Pravděpodobnost snížení britských sazeb v srpnu klesla z 50 % na 25 %. Libra zpevnila nad 1,3000 GBPUSD. Dolar plošně oslabuje. Proti euru nad 1,0930 a proti koruně pod 23,15.

Kde ušetřit? Možné změny slevy na jízdném

Klíčové body

  • Text vznikl v rámci předmětu Ekonomie veřejného sektoru na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
Zdroj: Depositphotos

Deficity posledních tří státních rozpočtů byly nejvyšší v historii České republiky. V prvním čtvrtletí letošního roku tento trend pokračoval dalším rekordním schodkem 166,2 miliardy korun, a málokdo dnes věří, že se vládě podaří dodržet plánovaný schodek 295 miliard korun pro rok 2023. Národní ekonomická rada vlády (NERV) se domnívá, že stávající prohlubující se strukturální deficit veřejných rozpočtů přispěje k budoucí dlouhodobé ekonomické stagnaci země, proto vydala návrhy, které mají za cíl snížit výdaje státního rozpočtu a zvýšit jeho příjmy. Jedním z těchto návrhů je i návrat slevy na jízdném do stavu ze srpna 2018, jehož výhodou je možnost rychlého zavedení. Podle NERVu by prosazením tohoto návrhu mohl státní rozpočet ušetřit přibližně 3,3 miliardy korun ročně.

Shrnutí vývoje

Před prvním září 2018 byl systém slev na jízdném pro děti, studenty do 26 let a důchodce nejednotný a částečně nebyl řízený státem. Slevy pro důchodce nebyly, kromě slev v železniční dopravě, plošně nařízené státem, ale bylo na každém dopravci, jakou slevu svým zákazníkům poskytne. Obvyklé byly slevy ve výši 50 % pro lidi nad 60 let a důchodci nad 70 let jezdili často zdarma. Stát tyto slevy proplácel z veřejných prostředků ve stejné výši, v jaké je poskytovali státní dopravci.  Na železnici stát zajišťoval slevu 25 % pro držitele karty IN Důchodce a pro seniory nad 70 let s kartou IN Senior umožňoval bezplatnou přepravu v osobních a spěšných vlacích a v ostatních vlacích se slevou 50 % z obyčejného jízdného.  Na rozdíl od slev pro důchodce stát poskytoval slevy na jízdném ve výši 100 % pro děti do šesti let, 50 % pro děti mezi 6 a 15 lety. Dále poskytoval slevu pro studenty na cestu do školy ve výši 62,5 % pro studenty do 15 let a 25 % pro studenty do 26 let.  První vláda Andreje Babiše v roce 2017 slíbila ve svém programovém prohlášení, že umožní studentům do 26 let a důchodcům nad 65 let, po zakoupení blíže nespecifikované karty, bezplatně užívat železniční dopravu. K tomu ale nikdy nedošlo a místo toho vláda zavedla slevu 75 % z ceny jízdného na vlakovou i autobusovou dopravu pro děti do 18 let, studenty do 26 let a důchodce nad 65 let. Druhá vláda Andreje Babiše tuto slevu ponechala v nezměněné podobě, a ta tedy začala platit prvního září 2018. Vláda Petra Fialy od 1. dubna 2022 snížila slevy na jízdném na 50 % z ceny jízdného a tento stav dosud trvá.

Situace v některých okolních zemích

Veřejná podpora cestování pro studenty a seniory je standardní i v okolních zemích. Nicméně tato podpora je v evropských státech upravena velmi rozdílně, proto je dobré podívat se na některé příklady.

Na Slovensku platí stoprocentní sleva ve vlakové dopravě pro důchodce nad 62 let, děti do 15 let a studenty denního studia. Navzdory snaze vlády tuto slevu během pandemie COVID-19 zrušit, platí sleva dodnes. V Maďarsku mají studenti slevu na jízdném ve výši 50 % a důchodci nad 65 let cestují bezplatně. V posledním státě Visegrádské skupiny Polsku mají studenti do 26 let nárok na slevu ve výši 51 % a důchodci nad 60 let 50 %. Tato sleva se vztahuje pouze na vlakovou dopravu. Ve Slovinsku mají senioři slevu 30 % při cestách po železnici ve všední dny a 50 % o víkendu. Studenti mají nárok na slevu ve výši 30 % běžné ceny. Náš západní soused Německo žádné slevy garantované státem pro studenty a důchodce nemá. Záleží na jednotlivých dopravcích, jaké slevy bude poskytovat. Například národní železniční dopravce nabízí slevové karty, které umožnují cestujícím čerpat slevy ve výši 25 % nebo 50 %. Tyto slevové karty ale nejsou zadarmo a jejich cena se pohybuje od 39 do 241 euro. Podobně jako Německo je na tom i Francie. Tamní národní železniční dopravce nabízí lidem nad 60 let slevovou kartu, která jim poskytne 60 % slevu. Cena této karty je 49 euro na rok, obdobná slevová karta je dostupná i pro studenty od 12 do 27 let.

Jak je na výše uvedených příkladech patrné, slevy na jízdném pro studenty a seniory v Evropské unii jsou velmi nejednotné. Obecně se dá říci, že ve státech východní Evropy je systém slev ke studentům a důchodcům štědřejší, než je tomu v západní Evropě. Ve státech východní Evropy je tento systém také podstatně přehlednější, protože bývá řízen státem. Náš aktuální systém slev zapadá do modelů zemí východní Evropy, zatímco systém slev před 1. září 2018 připomínal spíše model zemí západní Evropy.

Možné zneužívání a reakce vlády

Původní záměr vyjádřený v programovém prohlášení první vlády Andreje Babiše zavést bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší 65 let a studenty do 26 let se setkal s odporem ze strany ministerstva dopravy, To vypracovalo analýzu, podle které by zavedení bezplatné přepravy jen pro vlaky by narušilo síťovost a provázanost veřejné dopravy jako celku. Podle ministerstva dopravy by bylo lepší řešení zavést významnou slevu na každou jednotlivou cestu. Vláda se s tímto názorem nakonec ztotožnila a zavedla výše uvedenou slevu 75 % na každou jízdu vlakovou i autobusovou dopravou pro seniory a studenty.

Na konci října 2019 ministerstvo dopravy rozhodlo o zastropování slev na jízdném. Reagovalo tak na domnělé zneužívání systému slev ze strany dopravců umělým zvyšováním cen jízdenek, aby získali od státu co nejvyšší náhrady. Podle ministerstva dopravy například cena za jízdenku mezi Prahou a Ostravou dosáhla až 1200 Kč. Dopravci nabízeli různé akční jízdenky, které byly podstatně levnější než plnocenné jízdenky. Plnocenné jízdenky ve skutečnosti téměř nikdo nekupoval, ale právě „předražené“ jízdenky dopravci prodávali se státem garantovanou slevou studentům a důchodcům, a z této „předražené“ ceny také dostávali kompenzace. Z těchto důvodů došlo k zastropování slev na jízdném a od 1. 1. 2020 cena jízdného na železnici nesmí překročit částku, kterou každý dopravce kalkuluje na základě svých oprávněných nákladů. Zároveň cena jedné jízdenky nesmí být kompenzována cenou jízdenky jiné. Na dodržování těchto pravidel dohlíží Specializovaný finanční úřad, který sleduje výši jízdného a v případě podezření, že dopravce nabízí jízdné v nepřiměřené výši, zahajuje cenovou kontrolu.

Vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení slíbila ceny jízdného zrevidovat, k tomu nakonec došlo pouze v omezené míře, jak je popsáno výše. Nejsilnější vládní strana ODS byla od počátku k zavedení slev kritická a označovala ho za nekoncepční a jako nástroj na koupení voličů. Je otázkou, proč vláda více nezměnila systém slev nebo proč se nevrátila do stavu před prvním září 2018. Nabízí se spekulace, že by taková změna byla příliš nepopulární nebo že taková změna by nenašla podporu u koaličních partnerů.

Argumenty pro a proti aktuálnímu systému slev

První vláda Andreje Babiše slevy zavedla s odůvodněním, že zvýší dostupnost veřejné dopravy pro významnou skupinu obyvatel s nižšími příjmy, kteří mají omezenou možnost využívat časté cestování vlaky a autobusy. Opatření se skutečně projevilo, když po zavedení slev vzrostl počet cestujících minimálně na železnicích. České dráhy zaznamenaly nárůst cestujících o čtyři procenta a nárůst v rámci jednotek procent zaznamenali další dopravci jako Arriva nebo RegioJet. Vláda si nárůst v počtu cestujících vyložila jako úspěch své politiky. Nárůst je skutečně vyšší než v předchozích letech a může být vysvětlen zavedením slevy na jízdném. Nicméně způsob, kterým vláda tohoto cíle dosáhla pravděpodobně umožnil dopravcům využít systém k tomu, aby ze státního rozpočtu získali nemalé prostředky, za které stát nic nezískal. Tento problém byl z velké části odstraněn, ale dopravci mají pravděpodobně vyšší zisky, než by měli, kdyby slevy na jízdném neexistovaly. Tento nadměrný zisk dopravců byl financován ze státního rozpočtu. Je otázkou, zda je nárůst počtu cestujících dostatečný, aby ospravedlnil miliardové výdaje. Je pravděpodobné, že aktuální ceny jízdného jsou vyšší, než by byly bez slev na jízdné, protože studenti a důchodci si můžou dovolit kupovat jízdenky, které by si před zavedením slev nekoupili, a tím zvyšují poptávku. Za vynaložené miliardy stát skutečně pomohl studentům a důchodcům, ale zároveň zvýšil zisky dopravcům a pravděpodobně zvýšil ceny jízdného. Je pravděpodobné, že stát mohl vynaložené miliardy ve prospěch studentů a důchodců použít lépe.

Vláda Petra Fialy prohlásila aktuální slevu za odpovědnou, šetřící finanční prostředky, sociálně citlivou, neodvádějící cestující z dopravy a beroucí dopravcům motivaci k nekalým praktikám. Je sleva odpovědná? Na to může mít každý jiný názor. Například NERV ji ve svých doporučení považuje za nesystémovou a zbytečně nákladnou.

Zhodnocení autora

Mezinárodní srovnání ukazuje že, slevy na jízdném pro seniory a důchodce lze řešit mnoha různými způsoby. Osobně bych byl pro kompromis mezi návrhem NERVu, totiž výrazným omezením slev pro studenty a zrušením centralizované slevy pro důchodce, a současným stavem. Byl bych pro návrat k poskytování slev na jízdném pro studenty jenom na cestu do školy, i když ve větší výši než před prvním září 2018. V té době škola vydávala potvrzení o studiu a dopravci poskytovali slevu na cestách mezi bydlištěm a školou. Považuji za správné podporovat mladé lidi ve studiu a snížit výdaje, které na to potřebují. Nemyslím si ale, že je nutné jim umožňovat s tak velikou slevou cestovat kdykoliv a kamkoliv po republice. Slevy pro seniory bych nadále ponechal ve stejném nebo podobném stavu, jako je tomu teď. Za prospěšné považuji to, že si senioři nemusejí vyřizovat žádnou kartičku a stačí jim doklad totožnosti. Je možné se dohadovat o tom, jestli slevy o něco nesnížit, ale systém bych nastavil tímto způsobem.

Zdroj: NERV, vlada.cz, Bloomberg

Newsletter