Kde se usadit? Startup versus korporát

Máte na výběr několik pracovních pozic, váháte, zda nastoupit do dlouho budované osvědčené firmy či svůj čas investovat do právě se rodícího startupu? Zjistěte díky serveru Monty Rich, jaké výhody s sebou tyto alternativy nesou.

Jaké jsou charakteristiky práce ve startupu?

Více iniciativy a odpovědnosti

Team, ze kterého je startup složen, je pravděpodobně velmi malý, tudíž v něm nelze najít někoho, kdo má stejné schopnosti, dovednosti a zkušenosti jako vy. Z toho důvodu na vás bude přenecháno více úkolů, bude vám svěřeno větší množství pravomocí. Vás to tak bude nutit k odpovědnosti a vlastnímu hledání řešení. To nezní špatně, že?

Více kreativity

Větší odpovědnost a prostor pro vlastní řešení, ke kterým často musíte dospět vlastní cestou. Nemáte přes sebou vyjeté koleje, po kterých musíte jet, nejste svazováni korporátními postupy. Můžete si dovolit být kreativní a originální.

Vysoké riziko, formule high-risk & high-reward

Práce pro startup rozhodně znamená větší rizikovost, firma může být nestabilní a nemusí být jisté, zda za pár měsíců ještě bude fungovat. Nicméně každá mince má dvě stránky, pokud se vám jménem firmy povede něčeho dosáhnout, bude jasné, že jste za úspěchem vy, jak kolegům, nadřízeným, tak i klientům a veřejnosti. A to se vyplatí, ne?

Naučíte se hospodařit s penězi

Práce v rozjíždějící se firmě pravděpodobně znamená velice omezené finanční prostředky. Ačkoli do firmy již někdo zainvestoval, majitel bude stále hledat nové způsoby, jak ušetřit. U stolu pro osm osob vás bude sedět devět, osoba zodpovědná za social media a blog bude občas muset umýt špinavé nádobí. Nicméně vás bude naplňovat radost z růstu a kreativity, tudíž vám občasné uskromnění nebude působit psychickou újmu, protože ho vykompenzuje pocit radosti z práce.

Učení se novým věcem Startup je dobrý v tom, že se naučíte hodně novým věcem. Sami. Vzhledem k tomu, že v začínající firmě budete muset řešit různé situace, často nečekané, budete se vše pravděpodobně učit za pochodu. Většinou ani neobdržíte trénink, protože na to nebudou prostředky či nebudou vytvořeny vzorce, jak v daných situacích postupovat. Výhodou tedy může být větší pohotovost a schopnost efektivně řešit nepředvídatelné situace.

A co čekat od korporátu?

Dokonalá štábní kultura, profesionalita

V korporátu se naučíte profesionálnímu vystupování, přátelské, povrchní, ale efektivní komunikaci, uhlazenému vystupování, zkrátka projevu a (obchodnímu) jednání na úrovni, které může být vhodné i pro váš kariérní rozvoj.

Jasně stanovená role

Velká firma má více zaměstnanců, především proto, že si je může dovolit platit. Tudíž má každý jasně stanovenou svou roli a pravomoci. Budete se moci věnovat pouze své práci, roli, o kterou jste se při pracovním pohovoru ucházel. Máte také jasně vytyčené pravomoci, protože je jasné, kdo je nad vámi a kdo je pod vámi, komu zodpovídáte.

Vybudovaná síť kontaktů, ze které těžíte, prestižní jméno

Firma má již skvěle vybudovanou databázi kontaktů, své klienty, obchodní partnery. Vaše práce bude tedy usnadněna, protože již budete pracovat s lidmi, kteří vaši firmu znají, mají zájem o její služby. Nemusíte hledat nové kontakty a snažit se „prodávat“ sám sebe. Kontakty na zajímavých místech vám mohou být užitečné i v budoucnu, mimo firemní aktivity. Do podvědomí totiž vejdete jménem prestižní firmy, která má již vybudovanou pověst. Vaše osoba bude spojena s „něčím větším“.

Dostatek finančních prostředků ve firmě

Na práci v korporátu je dobré to, že jsou k dispozici finanční prostředky, tudíž vám firma může nabídnout vše, co potřebujete ke svému kariérnímu rozvoji a vy se doopravdy soustředíte pouze na svou práci.

Učení se věcem, které již fungují

V korporátu jsou praktikovány již fungující a osvědčené metody, kterým se postupně učíte. Firma vás pravděpodobně bude školit a formovat k obrazu svému, učíte se tomu, co již umí váš nadřízený, snad i kolegové. Nemáte příliš velký prostor pro inovativní řešení a kreativitu.

Jak práce pro startup, tak práce v korporátu mají svá negativa i pozitiva, nelze jedno nadřadit druhému. Důležité je zvážit, proč chci pracovat pro danou firmu, zda se ztotožňuji s jejími hodnotami a zda mě práce bude naplňovat a posouvat dále. To by mělo být při přijímání pracovní nabídky zásadní, ovšem je třeba zvážit i výše uvedené aspekty.

 

Newsletter