Kde se nejlépe daří korupci?

Korupce byla, je a bude. Napříč politickým a úřednickým spektrem je úplatkářství naprosto běžnou věcí, která však většině „smrtelníkům“ zůstává chytře skryta. Na změně této situace však pracuje německá nezisková společnosti Transparency International, která v rámci svého působení sestavuje indikátor korupce pro jednotlivé země – tzv. korupční index.

Výzkum za rok 2015 ukázal, že v rámci 168 sledovaných zemích se naprostá většina z nich stále potýká s problémem korupce, ovšem z hlediska historického vývoje je patrný trend lepšící se situace. Potvrzuje to i skóre dvou třetin participantů, které skončilo v rámci rozmezí 0 až 100 bodů, pod 50 body, což je jednoduše řečeno ta „lepší“ polovina.

Boj s korupcí? Česko si výrazně polepšilo

Hodný, zlý a ošklivý

Korupční index je založen především na expertním ohodnocení veřejného sektoru jednotlivých států. K lepšímu skóre může dopomoci například větší transparentnost vlády a celého vládního systému vůbec, naopak k horšímu postačí silně korupční prostředí, kde se úplatky a další prohřešky vůbec neřeší, a to ani po urgencích některých veřejných institucí volajících po nápravě.

V rámci sledovaných zemí skončily nejhůře Somálsko a Severní Korea. Obě země na základě hodnotící škály získaly pouze 8 bodů. Z opačného konce pak nejlépe skončilo Dánsko, které s 91 body uhájilo prvenství již druhý rok po sobě.

V případě zemí se špatnými výsledky sehrála kromě územních konfliktů roli nedostatečně transparentní vláda, slabé veřejné instituce včetně policie a soudního systému a v neposlední řadě i nouze o dostatečně nezávislá média. „Vítězové“ naopak disponovali vším zmiňovaným, od dostatečně nezávislých médií, až po průhledné hospodaření se státním rozpočtem, aby veřejnost měla ponětí o tom, na co jsou veřejné peníze použity a z čeho plynou státní příjmy. Stejně tak hraje roli i soudní systém a jeho nestrannost.

Ze všech sledovaných zemí si pak nejvíce polepšilo Řecko, Senegal a Spojené království. Naopak nejhlubší propad zaznamenala Brazílie. Kompletní výčet zemí s nejnižší a nejvyšší korupcí  přináší následující tabulky.

Země s nejnižší korupcí

1. Dánsko
2. Finsko
3. Švédsko
4. Nový Zéland
5. Nizozemí
5. Norsko
7. Švýcarsko
8. Singapur
9. Kanada
10. Německo
10. Lucembursko
10. Spojené království

Země s největší korupcí

158. Guinea Bissau
158. Venezuela
161. Irák
161. Libye
163. Angola
163. Jižní Súdán
165. Súdán
166. Afgánistán
167. Severní Korea
167. Somálsko

Newsletter