Evropské i americké výnosy klesají. Euro po včerejším zpevnění nad 1,0900 EURUSD zisky smazalo. Obchoduje se pod 1,0850 EURUSD. Koruna se drží stabilně nad 23,80 za euro.

Kde se nejlépe daří korupci?

Korupce byla, je a bude. Napříč politickým a úřednickým spektrem je úplatkářství naprosto běžnou věcí, která však většině „smrtelníkům“ zůstává chytře skryta. Na změně této situace však pracuje německá nezisková společnosti Transparency International, která v rámci svého působení sestavuje indikátor korupce pro jednotlivé země – tzv. korupční index.

Výzkum za rok 2015 ukázal, že v rámci 168 sledovaných zemích se naprostá většina z nich stále potýká s problémem korupce, ovšem z hlediska historického vývoje je patrný trend lepšící se situace. Potvrzuje to i skóre dvou třetin participantů, které skončilo v rámci rozmezí 0 až 100 bodů, pod 50 body, což je jednoduše řečeno ta „lepší“ polovina.

Boj s korupcí? Česko si výrazně polepšilo

Hodný, zlý a ošklivý

Korupční index je založen především na expertním ohodnocení veřejného sektoru jednotlivých států. K lepšímu skóre může dopomoci například větší transparentnost vlády a celého vládního systému vůbec, naopak k horšímu postačí silně korupční prostředí, kde se úplatky a další prohřešky vůbec neřeší, a to ani po urgencích některých veřejných institucí volajících po nápravě.

V rámci sledovaných zemí skončily nejhůře Somálsko a Severní Korea. Obě země na základě hodnotící škály získaly pouze 8 bodů. Z opačného konce pak nejlépe skončilo Dánsko, které s 91 body uhájilo prvenství již druhý rok po sobě.

V případě zemí se špatnými výsledky sehrála kromě územních konfliktů roli nedostatečně transparentní vláda, slabé veřejné instituce včetně policie a soudního systému a v neposlední řadě i nouze o dostatečně nezávislá média. „Vítězové“ naopak disponovali vším zmiňovaným, od dostatečně nezávislých médií, až po průhledné hospodaření se státním rozpočtem, aby veřejnost měla ponětí o tom, na co jsou veřejné peníze použity a z čeho plynou státní příjmy. Stejně tak hraje roli i soudní systém a jeho nestrannost.

Ze všech sledovaných zemí si pak nejvíce polepšilo Řecko, Senegal a Spojené království. Naopak nejhlubší propad zaznamenala Brazílie. Kompletní výčet zemí s nejnižší a nejvyšší korupcí  přináší následující tabulky.

Země s nejnižší korupcí

1. Dánsko
2. Finsko
3. Švédsko
4. Nový Zéland
5. Nizozemí
5. Norsko
7. Švýcarsko
8. Singapur
9. Kanada
10. Německo
10. Lucembursko
10. Spojené království

Země s největší korupcí

158. Guinea Bissau
158. Venezuela
161. Irák
161. Libye
163. Angola
163. Jižní Súdán
165. Súdán
166. Afgánistán
167. Severní Korea
167. Somálsko

Newsletter