Kde nefunguje GPS, fungujeme my. Sídlíme v českém Silicon Valley

Společnost Sewio vyvíjí systém, který umožňuje v reálném čase sledovat pohyb uvnitř budov. Hodně zjednodušeně se dá říct, že kde nefunguje GPS, tam fungujeme my. Serveru Roklen24 to řekl Petr Passinger, marketingový ředitel společnosti Sewio Networks. Dodal, že systém aktuálně využívá několik výrobních podniků, například automobilky Volkswagen, Škoda nebo Renault. Ale i pivovary jako třeba Budweiser Budvar.

Jak byste vysvětlil váš produkt někomu, kdo o něm ještě nikdy neslyšel?

Vyvíjíme systém, který umožňuje v reálném čase sledovat pohyb uvnitř budov. Hodně zjednodušeně se dá říct, že kde nefunguje GPS, tam fungujeme my. Odborněji se tomu říká „real-time location system (RTLS)“ pro indoor positioning.

Ve kterých sektorech je největší růst používání vaší technologie?

Obecně se jedná o zákazníky v oblasti průmyslu, intralogistiky, maloobchodu, sportu, livestock (chov dobytka) a zábavního průmyslu (například sledování motokár). Pro nás je nejdůležitější oblast intralogistiky. Náš systém aktuálně využívá několik výrobních podniků, například automobilky (Volkswagen, Škoda, Renault), ale i pivovary jako Budweiser Budvar. Obecně tyto společnosti potřebují mít vhled do jejich procesů, a to jak v reálném čase, tak i mít možnost podívat se do historických dat, aby mohly tyto procesy optimalizovat. Jsme tak například schopni zákazníkům ušetřit 20 až 30 procent nákladů na jejich manipulační techniku, nebo jim pomoci lépe využít jejich skladovací prostory.

Další využití nachází sledování pohybu v rámci digitálního dvojčete (“Digital Twin“), který se stal součástí konceptu Industry 4.0. Digital Twin řešení přinášejí naši partneři a využívají v něm naši technologii. Jedním z příkladů praktického využití digitálního dvojčete je virtuální trénink. Ten funguje tak, že když ke klientovi přicházejí noví zaměstnanci, tak se na své nové pracovní úkoly (jako například pohyb ještěrkou po hale, svařování apod.) neškolí v hale, kde by to bylo nebezpečné a omezovali by tím provoz, ani v nějakém simulovaném modelu, ale ve virtuálním prostředí, kde používají brýle a rukavice pro virtuální realitu. Naši partneři jsou díky našemu systému schopni udělat kopii jedna ku jedné reálné továrny včetně aktuálního pohybu v ní.

Takže kdybyste se šel učit, jak používat ještěrku, tak to nebude v té továrně, ani v nějakém modelu, který zastará v okamžiku kdy bude spuštěn, ale v digitálním dvojčeti. Ten, kdo se školí, se tak pohybuje v reálném provozu. To znamená, že my tam nic nesimulujeme, to je prostě otisk reality jedna ku jedné včetně všech neočekávaných událostí.

Z čísel, která nám dávají zákazníci a partneři, vyplývá, že jim celý systém virtuálního tréninku snižuje čas potřebný na trénink až o polovinu. Sewio umožňuje zákazníkům, aby měli ve virtuálním tréninku obraz reality v reálném čase. O celý virtuální trénink se pak stará náš partner.

Cílem mnoha startupů je prorazit v Silicon Valley a získat investici od nějakého venture capital fondu. Máte taky takové ambice?

Aktuálně máme zákazníky ve 37 zemích světa a mezi ně patří i Spojené státy. Přestože to podle Wikipedie vypadá, že v Evropě už máme 43 Silicon Valleys, věřím, že to pravé Silicon Valley v Evropě je Brno. V něm už jsme a tady se nám líbí. Navíc, hospodářský výsledek posledních dvou let a kvartální výsledky letošního roku pro nás znamenají, že můžeme organicky růst, takže aktuálně žádnou venture capital investici nehledáme.

Mezi vaše největší teritoria patří Německo a Francie. Jak to vypadá s vaší přítomností na jiných trzích jako jsou Spojené státy a Čína?

Pro nás jsou stěžejní Německo, Francie, Itálie, Česká republika, Slovensko a právě USA. Právě ze Spojených států máme největší počet poptávek. Věříme ve velký potenciál Číny, zatím tak však prodejně aktivní nejsme. Chodí nám poptávky z oblasti jihovýchodní Asie, ale zatím tam nemáme svoje obchodníky.

Dostáváte i nějaké jiné než VC nabídky na investici?

Dostáváme, ale jak jsem zmínil už předtím, máme už dostatečně velký obrat na investice a přijímaní nových lidí. Teď už jsme v pozici, kdy do firmy nepřijímáme absolventy, ale zkušené pracovníky se zkušenostmi ze společností jako Kentico, Honeywell, Y Soft nebo Oracle. Hledání investora tak pro nás není aktuální. Už teď si další růst financujeme sami.

Jakým způsobem probíhá spolupráce s vaším investorem Y Soft Ventures?

Y Soft pro nás není jen klasickým investorem, ale zejména technologickým partnerem. Využíváme moderní výrobní kapacity Y Softu a zároveň Václav Muchna, zakladatel a CEO Y Soft, s námi aktivně sdílí zkušenosti, které získal díky budování této globální firmy. Václav je tak pro nás nejen investor, ale zejména mentor.

Jaká bude podle vás světová poptávka po digitalizaci jakéhokoli procesu?

To je skvělá otázka. Industry 4.0 bude ještě nějakou dobu trend a digitalizace je nosným konceptem Industry 4.0. Náš systém mimo to spadá i do kategorie internetu věcí (IoT). Gartner odhaduje velikost trhu IoT v roce 2020 na 1,9 bilionu dolarů a Cisco dokonce na 19 bilionu dolarů. I kdyby Cisco nemělo pravdu a realitě by spíš byl blíž Gartner, tak to je pořád ještě velký koláč, ze kterého si můžeme ukousnout.

Gartner každoročně vydává statistiku Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies. To je graf ukazující, v jaké fázi vývoje jsou nejnovější technologie. Pojmy jako „Digital Platform“ a „IoT platform“ jsou v něm zastoupeny v první části zvané Innovation Trigger. To znamená, že než se dostanou do nějaké pozdější fáze vývoje, tedy do bodu, kdy 30 a více procent společností bude využívat tyto technologie v praxi, bude to trvat ještě 2-3 roky. Tyto technologie jsou tedy podle Gartneru stále na počátku. V Sewiu jsme rádi, že se věnujeme UWB technologii již více než deset let, a tak už dávno nejsme ve fázi pilotních projektů, ale skutečných realizací, v kterých přinášíme skutečnou hodnotu, kterou dokážeme vyjádřit ve vysoce pozitivní návratnosti.

Jak jsou české podniky připraveny na Průmysl 4.0?

Myslím, že stejně jako v mnoha jiných oborech se u nás zbytečně podceňujeme. Z toho, co vidíme na instalacích ve společnostech jako jsou Prakab (Pražská kabelovna) nebo Budweiser Budvar, víme, že české firmy jsou v mnohém napřed. Určitě bych chtěl zmínit skvělou práci společnosti Intemac Solutions, která má v rámci svého areálu v Kuřimi vybudovanou Industry 4.0 továrnu. Zde má nainstalováno několik moderních systémů včetně našeho. Nazývají to Výrobní buňka 4.0 a kdokoli má možnost tam přijet na seminář zdarma a vidět, jak tyto systémy fungují v praxi. Když je navštěvujeme, tak vidíme, že se tam skutečně jedou podívat firmy z celé republiky. Lidé účastnící se těchto seminářů nám pak volají, že by rádi začali využívat naši technologii.

Takže si myslím, že v oblasti Industry 4.0 jsme ve srovnání ve světem dobře, už kvůli tomu, že jsme průmyslová země s velkou tradicí a chutí pro inovace, a tak u nás vzniká spousta inovativních firem jako Sewio. Navíc jsou zde společnosti jako Intemac Solutions, které dělají obrovský kus práce v oblasti evangelizace nebo Jihomoravské Inovační Centrum, které mladé technologické firmy podporuje.

Využíváte umělou inteligenci (AI)?

V rámci našeho systému je spousta různých algoritmů. Některé z nich by byly vhodnými kandidáty pro AI, ale spíše, než umělou inteligenci využíváme to, čemu s našimi partnery říkáme „intelligent solutions“. Aktuálně je pro nás v naší technologii důležitější dodat řešení, které bude pro zákazníky dobře fungovat, i když to bude bez AI, pro kterou nemáme žádné smysluplné využití.

Jak vidíte potenciál růst vašeho byznysu do budoucnosti?

V loňském roce jsme skončili s obratem přes jeden milion eur a rádi bych tuto částky letos zvýšili minimálně o 50 procent. Kvartální výsledky tomu zatím odpovídají. Chceme taky zvyšovat naši přítomnost na klíčových trzích. Máme pobočky ve Francii a Německu, ale rádi bychom přidali další, konkrétně v USA a Itálii.

Už teď nám chodí víc poptávek, než jsme schopni zpracovat. Naším úkolem je tedy posílit náš obchodní tým. Chceme se i nadále soustředit na intralogistiku v průmyslu, ale zároveň pokračovat v segmentech jako maloobchod a sport.

Jak to vypadá s intenzitou konkurence ve vašem segmentu?

Trh „indoor-positioning“ systémů nebo úžeji RTLS systémů se už celkem začíná zaplňovat. My jsme ale jedna z firem, která v rámci této technologie využívá UWB (Ultra-Wide-Band), tedy širokopásmovou rádiovou technologii. Ta se vedle současných technologií jako RFID nebo Bluetooth ukazuje jako jediná, která obstojí v průmyslu. Je tomu tak díky její spolehlivosti, škálovatelnosti a schopnosti správně fungovat i v blízkém okolí kovových předmětů.

Další výhodou je její přesnost. Zatímco ostatní technologie jsou přesné v rámci desítek, maximálně jednotek metrů, my jsme schopní jít až na úroveň 30 centimetrů.

Poslední výhodou je její škálovatelnost. Ostatní technologie jsou schopny sledovat prostor 5000 metrů čtverečních, větší prostory jsou pro ně problém. Jenže různé haly mají rozlohu třeba 15000 metrů čtverečních, kde se dá UWB technologie bez problémů rozšiřovat. Stejně tak jsme schopní sledovat velký počet objektů v rámci jedné instalace – aktuálně v jednom z projektů sledujeme 4,000 palet v reálném čase.

Díky těmto třem vlastnostem víme, že UWB technologie bude v průmyslu klíčová. Nezastíráme však, že v některých konkrétních případech může být výhodnější UWB kombinovat s jinou technologií.

Petr Passinger (1981) vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně. Většinu své pracovní kariéry strávil na různých pozicích ve společnosti Kentico Software. Od března 2018 působí na pozici Chief Marketing Officer ve společnosti Sewio Networks.

 

 

Newsletter