1.826 miliardářů z celého světa. 

Angela & spol. aneb Nejmocnější ženy světa

Jak mohou babičky vyřešit ekonomické problémy?

Veteránka z Wall Street a její životní příběh

Newsletter